Ім'я файлу: 201750.docx
Розширення: docx
Розмір: 34кб.
Дата: 20.01.2021

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 7 КЛАС

п/п

Дата уроку

Тема уроку

Хімічний експеримент та проекти

Домашнє завдання

Примітки
І СЕМЕСТР
Вступ (3 години)
1.
Вступний інструктаж з БЖД.

Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення в навколишньому світі.

Короткі відомості з історії хімії.

Проект:

  1. Хімічні речовини навколо нас.

  2. Історичне значення вогню.

§1, с. 11 завд. 1-6

§2, с. 19 завд. 1-72.
Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркування небезпечних речовин.

Лаб. досліди

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (побутових хімікатів).

§3, с. 27 завд. 1-63.
Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії. Інструктаж з БЖД.

Практична робота 1. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівальними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій.
§1-3 пов. с. 30Тема 1. Початкові хімічні поняття (20 годин)
4.
Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.
§4, с. 41

завд. 1-4

§6, с. 58 завд. 1-95.
Фізичні властивості речовин.

Лаб. дослід №3 Ознайомлення з фіз. властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.

§4, с. 41 завд. 5-96.
Чисті речовини та суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.
§5, с. 50

завд. 1-87.
Практична робота 2.Розділення неоднорідної суміші.
§5, с. 52
8.
Хімічні елементи, їхні назви та символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.
§7, с. 64 завд. 1-8
9.
Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.
§8, с. 67 завд. 1-5

§10, с. 76 завд. 1-310.
Хімічні формули речовин.
§9, с. 72 завд. 1111.
Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин. Метали та неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Лаб. дослід №4Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин. Зразки металів і неметалів

§12, с. 89 завд. 1-912.
Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.
§13, с. 95 завд. 1-413.
Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук
§13, с. 96 завд. 5-914.
Контрольна робота з теми: «Початкові хімічні поняття».
§1-13 пов.15.
Аналіз контрольної роботи. Тренувальні вправи.
§1-13 пов.ІІ СЕМЕСТР

19.12.16.
Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Розв’язання розрахункових задач на обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.
§10, с. 76 завд. 4-1117.
Масова частка елемента в складній речовині. Розв’язання розрахункових задач на обчислення масової частки елемента в складній речовині.
§11, с. 80 завд. 1-418.
Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.
§16, с. 120 завд. 1, 219.
Складання рівнянь хімічних реакцій.
§16, с. 121 завд. 3-920.
Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції

та явища, що їх супроводжують.

Лаб. дослід №5-9 Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом


§14, с. 103 завд. 1-12

Домашній експеримент

1.Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром
21.
Хімічні явища і властивості речовин. Практична робота 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів.

Проекти:

3) Хімічні явища у природі,

4) Хімічні явища в побуті.

5) Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.

6) Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.

§13-16 пов.22.
Узагальнення й систематизація знань з теми: «Початкові хімічні поняття».
§1-16 пов.23.
Самостійна робота з теми: «Початкові хімічні поняття».
§1-16 пов.
Тема 2. Прості речовини. Кисень (11 годин)
24.
Повітря, його склад.
§15, с. 114 завд. 1-425.
Оксиген. Поширеність Оксигену в природі.
§15, с. 114 завд. 5-726.
Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.
§15, с. 114 завд. 8-1027.
Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню.
§17, с. 129 завд. 1-428.
Практична робота 4.Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.
§17, с. 129 завд. 5-829.
Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення. Взаємодія з простими речовинами.
§18, с. 135 завд. 1-930.
Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).
§19, с. 143 завд. 1-1031.
Взаємодія кисню зі складними речо- винами. Умови виникнення та припи- нення горіння.
§20, с. 145 завд. 1-632.
Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

Проекти:

7) Проблема забруднена повітря та способи її розв’язування.

8) Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.

§21, с. 149 завд. 1-333.
Узагальнення знань про Оксиген і кисень.
§21, с. 149 завд. 4, 534.
Самостійна робота з теми: «Прості речовини. Кисень».
§15-21 пов.Тема 3. Складні речовини. Вода (15 годин)
35.Вода, склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник.
§22, с. 153 завд. 1-436.
Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.
§23, с. 158 завд. 1-337.
Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.
§23, с. 158 завд. 4-638.
Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси й об’єму води в розчині.
§23, с. 158 завд. 7-939.
Практична робота 5.Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.
§22, 23 пов.40.
Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи.
§24, с. 164 завд. 1-341.
Поняття про індикатори. Кислотні та основні оксиди. Дія кислот і лугів на індикатори.

Лаб. дослід №10

§24, с. 164 завд. 4-642.
Значення води і водних розчинів у природі та житті людини.
§24, с. 164 завд. 7, 843.
Узагальнення знань з теми: «Складні речовини. Вода».
§22-24 пов.44.
Кислотні дощі. Проблема чистої води.

Проекти:

9) Дослідження якості води з різних джерел.

10) Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.

§25, с. 168 завд. 1-745.
Контрольна робота з теми: «Складні речовини. Вода».
§22-25 пов.46.
Охорона водойм від забруднення.

Проекти:

12) Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

13) «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

§25, с. 168 завд. 8-1347.
Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Проект:

11) Способи очищення води в побуті.


§22-25 пов.

Домашній експеримент

2. Очищення якості води за допомогою власноруч виготовленого фільтру.
48.
Рівняння хімічних реакцій. Розв’язування задач.
§1-14 пов.49.
Рівняння хімічних реакцій. Розв’язування задач.
§1-14 пов.50.
Урок-екскурсія (до водоочисних споруд або до краєзнавчого музею).
§15-25 пов.51.
Рівняння хімічних реакцій. Розв’язування задач.
§15-25 пов.скачати

© Усі права захищені
написати до нас