Ім'я файлу: Эссе.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 15.04.2022
скачати
Пов'язані файли:
реферат тема 1.docx
receipt_rWK1fEBmmB0feZu0vFa3nx7H36Q.pdf


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ


ЕСЕ
з дисципліни: Етика бізнесу

на тему: АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ КОДЕКСУ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ
Виконала: студентка 1 курсу

групи 6.03.073.010.21.1

спеціальності 073 «Менеджмент»

освітньо-професійної програми «Менеджмент

організацій і адміністрування»

Шевченко С. І.

(прізвище та ініціали)
Викладач: к.е.н., доцент кафедри менеджменту та бізнесу

_ Кінас І. О.__

(прізвище та ініціали)

Харків, 2022

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Академічна доброчесність в університетському середовищі формується на принципах: чесності та порядності, доброзичливості, поваги, довіри та співпраці, відповідальності, компетентності та професіоналізму, прозорості та законності.

Як на мене, чесність – незамінна основа викладацької, освітньої та наукової діяльності. Саме чесніть є засобом прояву інших принципів академічної доброчесності: довіри і поваги. До того ж, необхідно, щоб кожна особа розуміла, що академічний плагіат, фальсифікація, обман, фабрикація є неприйнятними. І мова йде вже не тільки про чесніть, а ще й про законність. Можна сказати, що ці два принципи, ці два поняття дуже тісно взаємопов’язані між собою.

Ще хочу сказати, що наявність поваги є невід’ємною складовою існування позитивних відносин між учасниками освітнього процесу. Людина відчуває свою значущість, коли з повагою ставляться до висловлювальних нею різноманітних, іноді навіть суперечливих думок, коли слухають і чують її.

Вміння працювати в колективі, знаходити спільну мову з іншими людьми, налагоджувати доброзичливі відносини – це як раз про довіру та співпрацю. Довіра повинна існувати як між самими студенами, так і, що вкрай важливо, між студентом і викладачем. Необхідно вчитись знаходити підхід до людей, щоб розвивати й удосконалювати власні навички спілкування.

Принцип компетентності також є значущим: педагогичним, накуово-педагогічним та науковим працівникам необхідно постійно вдосконалювати свої загальні, фахові та особистісні компетентності, щоб у майбутньому запобігти прояву академічної недоброчестності. Крім того, регулярне вдосконалення компетентностей педагогичних, накуово-педагогічних та наукових працівників підвищує їхню академічну грамотність.

Що стосується відповідальності, то викладачі несуть відповідальність за якість викладання дисциплін, а студенти – за якість виконання завдань.

Таким чином, Кодекс академічної доброчесності ХНЕУ ім. С. Кузнеця спирається на високоетичні ціннісні норми академічного середовища, високий рівень внутрішньої культури особистості, антикорупційні заходи та боротьбу із плагіатом.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас