1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: психіатрія М2 тести нав.docx
Розширення: docx
Розмір: 87кб.
Дата: 31.05.2021

СИМПТОМАТИЧНІ (ЕКЗОГЕННЇ) ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ

 1. Правильні ствердження з приводу делірію після кардіохірургічного втручання включають наступні, крім:

а) частіше буває у пацієнтів з високим рівнем передопераційної тривоги;

б) він є найчастішим психічним ускладненням після кардіохірургічних втручань;

в) зазвичай розвивається на 2-4 день після операції;

г частіше зустрічається у домінуючих, ніж у залежних особистостей;

д) частіше відмічається у пацієнтів з інфарктом міокарду в анамнезі.

 1. Поява депресії в якості раннього симптому особливо часто пов’язана з раком:

а) підшлункової залози;

б) простати;

в) сечового міхура;

г) паращитовидних залоз;

д) яєчника.

 1. “Смуток породіль” слід характеризувати одним з наступних стверджень:

а) спостерігається у 50-80% молодих матерів;

б) він більш гострий, ніж післяпологова депресія;

в) зазвичай це хронічний і рецидивуючий синдром;

г) характеризується тривалою апатією;

д) не пов’язаний з порушеннями сну.

 1. Найбільш розповсюдженим синдромом більшості симптоматичних психічних розладів є:

а) астенічний;

б) деліріозний;

в) депресивний;

г) іпохондричний;

д) психоорганічний..

 1. Дослідження функції щитовидної залози може бути особливо корисним для діагностики і лікування

а) великої депресії;

б) фобічного розладу;

в) шизотипового розладу особистості;

г) шизофренії;

д) епілепсії.

 1. Психіатричні симптоми, що найбільш часто зустрічаються у пацієнтів з хворобою Аддисона, включають наступні, крім:

а) підвищеної енергійності;

б) депресії;

в) порушень пам’яті;

г) дратівливості;

д) тривоги.

 1. Найбільш частим психічним порушенням, що спостерігається при хворобі Іценка-Кушінга, є:

а) депресія;

б) галюцинаторно-маячний психоз;

в) органічний психосиндром;

г) маніакальний розлад;

д) тривожний невроз.

 1. Тетанія, що потребує диференційної діагностики з епілептичними нападам, властива для:

а) гіпопаратиреозу;

б) гіпертиреозу;

в) гіпотиреозу;

г) гіперпаратиреозу;

д) акромегалії.

 1. Психоендокринний синдром з емоційною лабільністю, дратівливістю, говірливістю, плаксивістю, втомлюваністю, безсонням, тремором рук і усього тіла притаманний

а) тиреотиксикозу;

б) акромегалії;

в) адисоновій хворобі;

г) гіпотиреозу;

д) цукровому діабету.

 1. Усі наступні ствердження з приводу феохромоцитоми вірні, крім:

а) під час нападів у хворих підвищена рухова активність.

б) вона викликає паніку, аналогічну спонтанним панічним атакам;

в) вона секретує катехоламіни;

г) у хворих на феохромоцитому рідко розвивається агорафобія;

д) вона пов’язана із нападами злоякісної гіпертензії;


 1. До абсолютно облігатних психічних розладів при черепно-мозковій травмі відносять:

а) астенічний синдром;

б) афективні розлади;

в) епілептиформний синдром;

г) психосенсорні розлади;

д) іпохондричні розлади.

 1. В перебігу черепно-мозкової травми періодичні ендоформні психози виникають зазвичай:

а) у періоді віддалених наслідків;

б) у підгострому періоді;

в) у гострому періоді;

г) лише в результаті баротравми.

д) вірно а+б

 1. Облігатним розладом при травматичній хворобі є:

а) психоорганічний синдром;

б) епілептиформний синдром;

в) синдроми потьмареної свідомості;

г) галюцинаторно-маячний синдром;

д) афективні розлади.

 1. Тріада Гетчинсона є одним з діагностичних критеріїв:

а) вродженого сифілісу;

б) сифілісу мозку;

в) прогресивного паралічу;

г) травматичної енцефалопатії;

д) субдуральної гематоми.

Відповідь: в

 1. Яке із наступних стверджень справедливе стосовно відмінності післяконтузійної амнезії від дисоціативної?

а) ретроградна амнезія після струсу мозку зазвичай не триває більше тижня;

б) післяконтузійна амнезія ніколи не поєднується з дисоціативною;

в) пам’ять при післяконтузійній амнезії відновлюється швидко і повністю;

г) гіпноз зазвичай відновлює втрачену пам’ять при післяконтузійній амнезії;

д) усі ствердження невірні.

17. Найбільш типовими перехідними психопатологічними синдромами при туберкульозі є:

а) афективні розлади;

б) cудомний синдром;

в) галюцинаторно-параноїдні розлади;

г) синдроми потьмарення свідомості;

д) деменція.

19. До хронічних психічних порушень внаслідок черепно-мозкової травми належать:

а) посттравмитичний стресовий розлад;

б) посткомоційний синдром;

в) травматична епілепсія;

г) вірно а+б+в;

д) вірно б+в.

20. Основними клінічними формами прогресивного паралічу є:

а) експансивна;

б) депресивна;

в) дементна;

г) усе вірно;

д) усе невірно.


НАРКОЛОГІЯ

 1. Вміст алкоголю в крові при легкому ступеню сп’яніння:

а) 0,5-1,5‰;

б) 1,5-2,5‰;

в) 2,5-3,0‰;

г) 5-6‰;

д) до 0,5%.

 1. Вміст алкоголю в крові при середньому ступеню сп’яніння:

а) 1,5-2,5‰;

б) 0,5-1,5‰;

в) 2,5-3,0‰;

г) 5-6‰;

д) до 0,5%.

 1. Вміст алкоголю в крові при важкому ступеню сп’яніння:

а) 2,5-3,0‰;

б) 1,5-2,5‰;

в) 0,5-1,5‰;

г) 5-6‰;

д) до 0,5%.

 1. Алкогольні палімпсести являють собою:

а) випадіння із пам’яті окремих епізодів сп’яніння;

б) втрату кількісного контролю вживання алкоголю;

в) пожвавлення і піднесеність в ситуаціях, пов’язаних з вживанням алкоголю;

г) галюцинаторні епізоди в стані сп’яніння;

д) галюцинаторні епізоди в стані абстиненції.

 1. Який тип галюцинацій вважається класичним при хронічному алкогольному галюцинозі?

а)полівок альні контрастуючі справжні слухові;

б) псевдогалюцинації моновокальні;

в)справжні, зорові і тактильні;

г) невербальні слухові;

д) типу Шарля Бонне.

6. Найбільш важкий абстенентний синдром спостерігався при:

а)барбітуроманії

б) кокаїнізмі

в) гашишеманії

г) зловживанні психостимуляторами

д) зловживанні транквілізаторами

 1. Наркоманії відрізняються від токсикоманій:

а)Прийомом препаратів включених в «список наркотиків»

б)Більш злоякісним перебігом

в) Особливостями клінічної картини

г) Менш злоякісним перебігом

д) більшою деградацією особистості

 1. Психоактивний препарат 3,4 — метилендиоксиметамфетамін (МДМА), відомий як «Екстазі»:

а)Не є галюциногеном

б)Призводить до відчуття «творчого підйому», який не супроводитьсядезоріентацією

в) Викликає «прихід», зв'язаний з глибокою м'язовою релаксацією

г) Практично не впливає на функцію серця

д) Зазвичай знижує комунікабульність

 1. Фізична залежність при узалежненнях:

а)Характеризується абстинентним синдромом

б)Формується після першої-другої ін'єкції

в) Проявляється «ломкою»

г) Властива лише опіоїдній наркоманії

д) Свідчить про термінальну стадію узалежнення

 1. Є дані, що куріння маріхуани значно знижує властивість водити машину протягом:

а) 1 год.

б) 2 год.

в) 4 год.

г) 8 год.

д) 24 год.

 1. З якою метою використовується апоморфін в лікуванні алкоголізму?

а)умовно-рефлекторна терапія;

б)детоксикація;

в) сенсибілізуюча терапія;

г) транквілізуючий вплив;

д) загальноукріплюючий середник.

 1. Терапія гострого передозування опіатами проводиться:

а) налоксоном;

б)в/в введенням етилового спирту;

в) апоморфіном;

г) сібазоном;

д) тетурамом.

 1. Якими ознаками характеризується наркоманічна стадія алкоголізму?

а)формуванням абстинентного синдрому;

б) зниженням толерантності;

в) вираженою деградацією особистості;

г) зростанням толерантності;

д) втратою якісного контролю.

 1. Якими ознаками характеризується енцефалопатична стадія алкоголізму?

а) зниженням толерантності;

б) появою змінених форм сп’яніння;

в) втратою блювотного рефлексу;

г) підвищенням толерантності;

д) наявністю палімпсестів.

 1. До якісних проб на наявність алкоголю в організмі відноситься:

а) проба Ромберга.

б) проба Рапопорта;

в) проба Аржиль-Робертсона;

г) проба Ліпмана;

д)проба Ашафенбурга.

 1. До форм патологічного сп’яніння відноситься:

а) епілептиформна (епілептоїдна);

б) обсесивно-компульсивна;

в) депресивна;

г) гебефренічна;

д) істерична.

 1. Алкогольний делірій характеризується…

а) дезорієнтацією в місці і часі;

б) раптовим початком і закінченням;

в)повною беззв’язністю мови та рухів;

г) різноманітними псевдогалюцинаціями;

д) все вірно.

 1. Алкогольний делірій характеризується…

а) дезорієнтацією в місці і часі;

б) психомоторним збудженням;

в) істинними галюцинаціями;

г) повною беззв’язністю мови та рухів;

д) вірно а+б+в.

 1. До важких форм алкогольного делірію відноситься…

а) муситуюча;

б) абортивна;

в) класична;

г) ілюзорна;

д) все вірно.

 1. До важких форм алкогольного делірію відносяться…

а) все вірно;

б)професійний делірій;

в) абортивна;

г)класична;

д) ілюзорна

 1. Гострий алкогольний галюциноз характеризується…

а) зоровими мікроптичними галюцинаціями;

б) справжніми слуховими галюцинаціями;

в) порушенням свідомості;

г) вербальними псевдогалюцинаціями;

д) наявністю маячних ідей впливу і психічних автоматизмів.

 1. Наркоманія може виникнути при вживанні:

а) Опіоідів

б) Алкоголю

в) Аміназину

г)Седуксену

д) Летючих розчинників

 1. Який з нижчеподаних видів лікування є першочерговою в лікуванні білої гарячки?

а) сібазон (парентерально);

б) умовно-рефлекторна терапія;

в) інсулінотерапія;

г) галоперідол;

д) електросудомна терапія.

 1. Який з нижчеподаних видів лікування є першочерговою в лікуванні білої гарячки?

а) умовно-рефлекторна терапія;

б) детоксикаційна терапія;

в) інсулінотерапія;

г) галоперідол;

д) електросудомна терапія.

 1. В лікуванні алкогольної залежності використовуються наступні методи, крім:

а) умовно-рефлекторної терапії;

б) інсуліно-шокової терапії;

в) аверсивної терапії;

г) гіпно-сугестивної психотерапії;

д) поведінкової психотерапії.

 1. В лікуванні алкогольної залежності використовуються наступні методи, крім:

а) електроконвульсивної терапіі;

б) умовно-рефлекторної терапії;

в) аверсивної терапії;

г) гіпно-сугестивної психотерапії;

д) поведінкової психотерапії.

 1. Для замісної терапії при важкій опіоїдній залежності використовують:

а) метадон;

б) апоморфін;

в) окситоцин;

г)налоксон;

д) тетурам.

 1. Для замісної терапії при важкій опіоїдній залежності використовують:

а) апоморфін;

б) бупренорфін;

в) окситоцин;

г) налоксон;

д) тетурам.

 1. Який з числа перерахованих нижче симптомів входить до структури хвороби Корсакова?

а) фіксаційна амнезія;

б) зорові галюцинації;

в) логоклонії, логорея;

г) маячення переслідування;

д) псевдогалюцинації.

 1. Який з числа перерахованих нижче симптомів входить до структури хвороби Корсакова?

а) зорові галюцинації;

б) амнестична дезорієнтація;

в) логоклонії, логорея;

г) маячення переслідування;

д) псевдогалюцинації.

 1. Який з числа перерахованих нижче симптомів входить до структури хвороби Корсакова?

а) логоклонії, логорея;

б) зорові галюцинації;

в) конфабуляції і псевдоремінісценції;

г) маячення переслідування;

д) псевдогалюцинації.

 1. Які види терапії показані для лікування алкогольного делірію?

а) дезиноксикаційна;

б) умовно-рефлекторна терапія;

в) транквілізуючі засоби;

г) вірно а+б+в;

д)вірно а+в.

 1. Психози з симптоми шизофренії найбільш вірогідно можуть спостерігатися при зловживанні наступними речовинами:

а) Транквілізатори

б) ЛСД

в) Барбітурати

г) Героїн

д) все вірно

 1. Яка з цих ознак свідчить про першу стадію алкоголізму?

а) втрата ситуаційного і кількісного контролю;

б) зниження толерантності;

в) деградація особистості;

г) поява змінених форм сп’яніння;

д) абстинентний синдром.

 1. Яка з цих ознак свідчить про першу стадію алкоголізму?

а) деградація особистості;

б) зростання толерантності;

в) втрата якісного контролю;

г) поява змінених форм сп’яніння;

д) абстинентний синдром.

 1. Яка з цих ознак свідчить про першу стадію алкоголізму?

а) втрата якісного контролю;

б) зниження толерантності;

в) поява в структурі алкогольного сп’яніння палімпсестів;

г) поява змінених форм сп’яніння;

д) абстинентний синдром.

37. Серед варіантів деградації особистості при алкоголізмі виділяють зокрема:

а) марантичний;

б) експлозивний;

в) псевдопаралітичний;

г) амнестичний;

д) депресивний.

38. Щодо алкогольного маячення ревнощів вірними є наступні ствердження:

а) це хронічна форма психозу;

б) притаманне майже винятково чоловікам;

в) розвивається повільно і малопомітно;

г) все вірно;

д) все невірно.

39. Для абстинентного синдрому при героїновій залежності притаманні:

а) нежить, сльозо- і слинотеча;

б) епілептиформні судоми;

в) екстрапірамідні порушення;

г) різке звуження зіниць;

д) зорові і слухові галюцинації.

40. Для абстинентного синдрому при героїновій залежності притаманні:

а) епілептиформні судоми;

б) суглобовий та м’язовий біль;

в) екстрапірамідні порушення;

г) різке звуження зіниць;

д) зорові і слухові галюцинації.

41. Для абстинентного синдрому при героїновій залежності притаманні:

а) епілептиформні судоми;

б)екстрапірамідні порушення;

в) пронос зі спазмами шлунку та кишок;

г) різке звуження зіниць;

д) зорові і слухові галюцинації.
ПСИХОГЕНІЇ

1.Психогенії визначаються наступними критеріями:

а) критерії Ясперса;

б)тріада Вальтер-Бюеля;

в) критерії Ганнушкіна;

г) критерії Бльойлера.

д) критерії Шнайдера.

2. Формами гострого реактивного психозу є:

а) реактивна сплутаність;

б) післятравматичний стресовий розлад;

в) нав’язливі страхи;

г)сенситивне маячення відношення;

д) маячення ревнощів.

3. Формами гострого реактивного психозу є:

а)післятравматичний стресовий розлад;

  1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас