Ім'я файлу: 2 варіант.docx
Розширення: docx
Розмір: 42кб.
Дата: 24.03.2020
скачати


1. Представники якого прошарку радянського суспільства були звинувачені у справі «Спілки визволення України»?

 1. інтелігенція

 2. партійні функціонери

 3. робітники

 4. селяни

2. Де проходив масштабний судовий процес у справі « ….. …… України»? Назвіть дату.

 1. у Києві

 2. у Москві 

 3. у Сталіному 

 4. у Харкові

3. Укажіть правильне твердження.

 1. Атеїстичне керівництво більшовицької партії оголосило релігію своїм історичним союзником

 2. Неп стояв на перешкоді відродження селянського підприємства у сфері переробки сільськогосподарської продукції

 3. З перших же кроків українізація зіткнулась з опором партійного і державного апарату

 4. Влас Чубар був провідником націонал-комуністичного напряму

4.Прочитайте й укажіть період , про який йдеться

"З 11 тис. підприємств , розташованих в Україні , працювало 2552, з 57 доменних печей – лише одна"


 1. До Першої світової війни

 2. Період Першої світової війни

 3. 1917-1920рр.

 4. Початок 20-х рр.

5. Найголовніший крок у переході від політики "воєнного комунізму" до нової економічної політики:

 1. Дозвіл іноземцям брати деякі підприємства у концесію

 2. Зміни продовольчої розкладки продовольчим податком

 3. Скасування заборони на дрібне приватне підприємництво

 4. Скасування загально трудової повинності

6. Прочитайте рядки життєпису письменника й укажіть його.

" Роки життя – 1893-1933. Народився в Харківській губернії у родинні вчителя. Навчався в Охтирській гімназії. Гучне визнання прийшло у 1923 р. із виходом збірки новел "Сині етюди". Лідер українського письменницького руху 20-х рр.

 1. Кость Буревій

 2. Григорій Косинка

 3. Микола Куліш

 4. Микола Хвильовий

7. Установіть послідовність подій.

 1. Входження УСРР до складу СРСР

 2. Початок політики "українізації"

 3. Утворення УАПЦ

 4. XIV з'їзд РКПП(б), проголошення курсу на індустріалізацію

8. Укажіть основні завдання українізації:

А. Виховання кадрів з представників корінної національності

Б. Впровадження в роботу державного апарату рідної для населення мови

В. Перебудова української культури на національних засадах

Г. Підтримка національної церкви

Д. Приєднання до УСРР всіх території , населення українцями

Е. Розвиток української мови на території інших радянських республік

Є. Розширення мережі шкіл та інших навчальних закладів рідною мовою


9. Установіть відповідність
 1. Михайло Волобуєв


 2. Лазар Каганович

 3. Микола Скрипник

 4. Олександр Шумський

  1. генеральний секретар ЦК КП(б)У в 1925-28рр.

  2. економіст, автор статті "До проблеми української економіки"

  3. нарком освіти УСРР у 1924-27рр.

  4. нарком освіти УСРР у 1927-33 рр.

  5. перший секретар ЦК КП(б)У в 1921-23рр.

10. Розходження рівнів та динаміки цін міжнародної торгівлі на окремі групи товарів – це ……, в …… році.

11. Назвіть та опишіть зображений на світлині, період з історії України12. Яку мету мала політика коренізації, відродження чи знищення?
скачати

© Усі права захищені
написати до нас