Ім'я файлу: Глосарій 1 кредит Буглай.doc
Розширення: doc
Розмір: 69кб.
Дата: 13.04.2021
Пов'язані файли:
Трудове право, дповідь до теми 2.docx
Контрольна робота кредит 1 Кримінальне право.docx
эссе критерии.doc
лекцій.pdf
Про УПА.docx
!Вправа Принцеса і дракон.docx

ІНДЗ 1
Глосарій + Хронологія.
Завдання.

Кредит 1. Світ після Другої світової війни.

(Тема 1. Основні тенденції розвитку світу після Другої світової війни. )

Термінологічний словник:

Антифашистська коаліція - військово-політичний союз держав, які боролися в ІІ Світовій війні проти фашистського блоку - нацистської Німеччини, фашистської Італії, мілітаристської Японії та їхніх сателітів. Створена в червні 4 1941 р., коли уряди Великобританії та США виступили із заявами про взаємну підтримку СРСР, що зазнав нападу з боку Німеччини. Наприкінці війни до складу А. к. входило більше 50країн, у т.ч. 5 великих держав. З другої половини 1947 р. А. к. припинила своє існування.

Багатополюсний світ — геополітичне облаштування світу, у якому існує декілька (а не два, як в умовах біполярного світу) центрів політичного й економічного впливу найбільших держав.

Берлінська криза — загострення напруженості між Сходом і Заходом щодо питання про статус Західного Берліна, кульмінація якої припала на серпень 1961 р., символом кризи став Берлінський мур.

Бізонія — частина Німеччини, окупована після Другої світової війни військами США та Великої Британії.

Біполярний (двополюсний) світ — термін, який використовували в роки «холодної війни» для характеристики світу, розділеного протистоянням між комуністичною та демократичною системами. Бітники («розбите покоління») — назва групи американських письменників, які виступали проти пристосуванства в буржуазному суспільстві. Брексіт (від англ. Britain — Британія та еxit — вихід) — намір Великої Британії вийти зі складу Європейського Союзу.

Відбудова - період в історії УРСР та СРСР після визволення окупованих у роки Другої світової війни районів до початку 1950-х рр. Процес відновлення зруйнованого війною промислового потенціалу, соціально-культурної сфери, повернення до мирного життя.

Військово-промисловий комплекс (ВПК) – об’єднання військових підприємств, керівництва збройних сил, державних установ та організацій, орієнтованих на військову тематику наукових установ, що забезпечують військові потреби держави, зокрема розробляють і виготовляють озброєння й усе необхідне для його виробництва.

Гласність — поняття, яке в умовах комуністичного режиму в СРСР означало визнання окремих злочинів і помилок режиму в минулому, політику певної відкритості в діяльності державних установ, часткову свободу слова, розширення доступу до інформації, відмову на словах від переслідування за політичні погляди й переконання, які не узгоджувалися з комунізмом.

Гонка озброєнь — процес прискореного накопичення запасів зброї та військової техніки, їх удосконалення на базі мілітаризованої економіки й широкого використання у військових цілях наукових і технічних досягнень; якісне й кількісне військове суперництво між країнами, які протидіють одна одній.

ГУЛАГ – ГУЛАГ (рос. "Главное управление исправительно-трудовых лагерей, поселений и мест заключений") — підрозділ НКВС (МВС), міністерства юстиції СРСР, що здійснював керівництво системою виправно-трудових таборів (ВТТ) у 1934–1960 рр., найважливіший орган системи політичних репресій СРСР.

Деколонізація — процес, протилежний колонізації; надання незалежності та повного суверенітету домініонам, підмандатним територіям, колоніям.

Доктрина (латин. doctrina — учення) — заява про важливий напрям державної політики, зокрема в міжнародних відносинах.

Домініон(англ., від лат. - володіння, влада) - самоврядна частина колишньої Британської імперії (напр., Канада, Австралійський Союз); після Другої світової війни замість терміну Домініон вживають термін «член Співдружності націй».

Європейська інтеграція (від латин. integrum — ціле) — соціально-економічний процес налагодження тісного співробітництва європейських держав; утілюється в Європейському Союзі, спільній грошовій одиниці євро, функціонуванні Європейського парламенту й інших загальноєвропейських органів.

Європейський Союз (ЄС) — економічний та політичний союз незалежних держав, розташованих у Європі. Нині членами ЄС є 28 держав.

«Залізна завіса» — термін, ужитий В. Черчіллем у його фултонській промові, який означав поділ світу між Заходом і Сходом на дві зони впливу.

Ідеологія (від грец. - ідея і - вчення) - система політичних, правових, моральних, релігійних, естетичних і філософських поглядів та ідей, у яких усвідомлюються й оцінюються ставлення людей до дійсності.

Карибська криза — украй напружений момент протистояння між США та СРСР у другій половині жовтня 1962 р., що виник унаслідок розміщення Радянським Союзом на Кубі ядерних ракет.

Колабораціонізм (від фр. сollaboration — співпраця) — добровільна співпраця (на противагу вимушеній праці) окремих людей, груп чи прошарків населення окупованих територій з окупантами. Уживається як синонім слова «зрада».

Конфронтація — протиборство (країн, блоків країн, соціальних систем, партійних чи групових інтересів, ідей, політичних і світоглядних принципів тощо); зіткнення.

Кубинська революція (1953–1959) — збройне повстання на чолі з Ф. Кастро, яке привело до повалення диктаторського режиму Ф. Батисти.

Наддержава — держава з великим політичним, економічним і військовим потенціалом (уключаючи стратегічну ядерну зброю в сучасному світі) і переважанням над більшістю інших держав (зокрема, над іншими великими державами, а також ядерними державами). Розрізняють світові та регіональні наддержави. У ХХ ст. світовими наддержавами були США та СРСР.

Організація Варшавського договору (ОВД) — створений у 1955 р. військово-політичний союз європейських соціалістичних держав під опікою СРСР, який закріпив біполярність світу майже на 40 років.

Північноатлантичний альянс (НАТО) — створений у 1949 р. військово-політичний союз 29 держав Північної Америки та Європи, метою якого є об’єднання зусиль для колективної оборони, збереження миру та безпеки в Північноатлантичному регіоні та світі.

«План Маршалла» — програма економічної допомоги країнам Європи після Другої світової війни. Програма почала діяти у квітні 1948 р.

Постіндустріальне суспільство — етап суспільного розвитку, який приходить на зміну індустріальній добі, коли основним виробничим ресурсом є не мускульна сила чи машинна техніка, а знання, інтелект; метою стає не кількість вироблених благ, а якість життя. Провідною соціальною групою в постіндустріальному суспільстві є представники інтелектуальних професій, практики нових наукомістких технологій та інформаційних послуг.

Постмодернізм (постмодерн, поставангард) (від латин. post — після і модернізм) — назва художніх напрямів, представники яких рішуче переглядали позиції модернізму.

Рух неприєднання — рух, який об’єднував країни, що проголосили основою свого зовнішньополітичного курсу неучасть у військово-політичних блоках і угрупованнях. Створений на конференції в Белграді в 1961 р.

«Самоврядний соціалізм» — югославський різновид соціалізму; тоталітарна система з жорстким однопартійним комуністичним режимом; базувалася на переданні підприємств в управління трудовим колективам, обранні їхніх представників до державних органів; існуванні дрібної приватної власності, зокрема на землю, регульованому ринку, ліберальному порядку в’їзду й виїзду з країни.

Сегрегація (від латин. segregatio — відокремлення, розділення) — вид расової дискримінації, різні форми відокремлення кольорового населення від білого. Сепаратизм (від латин separatus — відокремлення) — прагнення спільнот, груп населення чи організацій до відокремлення, відособлення; рух за надання частині держави права автономії чи за її повне відокремлення й створення нової держави.

«Холодна війна» — геополітична напруженість між державами Східного блоку та країнами Західного блоку в 1947–1989 (1991) рр.

«Хрущовська відлига» (1953–1964) — неофіційна назва періоду історії СРСР, що розпочався після смерті Сталіна. Позначений відходом від тоталітарної системи, певна демократизація, гуманізація політичного й суспільного життя.

Хунта (ісп. junta — збори, об’єднання) — назва суспільно-політичних організацій, об’єднань в Іспанії та країнах Латинської Америки; виконавчий, урядовий орган влади; група змовників.

Хронологічний довідник:

1945 Окупація Німеччини й Австрії СРСР, США, Великою Британією та Францією. СРСР передано половину Східної Пруссії. Жовт.: підписано Статут Організації Об’єднаних Націй. Створення ООН, Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародного валютного фонду (МВФ).

1946 Нюрнберзький міжнародний військовий трибунал. Утворення Бізонії в Німеччині. Фултонська промова В. Черчілля. Італію проголошено республікою. Поява в США «меморандуму Кеннана».

1947 Мирний договір з Італією. США запропонували «план Маршалла». Проголошено «доктрину Трумена».

1948 Утворення Тризонії в Німеччині. Черв.: початок блокади Радянським Союзом Західного Берліна. Гаазька міжнародна конференція з питань об’єднання Європи. Прийняття Загальної Декларації прав людини.

1949 Створення Ради Європи. Створення Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ). Трав.: завершення блокади Західного Берліна. Створення НАТО. Проголошення ФРН. Проголошення НДР.

1950 У США з’явилися перші електронні картки.

1951 Паризький договір. Створення Європейського об’єднання вугілля й сталі. Завершення реалізації американського «плану Маршалла».

1952 Німеччина одержала обмежений суверенітет. Розроблено вакцину проти поліомієліту

1953 Смерть Й. Сталіна. Початок «хрущовської відлиги» у СРСР. Антикомуністичне повстання в Східному Берліні. Відкриття структури ДНК.

1954 Вступ Німеччини до НАТО

1955 Створення Організації Варшавського договору (ОВД). Мирний договір з Австрією

1956 Антикомуністична революція в Угорщині та її придушення військами країн ОВД.

1957 Римський договір про створення Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС). Створення МАГАТЕ

1958 Обрання Ш. де Голля президентом Фран- цузької Республіки.

1959 Створення Європейської асоціації вільної торгівлі. Прихід до влади на Кубі комуністів на чолі з Ф. Кастро.

1960 Початок концертної діяльності рок-гурту «Бітлз».

1961 Берлінська криза. Спорудження Берлінського муру. Політ людини в космос.

1962 Карибська криза
скачати

© Усі права захищені
написати до нас