Ім'я файлу: 20121218-193455.doc
Розширення: doc
Розмір: 98кб.
Дата: 23.11.2020

Методична розробка практичного заняття з медичної психології

по темі: Психологічні особливості хворих в стоматологічній клініці ”

для студентів 4 курсу стоматологічного факультету.

І. Актуальність теми:

Актуальність теми знання лікарем-стоматологом психологічних особливостей його пацієнта досить значна, оскільки стоматолог працює в системі «людина - людина», а не «лікар - хворий орган». Стоматологи не завжди приділяють достатньо уваги особистісним особливостям своїх пацієнтів, а отже, не використовують повною мірою той потенціал, який закладається позитивної комунікацією з пацієнтом.
ІІ. Навчальні цілі заняття:
Мати уявлення (α – І): про особливості роботи лікаря-стоматолога у різних країнах світу.

Ознайомитись (α – І): із різними науковими даними стосовно якості надання стоматологічних послуг в залежності від врахування індивідуально-психологічних особливостей пацієнта.

Знати (α – ІІ): психологічні особливості першої зустрічі лікаря-стоматолога з пацієнтом, психологічні реакції стоматологічних хворих з урахуванням віку, індивідуально-психологічні особливості хворих в стоматологічній клініці.

Оволодіти (α – ІІІ): методами психопрофілактики болю в стоматологічній клініці.

Вміти (α – ІІІ): діагностувати типи патологічного реагування на стоматологічну патологію у пацієнтів, надати психокорекційну допомогу при психогенних реакціях у стоматологічних хворих
ІІІ. Цілі розвитку особистості (виховні цілі): деонтологічні принципи спілкування з хворими, правові аспекти діагностики та лікування психогенних реакцій у стоматологічних хворих, правила первинного діагностичого інтерв’ю.
ІV. Міждисциплінарна інтеграція.


Дисципліна

Знати

Вміти

 1. Попередні (забезпечуючі) дисципліни:

Нормальна фізіологія

Загальна психологія
Історія медицини

Історія психології
Філософія

Соціальна медицинаосновні закономірності формування психіки в процесі видової еволюції й розвитку окремого індивідууму
основні етапи становлення та розвитку медичної та психологічної наук у світі та на Україні зокрема

Етика та деонтологія в медицині

методологія та її основні принципи

 1. Наступні дисципліни ті, що забезпечуються:

Психіатрія, стоматологія 1. Внутрішньопредметна інтеграція (між темами даної дисципліни):

Стан психічних функцій і хвороба

Внутрішня картина хвороби
Зміст теми заняття:

Можна навести, як мінімум, три причини, з яких оволодіння психологічними знаннями може бути корисно для лікаря-стоматолога.

1. Характер взаємин «стоматолог - пацієнт» впливає на ефективність лікування.

2. Доброзичливі взаємини між лікарем і пацієнтом впливають на створення і збереження своєї клієнтури (практики), що особливо важливо для лікаря, який має приватну практику і / або працює на комерційному прийомі.

3. Позитивний настрій, сприятливий психологічний клімат під час роботи поліпшує якість життя самого лікаря. На роботі ми проводимо близько 1/3 життя, і, переважніше проводити її в гарному настрої.

Практична робота стоматолога найбільш успішна у тому випадку, коли заснована на взаємовигідних відносинах, коли лікар і пацієнт допомагають один одному. Для того щоб психологічні проблеми не стали суттєвим обмеженням професійної практики лікаря-стоматолога, бажано оволодіти базовими знаннями про психологію пацієнта. Будуючи свої відносини з пацієнтом, необхідно враховувати, як мінімум, вікові особливості. Крім того, лікарю слід пам'ятати про необхідність індивідуального підходу до пацієнта. Незалежно від того, яку спеціалізацію має стоматолог, перш за все необхідно вміти грамотно вибудовувати спілкування з дорослими (табл. 1). В одній ситуації дорослі - це пацієнти, в іншого - вони батьки пацієнтів, що несуть відповідальність за їхнє здоров'я, контролюючі виконання лікарських рекомендацій дитиною, у тому числі підлітком.
На відміну від ситуації лікування дорослих пацієнтів, з дітьми на стоматологічному прийомі часто виникають проблеми, які можуть стати перешкодою до проведення лікувальних заходів, тому організація дитячого прийому вимагає особливого підходу.

Основні завдання психології в процесі лікування – це полегшення страждань, викликаних хворобою, та використання психологічного фактору для підвищення ефективності лікуван­ня та профілактики стоматологічних захворювань.

Психологічний вплив може змінити сприймання хворим неп­риємних проявів хвороби в будь-якій ланці: від відчуття бо­лю, переживання страху – до сприйняття життєвої ситуації, яка змінилась у зв’язку із хворобою. Хворий має бути пси­хологічно настроєний на одужання і в міру своїх сил допомага­ти лікарю в боротьбі з хворобою.

Специфічні особливості стоматологічної практики, важливі з точки зору медичної психології – це, насамперед, наявність больового синдрому (відчуття), який супроводжується стра­хом (емоцією). Прояви емоції страху значно ускладнюють роботу стоматоло­га.

Із проявами емоційної напруженості корелюють зміни по­ведінки пацієнта.

Дотримуючись всіх принципів деонтології (основний з яких “не зашкодь!”) і розуміючи переживання хворого, стоматолог може певним чином впливати на його емоційні реакції добре виваженим словом. Слід враховувати, що при впливі на емоції нерідко має значення не стільки зміст висловлювань, скільки їхня інтонаційна складова. Це особливо важливо при лікуванні дітей та хворих із підвищеною емоційною реактивністю.

Страх перед лікуванням – це страх неприємних відчуттів, болю при лікуванні, а також можливих ускладнень лікування. Все це призводить до прагнення уникнути лікуван­ня. Людина мимоволі перебуває в стані психологічного захисту від лікаря, між лікарем і хворим наявний психологічний бар’єр. Це природ­ний механізм в умовах цілком усвідомлюваного емоційного нап­руження.

Психоемоційні прояви у хворого в період стоматологічного втручання .


В період виконання стоматологічного лікування реакції хворого також характеризуються парадоксальністю. З одного боку, триваючий біль (та різні неприємні відчуття) підтримує у хворого реакцію страху перед хворобою. З іншого боку, хворий відчу­ває нерідко більш гострий біль у зв’язку зі стоматологічними маніпуляціями. Тобто хворий свідомо бажає продовжувати лікування, але мимовільно прагне уникнути болю, відчуває страх перед лікуванням.

Біль при маніпуляціях нерідко викликає імпульсивні ре­акції (скрикування, відсмикування голови, тіла і т.д.). В цілому стоматолог може розраховувати на те, що ці імпульсивні реакції звичайно бувають короткочасними і не призводять до­рослого хворого до полишення лікування. Однак у дітей та хворих з надмірною емоційною реактивністю імпульсивна реак­тивність може переважити свідоме бажання вилікуватись.

VІ. План та організаційна структура заняття.
п/п

Основні етапи заняття,

їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення:

Контролю, наочності, інструктивні, обладнання, тощо

Розподіл

часу


1

2

3

4

5

6


1

2
3

4

5

6
7


Підготовчий етап

Організація заняття

Постановка навчальної мети та мотивація

Контроль вихідного рівня знань:

 1. психологічні особливості першої зустрічі лікаря-стоматолога з пацієнтом,

 2. психологічні реакції стоматологічних хворих з урахуванням віку,

 3. індивідуально-психологічні особливості хворих в стоматологічній клініці.


Основний етап заняття

Формування професійних вмінь та навичок:

 1. оволодіти методами психопрофілактики болю в стоматологічній клініці.

 2. вміти діагностувати типи патологічного реагування на стоматологічну патологію у пацієнтів,

 3. вміти надати психокорекційну допомогу при психогенних реакціях у стоматологічних хворих

Підсумковий етап

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок

Підведення підсумків заняття
Домашнє завданняІІ

ІІ


ІІ

ІІІ

ІІІ


ІІІ
індивідуальна теоретична співбесіда (опитування)

 • тестовий контроль ІІ рівня

 • рішення типових задач ІІ рівня


формування навичок:

практичний тренінг

Метод формування вмінь:

професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних, ситуаційних задач

Метод контролю навичок: індивідуальний контроль навичок та їх результатів

Метод контролю вмінь:

Аналіз та оцінка результатів психодіагностики

 • Тестовий контроль ІІІ рівня

Питання ІІ рівня Таблиці

Тести ІІ рівня Малюнки

Задачі ІІ рівня Структурно- логічні схеми, аудіо- та відео матеріали


Професійні алгоритми (інструкції) щодо формування практичних навичок та професійних вмінь.

Таблиці, слайди, психодіагностичні опитувальники, учбові альбоми

Текстові ситуаційні нетипові задачі.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

Рекомендована література
1-3 хв


10-25%

10-25%

60-90%

10-20%
VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття:
Тести з множинним вибором:
До основних видів емоційних реакцій хворих, які потребують психологічної корекції відносять:

а) дисфорія

б) манія

в) страх +

г) депресія +

д) слабкодухість
Шизоїдні особистості найчастіше при зверненні до лікаря-стоматолога демонструють:

а) педантичність

б) демонстративність

в) іпохондричність +

г) підозрілість +

д) ворожість +

Тест на підстановку з фіксованою кількістю відповідей:
До слідових феноменів після завершення стоматологічного лікування відносять:
1.

2.

3.

4.


 1. алогічні

 2. деонтологічні

 3. емоційні

 4. сенсорніVІІІ. Література:


  1. Клиническая психология: Учебн. для студ. мед. вузов /Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – С. 9-23, 123-138.

  2. Медична психологія: Підручник / І.С. Вітенко. – К.: Здоровя, 2007. – С.19-24.

  3. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое руководство. – 4-е изд.- М.: „МЕДпресс-информ”, 2002. – С.3-61.

  4. Медична психологія: навчальний посібник. / Пшук Н.Г., Маркова М.В., Кондратюк А.І., Стукан Л.В./ – 2-е вид., Вінниця – С. 49-61.

  5. Спірна І.Д., Вітенко І.С., Напреєнко О.К. та ін. Медична психологія: державний національний підручник – Дніпропетровськ: ЧП «Ліра» ЛТД, 2012 – 444 с.

Підготувала: доц. Стукан Л.В.

Затверджено на засіданні кафедри, прот.№_ від «__»__ 200 р.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас