1   2   3   4   5
Ім'я файлу: 26.zvitzpraktikitovpisarivka (1).doc
Розширення: doc
Розмір: 470кб.
Дата: 01.04.2024
скачати
Пов'язані файли:
Конфлікт краси і моарлі у романі Доріан Грей.docxЗвіт з виробничої практики

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства, його галузеві особливості, основні економічні показники фінансово-господарської діяльності 6

Розділ 2. Бухгалтерський облік та звітність підприємства 11

Розділ 3. Економічний аналіз 36

Висновки та пропозиції 47

Список використаної літератури 50


Вступ


На кожному етапі розвитку суспільства виробництво сільськогосподарської продукції було і залишається первинною основою життя і в цьому розумінні основою будь-якого матеріального виробництва. Воно задовольняє постійно зростаючі потреби суспільства в продуктах харчування, а промисловість - у сировині для виробництва продовольчих і промислових товарів широкого вжитку.

Перехід економіки України до ринкових відносин, що супроводжувався радикальним реформуванням аграрного сектора, викликав докорінні зміни економічного середовища діяльності суб’єктів господарювання в аграрному виробництві. Перед реформованими підприємствами постала нагальна проблема адаптації сільського господарства до ринкових умов господарювання.

Україна володіє необхідними природно-кліматичними та економічними умовами для того, щоб стати провідним світовим виробником та експортером сільськогосподарської продукції. Однак, аналіз фактичних і потенційних результатів господарювання українських суб’єктів господарювання свідчать, що їх продуктивність залишається нижче середніх світових показників. Важливим чинником конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору є підвищення рівня його фінансового забезпечення та обсягів інвестування.

Сільське господарство посідає важливе місце в економіці кожної країни: створюючи робочі місця, забезпечуючи населення продуктами, а підприємства сировиною. Україна має великий потенціал для розвитку сільського господарства, як однієї з основних конкуруючих галузей на світовому ринку.

Важко повірити, що у 90-х роках Радянський Союз забезпечував сільськогосподарськими продуктами не тільки свою державу, але і багато інших республік. Галузь сільського господарства була однією з провідних галузей, таких як легка промисловість та машинобудування. У наш час сільське господарство зазнало кризового стану. Тому для розвитку цієї галузі необхідна підтримка з боку держави, зокрема створення держбюджету.

За попередніми даними, у 2014р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з 2013р. становив 102,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 104,1%, у господарствах населення – 101,2%.

Практика відбувалась на підприємстві СТОВ «Писарівка».

ТОВ «Писарівка» є сільськогосподарським підприємством, яке знаходиться за адресою Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Писарівка, вул. Леніна, 27.

Керівник:

Віт Віталій Олексійович - директор

Бухгалтер:

Руда Лідія Семенівна

Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний та зведений баланс, поточний, валютний та інші рахунки в українських і іноземних банках, торговельну марку (знак для товарів і послуг), печатку, штамп з своїм найменуванням українською мовою.

Товариство має право вчиняти правочини, в тому числі укладати договори, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

В своїй діяльності товариство керується чинним законодавством України та своїм статутом, який розроблено на підставі Цивільного і Господарського кодексів України, Законів «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

Головні принципи роботи ТОВ «Писарівка», що стали причиною успіху і дозволяють їй з упевненістю дивитися в майбутнє, - це найвища якість виробленої продукції, першокласна кваліфікація фахівців, європейський рівень надаваних послуг, індивідуальний підхід до кожного клієнта, надійність і гарантії.

Отже, метою виробничої практики було вивчення стану бухгалтерського обліку на підприємстві ТОВ «Писарівка», яке відноситься до сільськогосподарської галузі.

Під час виробничої практики нам потрібно було вирішити наступні завдання:

- Вивчити показники роботи і організації бухгалтерського обліку підприємства.

- Вивчити облік грошових коштів та дебіторської заборгованості. Автоматизація обліку грошових коштів та дебіторської заборгованості.

- Вивчити облік необоротних активів. Автоматизація обліку основних засобів.

- Проаналізувати облік власного капіталу, забезпечення майбутніх витрат та платежів.

- Розглянути облік зобов’язань. Автоматизація обліку поточних та довгострокових зобов’язань.

- Дослідити облік праці та її оплати. Автоматизація обліку праці та заробітної плати.

- Вивчити облік на виробничих підприємствах. Автоматизація обліку матеріальних цінностей. Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації.

- Розглянути облік доходів та витрат діяльності підприємства. Автоматизація обліку витрат.

- Проаналізувати облік фінансових результатів діяльності підприємства.

- Дослідити облік розрахунків з бюджетом. Автоматизація обліку розрахунків з бюджетом.

- Здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, дванадцяти розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел.

  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас