1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ім'я файлу: 2014_звіт.doc
Розширення: doc
Розмір: 765кб.
Дата: 13.01.2021

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж

Вінницького національного аграрного університету

З В І Т

з виробничої переддипломної практики
студентки ________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
в закладі ресторанного господарства
_______________________________________________________________

(назва підприємства)
Відділення - технологічне

Циклова комісія – товарознавства зерна і харчових продуктів

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки – 6.051701 “Харчові технолоії та інженерія”

Спеціальність – 5.05170101 “Виробництво харчової продукції”

ІV курс Група _______________

Керівник практики від

підприємства

М.П. ___________ / _________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник практики від коледжу ___________ / _________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

2015

3

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………….4

Памятка студенту - практиканту при проходженні виробничої переддипломної практики…………………………………………………………………………………5

1.Ознайомлення з підприємством……………………………………………………..7

2. Дублювання роботи завідуючого виробництвом………………………………....11

3. Дублювання роботи керівника підприємства…………………………………..…26

4. Дублювання роботи метрдотеля…………………………………………………...31

5. Дублювання роботи техніка-технолога……………………………………………41

6. Ознайомлення з умовами фінансово-господарської діяльності підприємства…44

Висновок……………………………………………………………………………….46

Література……………………………………………………………………………...47

Характеристика студента-практиканта………………………………………………48

4

Вступ

Завдання виробничої переддипломної практики узагальнення, систематизація та удосконалення знань і умінь за спеціальністю, перевірка можливості самостійної роботи майбутнього спеціаліста в умовах конкретного виробництва.

Під час практики студенти працюють дублерами керівника підприємства, завідувача виробництвом ( шеф-кухаря), техніка-технолога, метрдотеля (адміністратора), проводять підбір даних та аналізують роботу закладів ресторанного господарства. На підприємствах, де відсутня в штаті посада техніка-технолога, основні його функції виконує завідуючий виробництвом, тому відповідні навики і уміння студенти повинні набути, дублюючи посаду завідуючого виробництвом.


Перелік вмінь та навиків, якими повинні оволодіти студенти під час проходження переддипломної практики
Оцінка рівня знань та навиків проводяться з таких напрямків :

 • знання виробничої структури підприємства;

 • знання асортиментної політики підприємства;

 • володіння навиками розробки різних видів меню та розрахунку необхідної кількості сировини;

 • володіння навиками оформлення документації на одержання продуктів з комори;

 • знання організації контролю за роботою в цехах, нормами закладання сировини, виходом напівфабрикатів, готових страв;

 • володіти навиками складання звітності завідуючим виробництвом;

 • знання організації постачання та укладання договорів;

 • знання порядку прийому та звільнення робітників з урахуванням трудового законодавства;

 • володіння навиками ведення санітарного і контрольного журналів, книги відгуків та пропозицій;

 • володіння навиками складання графіків виходу на роботу;

 • володіння навиками приймання замовлень для проведення урочистостей, виготовлення напівфабрикатів, готових страв;

 • знання методів вивчення споживчого попиту;

 • володіння навиками оцінки фінансово - господарської діяльності підприємства.


5

ПАМ'ЯТКА
студенту - практиканту при проходженні виробничої переддипломної практики

Запам'ятай, що ти повинен зробитиПеред від'їздом на практику:1. З'явитися на консультацію з практики.

2. Одержати:

- направлення на підприємство :

- методичні рекомендації по проходженню практики, індивідуальне завдання

бланк повідомлення;

3 Розрахуватися з навчальною частиною, бібліотекою, гуртожитком.

4 Пройти інструктаж з охорони праці.

 1. Взяти з собою паспорт, студентський квиток, санітарну книжку.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

скачати

© Усі права захищені
написати до нас