1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Звіт_з_практики_на_базі_Приват_банку-26_05_2017.doc
Розширення: doc
Розмір: 144кб.
Дата: 17.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
ІНДЗ Самоменеджмент Лисий Ю. Є. 21 група.docx
економіка підприємства 1.doc
Задача 1.docx
ММ Тема 2.docx

Звіт з практики на базі Приват банку

от LakeDomain86746 | skachatreferat.ruЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 4
1.1. Аналіз організаційно-правових основ функціонування банку 4
1.2. Організаційна структура та особливості системи управління в
ПАТ КБ «Приватбанк» 5
1.3. Організація надання банківських послуг у банку 9
1.4. Маркетингова діяльність ПАТ КБ «Приватбанк» 10
1.5. Трудові ресурси та управління персоналом банку 13
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2010-2014 роки 17
2.1. Дослідження основних показників діяльності банку 17
2.2. Аналіз пасивів ПАТ КБ «Приватбанк» 20
2.3. Дослідження активів комерційного банку 29
2.4. Оцінка фінансового стану ПАТ КБ «Приватбанк» 33
РОЗДІЛ 3 КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 42
3.1. Сутність та види касових операцій банків 42
3.2. Аналіз документів, що використовуються для видачі та прийому
готівки в касах банку 43
3.3. Механізм здійснення касових операцій через ПТКС
(програмно-технічні комплекси самообслуговування) 46
3.4. Механізм регулювання обігу готівки банками. 46
ВИСНОВКИ 52
СПИСОК ВИРОКИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ВСТУП

Стабільна банківська система, що динамічно розвивається, неодмінна передумова стійкого економічного зростання. У сучасній економіці банківська система має величезне значення завдяки зв'язкам цієї системи з усіма секторами економіки. Банківська система є однією з найважливіших та невід'ємних структурних елементів ринкової економіки.
Метою навчально-виробничої практиви є набуття практичного досвіду фінансово-економічної діяльності та закріплення й поглиблення знань з теоретико-методичних аспектів функціонування банківської установи; здобуття навичок самостійної практичної роботи у сфері її фінансово-економічної діяльності, на прикладі ПАТ КБ«ПриватБанк»
Основними завданнями у процесі проходження навчально-виробничої практики є:
ознайомлення з організаційною структурою ПАТ КБ «ПриватБанк»;
ознайомлення з організацією надання банківських послуг у банку;
оцінка маркетингової діяльністі ПАТ КБ «Приватбанк»
аналіз трудових ресурсів та управління персоналом банку
проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк» за 2010-2014 роки;
ознайомлення з сутність та видами касових операцій банків;
проведення аналізу документів, що використовуються для видачі та прийому готівки в касах банку;
оцінка механізму здійснення касових операцій через ПТКС (програмно-технічні комплекси самообслуговування);
визначення механізму регулювання обігу готівки банками.

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

1.1. Аналіз організаційно-правових основ функціонування банку

ПАТ КБ «ПриватБанк» - найбільший за розмірами активів український банк і лідер роздрібного банківського ринку України, зареєстрований 19 травня 1992 року, головний офіс у м. Дніпропетровськ.
ПАТ КБ «ПриватБанк» у 1992 році був зареєстрований як комерційний банк у формі товариства з обмеженою відповідальністю та реорганізований у закрите акціонерне товариство у 2000 році. У 2009 році Банк змінив свою організаційно-правову форму на публічне акціонерне товариство, в якому відповідальність акціонерів обмежена кількістю акцій, що їм належать.
Інформація про структуру власників ПАТ КБ ПриватБанк» наведена в табл. 1.1. [17]
Таблиця 1.1.
Інформація про структуру власників ПАТ КБ «ПриватБанк»

31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
Боголюбов Геннадiй Борисович
48,9971
33,75451
33,7991
34,1929
36,9
Коломойський Iгор Валерiйович
49,1535
33,75451
33,7991
33,8554
36,9
ТРIАНТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛТД (TRIANTAL INVESTMENTS LTD)

24,98998
24,99
24,99
16,2
Станом на 31грудня 2014 року Банк має 30 філій і 2 884 відділення в Україні та філію на Кіпрі (на 31 грудня 2013 року – 32 філії та 3 217 відділень в Україні та філію на Кіпрі).
Станом на 31 грудня 2014 року Банк має дочірні банки у Латвії та Португалії та Італії та представництва в Києві (Україна), Алмати (Казахстан), Лондоні (Велика Британія) та Пекіні (Китай), а також структуровані підприємства в Україні та Великій Британії. Представництва в Алмати (Казахстан) знаходяться на стадії закриття. (табл. 1.2.) [17]

Таблиця 1.2.
Дочірні компанії ПАТ КБ «ПриватБанк» станом на 31.12.2014 року

Повна назва (форма власності)
Юридична адреса
Вид діяльності
Питома вага банку в капіталі дочірньої компанії
1
Акціонерне товариство «ПриватБанк»
Латвія, Рига
Фінансові послуги
100%
2
Акціонерне товариство «ПриватБанк»
Португалія
Фінансові послуги
100%
3
Акціонерне товариство «ПриватБанк»
Італія
Фінансові послуги
100%
АТ «ПриватБанк» - латвійський банк. Заснований у 1992 році з головним офісом у Ризі. З 2001 року є дочірнім банком українського ПриватБанку.
АТ «ПриватБанк» обслуговує клієнтів у 21 філіях і відділеннях, на території Латвії банком встановлено і функціонує 220 банкоматів.
ПАТ КБ «ПриватБанк» не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Разом з тим, банком укладено договори (угоди) про спiвпрацю з окремими асоцiацiями: Незалежна асоцiацiя банкiв України (НАБУ), Асоцiацiя «Український Кредитно-Банкiвський Союз», Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiєв i Асоцiацiя фондове партнерство (ПАРД & АФП), Приднiпровська фондова бiржа (ПФБ)
За даними британського журналу The Banker, у 2015 році ПАТ КБ «ПриватБанк» посідає 13-те місце в рейтингу найбільших банків Центральної та Східної Європи та 495-те в рейтингу тoп-1 000 світових банків.

1.2. Організаційна структура та особливості системи управління в ПАТ КБ«ПриватБанк»

Організаційна структура управління ПАТ КБ «ПриватБанк» є однієї з найбільш прогресивних як серед банків України, так і банків Східної Європи. Вона комбінована, оскільки містить ознаки широко розповсюджених у світовій практиці видів організаційна структура управління:
1.Горизонтальна (площинна):
а) виділено лише 3 рівні управління, що виконують різні функції:
1-й рівень (вищий) – Head-office (Головний офіс);
2-й рівень (середній) – Middle-office (Головні регіональні управління, Регіональні управління, Самостійні філії);
3-й рівень (нижчий) – Front-office (відділення гр. Ф, А, Б, В, Г, Д)
б) в межах кожного рівня виділяються не більше З-х ступенів управління (керівники бізнесів / напрямів, їх заступники / керівники департаментів та спеціалісти).
Провідним підрозділом системи управління ПриватБанку є Head-office (ГО), що має повну господарсько-економічну та адміністративну самостійність. Управління ГО і системою ПриватБанк здійснюється Правлінням Банку, що очолюється Головою, який делегує ряд своїх функцій заступникам та керівникам бізнесів / напрямків ГО.
Під керівництвом Голови Правління функціонують колегіальні органи, основним завданням яких є підготовка, обговорення та прийняття стратегічних і важливих тактичних рішень. До таких колегіальних органів належать: Правління Банку; Стратегічний комітет; Кредитний комітет; Бюджетний комітет; Комітет з питань безпеки.
Middle-office представлений Головними регіональними управліннями (ГРУ), Регіональними управліннями (РУ) та самостійними філіями (СФ).
Front-office представлений відділеннями гр. Ф, А, Б, В, Г, Д. Статус (група) відділень визначається залежно від чисельності персоналу та кількості робочих місць продажів у відділенні відповідно до Класифікатора відділень ПриватБанку.
2. Лінійно-функціонально-штабна В організаційнійструктурі управління сформовано штаби при Голові Правління - Head-office (ГО), а при Директорії ГРУ, РУ та філій - Middle-office і крім лінійних широко використовуються функціональні вертикальні зв'язки.
3. Дивізіонна клієнто - і функціонально-орієнтована Чітко виділені дохідні (бізнесові) та витратні (підтримуючі) дивізи (направлення), що орієнтовані на виконання комплексу однорідних функцій або комплексне обслуговування певних груп клієнтів.
4. Дивізіонна продуктова У межах окремих бізнесів виділяються підрозділи, які спеціалізуються на розробці й просуванні до клієнтів однорідних продуктів або послуг.
5. Дивізіонна регіональна та мережна Існує велика кількість регіональних підрозділів та пов'язаних (дочірніх) Банків і компаній.
6. Проектно-матрична. Для вирішення важливих завдань у межах організаційної структури управління Банку часто створюються тимчасові проектні групи для реалізації конкретного проекту або робочі групи
Органи управління ПАТ КБ «ПриватБанк»:
1. Загальні збори акціонерів (вищий орган управління банку) Наглядова Рада Банку обирається загальними зборами акціонерів, з числа акціонерів або їх представників.
2. Правління банку виконавчий орган банку, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.
Наведемо відомості про керівництво банку (табл. 1.3.) [17]
Таблиця 1.3
Інформація про керівництво банку
ПІП
Посада
Рік народження
Освіта
Загальний стаж роботи
Стаж роботи по спеціальності
Стаж роботи у банку
Стаж роботи на посаді
Дубілет Олександр Валерійович
Голова Правління
1962
Вища
32
32
24
19
Дубілет Дмитро Олександрович
перший заступник Голови Правління — начальник «Інформаційні технології» Менеджер
1985
Вища
9
9
9
3
Негинський Роман Маркович
Заступник Голови Правління
1976
вища
18
18
18
2
Визначимо інформацію по п’яти найбільшим підрозділам ПАТ КБ «ПриватБанк» станом на 31.12.2014року (табл. 1.4.) [17]
Таблиця 1.4.
Відокремлені підрозділи
Тип відокремленого підрозділу
Загальна кількість підрозділів
Назва (найбільших п’яти)
Адреса
Вид діяльності
Філії
31
Дніпропетровська


Полтавська

Львівська

Харківська


Вінницька
49069, Україна, Дніпропетровськ, вул.. Героїв Сталінграда, 14
3600, Україна, Полтава вул. Шевченка,52
79039, Україна, Львів.
Вул.Шевченка,31
31012, Україна, Харків, вул. Полтавський шлях,8
21050, Україна.
Вінниця,
Вул..Соборна,59
Фінансові послуги
Відділення
2884
Запорізьке

Дніпропетровське


Львівське

Рівненське

Харківське
69000, Україна, Запоріжжя, пр. Леніна, 5
49000, Україна
Дніпропетровськ, вул. Леніна, 14
79011 Україна, Львів,
вул.Стрийська,12
33027, Україна, Рівне,
Вул. Київська,21
64703, Україна, Харків
Вул. Сумська 110
Фінансові послуги
Представництва
4
Київ

Лондон
Пекін
Україна, м. Київ, вул. Грушевського 1д
Консультаційні і фінансові послуги
ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», Статуту та внутрішні положення ПАТ КБ «ПриватБанк» (Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління, Кодекс корпоративної етики, Положення про Напрямок «Внутрішній аудит», Положення про управління ризиками, Установчий договір).
Відповідно до вимог ст. 23 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а також «Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень» ПАТ КБ «ПриватБанк» відкриває на території України відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва) та структурні одиниці (відділення, власні обмінні пункти.
1.3. Організація надання банківських послуг у банку

Основна діяльність Банку включає комерційні банківські операції та обслуговуванняфізичних осіб в Україні. Банк здійснює свою діяльність відповідно до ліцензії Національного банку України (НБУ) з березня 1992 року.
Визначимо, які ліцензії має ПАТ КБ «ПриватБанк» (табл. 1.5.) [17]
Таблиця 1.5.
Перелік ліцензій якими володіє ПАТ КБ «ПриватБанк» станом на 31.12.2014 року
Назва установи яка видала ліцензію
Назва ліцензії
Дата та номер отримання
Статус ліцензії
Національний банк України
Ліцензія на право надання банківських послуг;
05.10.2011р.
№ 22
діюча

Генеральна ліцензія на право здійснення валютних операцій
05.10.2011р.
№ 22
діюча
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
12.06.2013р
АЕ № 263148
діюча

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування
12.06.2013р.
АЕ № 263147
діюча

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть
17.10.2012р.
АЕ № 185058
діюча

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть
17.10.2012р.
АЕ №185059
діюча

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв
12.06.2013
АЕ №263149
діюча
Національним банком України ПАТ КБ «ПриватБанк» видана 05.10.2011 р. Банківська ліцензія № 22 на право здійснювати банківські операції, визначені частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (унесено до Державного реєстру банків 19 березня 1992 року за номером 92).
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій зареєстрована Національним банком України 05.10.2011 р. за номером 22, дає ПАТ КБ «ПриватБанк» право на здійснення валютних операційзгідно з додатком (№ 22 від 05.10.2011):
Розглянемо перелік послуг, які надаються ПАТ КБ «ПриватБанк» у розрізі клієнтів (табл. 1.6.) [17]
Таблиця 1.6.
Перелік послуг, які надає ПАТ КБ «ПриватБанк»
станом на 31.12.2014 року

Група клієнтів
Види послуг


депозитні
кредитні
розрахунково-касові
інші

Приватним клієнтам
х
х
х
х

Малому та середньому бізнесу
х
х
х
х

Корпоративному бізнесу
х
х
х
х

Фінансовим установам
х
х
х
х

1.4. Маркетингова діяльність ПАТ КБ «Приватбанк»

Місія ПАТ КБ «ПриватБанк»: «Надавати банківські послуги із кращою якістю обслуговування на прозорих та справедливих умовах усім жителям і компаніям країни».
Відповідно до Стратегії ПАТ КБ «ПриватБанк» мета діяльності банку є наступною: «Бути лідером в Україні з надання населенню та юридичним особам платіжних та інших банківських послуг, з переходом від обслуговування у відділеннях банку до ідеології навчання клієнтів використанню дистанційних інструментаріїв банківського обслуговування».
Найважливіші стратегічні напрямки і задачі банку: Нарощування портфеля платіжних карт «Універсальна» та доведення до більшого охоплення населення. Збільшення кількості карт за зарплатним проектом для бюджетних і комерційних підприємств. Перехід на спрощений продуктовий ряд і універсальну технологію обслуговування депозитів. Утримання на обслуговуванні клієнтської бази «Малого і Середнього бізнесу». Збільшення охоплення VIP-клієнтів активними послугами. Поширення навчальних транзакцій на операції фізичних і юридичних осіб. Утримання параметрів кредитних портфелів відповідно до затверджених стратегічними показниками ризик-апетиту. Зниження частки негативних оцінок клієнтів. Підвищення індексу чистої лояльності співробітників.
Вимiрюванi цiлi на 2015–2016 рр.: Повернення вкладникiв. Надання українцям права вибору банку для отримання зарплати.Вiдновлення зв’язку з клiєнтами за карткою «Унiверсальна». Навчання клiєнтiв самостiйному виконанню банкiвських операцiй. Пiдвищення ефективностi зустрiчей з клiєнтами малого та середнього бiзнесу для побудови довгострокових вiдносин. Регулярне консультування 90% корпоративних VIP-клiєнтiв з рiвнем задоволеностi не нижче нiж 80%. Збiльшення частки позитивних оцiнок клiєнтiв 5+. Пiдвищення eNPS спiвробiтникiв до 45%. Продаж небанкiвських продуктiв: квитки, страховки. Пiдвищення рiвня задоволеностi клiєнтiв зонами обслуговування. Утримання параметрiв кредитних портфелiв вiдповiдно до затверджених стратегiчних показникiв ризик-апетиту.
ПАТ КБ «ПриватБанк» п’ятий рік поспіль визнано найкращим українським банком у рейтингу найкращих банків Центральної та Східної Європи, що укладається американським журналом Global Finance.
Проведемо аналіз послуг, які надає ПАТ КБ «ПриватБанк», та їх переваги над конкурентами (табл. 1.7.) [17]
Таблиця 1.7
Характеристика деяких послуг, які надає ПАТ КБ «ПриватБанк»
станом на 31.12.2014 року
Основні види послуг банку
Унікальні характеристики
Переваги над конкурентами
Недоліки
Депозити
Термін депозиту від 1 місяця до 12 місяців
Використання рахунку «Бонус Плюс»,
Додаткові 0,5% при подовженні депозиту
Не всі торгівельні мережі підтримують рахунок «Бонус Плюс»
Кредити
Використання кредитного ліміту по картці «Універсальна»
Можливість самостійно керувати кредитним лімітом,
Безкоштовний термін використання кредиту становить 55 днів


Оплата частинами
Можливість купувати в розстрочку до 24 місяців без комісії і переплат

Віддалений банкінг
Управління власними коштами через Інтернет
Можливість здійснювати всі операції по власним карткам через Інтернет

Щорічно спеціальним маркетинговим підрозділом ПАТ КБ «ПриватБанк» проводяться маркетингові дослідження діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк» наринку банківських послуг України. Відповідно даних дослідження за 2014 рік було встановлено, що:
найбільш активними користувачами банківських послуг є споживачі віком від 20-29 років, що становлять 30,5%;
широко представленими категоріями споживачів банківських послуг є: учні шкіл, технікумів, студенти ВНЗ (19,7%), працівники приватної фірми (17,4%);) приватні підприємці (15,4%); працівники сфери послуг (11,5%); державні службовці (8,6%);

  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас