1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Transparency Report_2019.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1565кб.
Дата: 01.04.2021
18
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік
суворіших місцевих вимог щодо ротації, де це застосовно.
Згідно з правилами IESBA та вимогами українського законодавства щодо провадження аудиторської діяльності в Україні, у випадку, коли клієнт з аудиту є підприємством, яке становить суспільний
інтерес, ключова особа, яка здійснює керівництво завданням з аудиту, не повинна виконувати такі функції більше семи років.
Після закінчення цього терміну така особа протягом п’яти років не повинна бути учасником команди із завдання чи ключовою особою, що здійснює керівництво завданням з аудиту для даного клієнта з аудиту.
Протягом цього періоду така особа не повинна:
— брати участь у завданнях з аудиту для даного клієнта з аудиту,
— здійснювати контроль якості виконання завдання,
— здійснювати консультування команди із завдання або клієнта з аудиту з технічних або галузевих питань, з питань господарських операцій чи подій,
— будь-яким іншим чином безпосередньо впливати на результат виконання завдання з аудиту;
— надавати або координувати надання професійних послуг даному клієнту;
— координувати відносини фірми з клієнтом з аудиту; або
— здійснювати іншу значну або часту взаємодію з вищим управлінським персоналом або тими, хто наділений найвищими повноваженнями у клієнта.
Інші аудитори та спеціалісти залучаються до обов’язкових аудитів підприємств, що становлять суспільний інтерес, та
інших підприємств, протягом щонайбільше 10 років поспіль і після закінчення цього терміну такі особи протягом двох років не повинні бути учасниками команди із завдання чи ключовою особою, що здійснює керівництво завданням з аудиту для даного клієнта з аудиту.
Ми ведемо моніторинг ротації ключових працівників, які здійснюють керівництво завданнями з аудиту (в тому числі керівників, відповідальних за перевірку якості завдань), і розробляємо плани переходу при ротації зазначених працівників для того, щоб призначати на завдання нових керівників з необхідними знаннями та навичками, що дозволить не допустити зниження якості послуг, що надаються. Система моніторингу ротації є об’єктом перевірки на відповідність встановленим вимогам.
Ротація фірми
Згідно українського законодавства підприємства, що становлять суспільний інтерес, повинні здійснювати ротацію своїх аудиторських фірм після певного періоду часу. ПрАТ «КПМГ
АУДИТ» має відповідні процеси для моніторингу вимог ротації фірми для своїх клієнтів.
Підбір, розвиток і призначення
спеціалістів з відповідною кваліфікацією
Один з ключових чинників, які визначають якість роботи, це впевненість у тому, що наші фахівці мають достатній досвід
і навички, відданість та цілеспрямованість для забезпечення найвищої якості аудиту. Це передбачає успішний підбір і розвиток персоналу, грамотний розподіл ресурсів і призначення фахівців для виконання завдання.
Підбір персоналу
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» прагне залучати на всі посади партнерів та фахівців KPMG, а також у кадровий резерв на ці посади людей, що мають першокласні навички, уміння і досвід.
У рамках нашої стратегії підбору персоналу ми робимо акцент на залученні спеціалістів початкового рівня, спираючись на широку базу талантів. При цьому ми працюємо як з провідними університетами і бізнес-школами, залучаючи нових співробітників з числа їхніх випускників, так і з середніми школами, що допомагає створити більш широкий пул обдарованих учнів та налагодити стосунки з ними з прицілом на майбутнє.
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» також активно залучає до роботи досвідчених фахівців, у тому числі на посади рівня партнера.
До отримання Пропозиції про працевлаштування всі кандидати на позиції фахівців подають заяву і приймаються на роботу після участі у відборі, який може включати перевірку інформації, зазначеної у заяві, співбесіду для уточнення компетенцій, психометричне тестування та тестування здібностей, а також перевірку кваліфікації/
рекомендацій попередніх роботодавців. Це забезпечує процес підбору кадрів на основі об’єктивних робочих критеріїв з числа кваліфікованих і компетентних кандидатів, які найкращим чином підходять для ролей, призначених для них.
З працівниками, яких приймають на вищі посади, регіональний керівник з питань контролю якості та управління ризиками або уповноважена ним особа проводять офіційну співбесіду з питань незалежності. ПрАТ «КПМГ АУДИТ» не приймає конфіденційну
інформацію, що належить колишній фірмі/роботодавцю кандидата.
Особистий розвито
к
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» запроваджує новий підхід до оцінки і розвитку персоналу під назвою «Кожний – лідер» (‘Everyone a Leader’), що включає:
— глобальні рольові моделі;
— бібліотеку цілей; та
— стандартизовані форми оцінки.
19
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік

Система відкритої оцінки результатів та розвитку прив’язана до цінностей KPMG і розроблена, щоб артикулювати умови та чинники досягнення успіху як на індивідуальному, так і на колективному рівнях. Ми знаємо, що чітка та послідовна позиція щодо поведінки, яку ми хочемо бачити в компанії, і нагородження працівників, що стануть зразками такої поведінки, підвищать нашу спроможність гарантувати якість наших результатів, і ми заявили про це у наших принципах ефективності, що стимулюють зростання, вселяють довіру та забезпечують імпульси розвитку.
Водночас, ми впроваджуємо зміни у нашій культурі, в основі якої лежать результати та ефективність, які підтримуються та уможливлюються передовими технологіями, що дозволяють включити питання якості аудиту до процесу оцінки результатів діяльності та процесів прийняття рішення щодо винагороди працівників, а також гарантувати послідовність відповідних процесів в рамках Глобальної Організації.
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» веде облік випадків порушення стандартів якості і невиконання вимог. Для цього визначаються показники у сфері якості та дотримання встановлених вимог, що враховуються в ході оцінки роботи керівників, їх підвищення та винагороди.
Співробітників оцінюють їхні куратори та партнери, які спостерігали за їх роботою протягом звітного періоду.
Програми із залучення та різноманіття
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» активно працює над розвитком програми
із залучення персоналу. Така практика дозволяє нам формувати успішні команди, що володіють значним обсягом знань, досвідом і різними точками зору.
Керівництво ПрАТ «КПМГ АУДИТ» сприяє поширенню культури різноманітності нашої фірми і різноманітності наших клієнтів.
Ми вважаємо, що прийнята всередині міжнародної мережі KPMG стратегія залучення і різноманітності забезпечує можливість робити кроки, які, на наш погляд, є необхідними для просування культури залучення в ПрАТ «КПМГ АУДИТ» і по всій мережі фірм
KPMG.
Більш детальна інформація стосовно програм залучення і різноманіття, що діють всередині мережі KPMG International, представлена за посиланням.
Винагорода та підвищення на посаді
Діюча політика ПрАТ «КПМГ АУДИТ» не допускає оцінку діяльності керівників аудиторських завдань або виплату їм винагороди за продаж об’єктам аудиту послуг, не пов’язаних з аудитом.
Винагорода
У KPMG розроблена та діє чітка та прозора політика виплати компенсацій та підвищення на посадах, що ґрунтується на ринкових даних і пов’язана з процесом оцінки результатів діяльності. Це допомагає співробітникам зрозуміти, чого від них очікує фірма
і на що вони можуть розраховувати натомість. Зв’язок між ефективністю та винагородою досягається шляхом зустрічей з питань калібрування, на яких обговорюється відносна ефективність у групі осіб, що займають аналогічні посади, результати яких використовуються для прийняття рішень про розмір винагороди.
Рішення про рівень винагороди формується виходячи з розрахунку результатів діяльності самого працівника і фірми в цілому.
Результати оцінки діяльності безпосередньо впливають на кар’єрне просування та рівень винагороди фахівців і керівників і, в деяких випадках, на можливість продовження трудової діяльності в KPMG.
Думка наших фахівців щодо того, як рівень винагороди показує результати їх роботи протягом року, відображена в незалежному дослідженні Global People Survey. На підставі результатів оцінки цієї думки формується план дій.
Підвищення на посаді
Результати оцінки діяльності безпосередньо впливають на кар’єрне просування та рівень винагороди фахівців і керівників і, в деяких випадках, на можливість продовження трудової діяльності в KPMG.
Думка наших фахівців щодо того, як рівень винагороди відображає результати їх роботи протягом року, відображена в незалежному дослідженні Global People Survey. На підставі результатів оцінки цієї думки формується план дій.
Призначення спеціалістів на роботу за завданням
В ПрАТ «КПМГ АУДИТ» застосовуються процедури призначення керівників та інших фахівців для роботи з конкретним завданням залежно від їх кваліфікації, професійного і галузевого досвіду, а також характеру завдання.
За призначення керівників завдань відповідають керівники функціональних підрозділів. Під час розгляду можливості призначення на роль керівника завдання певного обсягу, складності та рівня ризику, а також для визначення складу команди із завдання
і необхідності залучення інших фахівців (експертів) враховуються досвід працівника і достатня кількість часу за результатами щорічного аналізу портфеля керівників завдань.
Керівники завдань з аудиту повинні впевнитися в тому, що члени команди із завдання мають необхідну кваліфікацію, навички і часові ресурси для реалізації проектів відповідно до Посібника з аудиту KPMG, професійних стандартів, а також чинних нормативно- правових актів. Для участі в роботі за завданням можуть залучатися фахівці (експерти) нашої фірми, інших фірм-членів мережі KPMG або зовнішні експерти.
20
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік

Професійний потенціал і компетенції команди із завдання в цілому включають таке:
— знання і практичний досвід роботи за завданнями з аудиту аналогічного характеру і рівня складності (через тренінг і особисту участь);
— знання професійних стандартів та нормативно-правової бази;
— відповідні технічні знання, включаючи знання відповідних
інформаційних технологій;
— знання галузі, в якій здійснює діяльність організація-замовник;
— здатність застосовувати професійне судження;
— розуміння політик і процедур контролю якості, прийнятих в
ПрАТ «КПМГ Аудит»;
— результати внутрішньофірмової програми моніторингу якості завдань (QPR) і зовнішніх перевірок регуляторів.
Аналітика від наших працівників – незалежне
дослідження Global People Survey (GPS)
Раз на рік ПрАТ «КПМГ АУДИТ» пропонує всім своїм працівникам взяти участь у незалежному дослідженні Global People Survey
(GPS), щоб поділитися своїми враженнями про роботу в KPMG.
GPS дозволяє оцінити ступінь залучення наших працівників до життєдіяльності фірми за допомогою Індексу залучення працівників (Employee Engagement Index, EEI), а також виявити сфери для більш широкого залучення, які можуть являти собою сильні сторони і можливості для розвитку. Для додаткової аналітики результати дослідження можуть аналізуватися за функціональною або географічною приналежністю, займаною посадою або роллю в фірмі, гендерною ознакою. Дослідження
GPS також показує, як ми досягли успіху в певних категоріях, що впливають на рівень залучення працівників до життя компанії.
За результатами дослідження GPS керівництво ПрАТ «КПМГ
АУДИТ» і керівництво KPMG International отримують інформацію про якість аудиту, дотримання цінностей KPMG, а також про сприйняття працівниками таких категорій, як якість, управління і позиція керівництва.
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» бере участь у дослідженні GPS, аналізує результати і вживає необхідних заходів для вдосконалення проблемних сфер, виявлених у процесі дослідження. Обробка даних включає, зокрема, оцінку результатів за такими категоріями, як якість послуг і позиція керівництва, а також залучення працівників, яке виражається індексом EEI.
Результати дослідження GPS збираються по всій мережі KPMG і надаються Міжнародному Правлінню, яке їх розглядає і погоджує необхідні дії.
Прагнення до неухильного дотримання
технічних вимог та якості послуг, що
надаються
Ми забезпечуємо всім нашим фахівцям необхідну підтримку і навчання технічним навичкам. Члени команд із завдання мають можливість звертатися за допомогою до фахівців і відділів професійної практики, куди входять висококваліфіковані спеціалісти з великим досвідом у сфері аудиту, бухгалтерського обліку та управління ризиками. Допомога може полягати в наданні додаткових фахівців для роботи за завданням або консультуванні команди із завдання. Якщо ПрАТ «КПМГ АУДИТ» не може запропонувати необхідні ресурси, то можуть залучатись інші фірми- члени мережі.
Крім того, Посібник з аудиту KPMG вимагає від фахівців наявності відповідних досвіду і знань для роботи на завданнях з аудиту.
Стратегія безперервного навчання
Планове навчання
Координаційні групи з навчання та розвитку у сфері аудиту ПрАТ
«КПМГ АУДИТ» щороку визначають пріоритети технічного навчання для розробки і проведення нових курсів. Використовуються різні форми навчання, включаючи внутрішні тренінги та цифрове навчання, які покликані надавати підтримку в роботі аудиторів.
Фахівці з навчання та розвитку у сфері аудиту співпрацюють з експертами і провідними фахівцями Міжнародного центру з питань надання послуг, Експертної групи KPMG з міжнародних стандартів і
Відділу розвитку професійної практики для забезпечення якісного, актуального і своєчасного процесу навчання.
Наставництво і навчання в процесі роботи
Процес навчання не обмежується тренінгами в аудиторії. Знання можна отримувати безпосередньо в той момент, коли в них виникає потреба. Це забезпечується за рахунок технік коучингу
і своєчасного навчання, доступних завдяки онлайн-навчанню або доступу працівників до баз стандартів і методології залежно від належності працівника до професійного підрозділу. Всі програми навчання в аудиторії супроводжуються матеріалами, що дозволяють закріпити отримані знання, які допомагають фахівцям у проведенні аудиту.
Професійна атестація та вимоги для завдань з
аудиту
Професійна атестація
Всі фахівці KPMG зобов’язані дотримуватися правил отримання та підтримки професійних свідоцтв, в тому числі в частині вимог підвищення кваліфікації, встановлених у юрисдикції, де вони здійснюють свою аудиторську діяльність. Всередині фірми діють
21
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік
політики і процедури для забезпечення контролю за тим, щоб працівники, які повинні бути атестовані для здійснення професійної діяльності, мали відповідний кваліфікаційний атестат.
Наша фірма відповідає за те, щоб фахівці, які беруть участь у виконанні завдання з аудиту, володіли необхідними знаннями та професійними навичками у сфері аудиту, бухгалтерського обліку, а також галузевої експертизою.
Обов’язкові вимоги для завдань із застосуванням ЗПБО
США
Крім того, в ПрАТ «КПМГ АУДИТ» діють особливі вимоги для керівників і менеджерів, що відповідають за завдання з аудиту фінансової звітності, підготовленої відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку США
(US GAAP (ЗПБО США)), завдання, що виконуються згідно зі стандартами аудиту, загальноприйнятими в США (US GAAS), стандартами Ради з нагляду за звітністю публічних компаній США
(PCAOB), включаючи завдання з оцінки ефективності системи внутрішнього контролю за підготовкою фінансової звітності
(ICOFR). Ці вимоги зобов’язують щонайменше всіх партнерів, менеджерів, керівників групи аудиторів завдання, а також осіб, відповідальних за перевірку якості виконання завдання, проходити відповідні обов’язкові тренінги, а також зобов’язують команду із завдання в цілому мати достатній досвід виконання відповідних завдань або забезпечити належні заходи щодо усунення або зниження ризиків до прийнятного рівня у зв’язку з недостатнім досвідом.
Взаємодія з експертами всередині мережі
Проектні групи ПрАТ «КПМГ АУДИТ» мають доступ до мережі експертів нашої фірми та інших фірм-членів мережі KPMG.
Експерти, які є членами команди із завдання і в цілому відповідають за залучення експертів до завдань з аудиту, володіють необхідними знаннями, кваліфікацією та відповідають вимогам незалежності, щоб належним чином виконувати роботу за завданням. Експерти аудитора в обов’язковому порядку проходять тренінг з питань концепцій аудиту.
Необхідність залучення експертів аудитора (наприклад, у сфері ІТ, податкового консультування, казначейства, актуаріїв, оцінювачів, експертів форензік) для реалізації завдань з аудиту розглядається в процесі прийняття рішення про прийняття завдання чи продовження роботи за завданням.
Культура, яка заохочує консультування
KPMG прагне формувати серед працівників культуру, яка заохочує консультування, оскільки консультації допомагають робочим групам фірм-членів мережі KPMG в процесі прийняття рішень та є одним з основних факторів, що забезпечують високу якість аудиту.
В ПрАТ «КПМГ АУДИТ» ми вважаємо консультування важливою складовою в роботі за завданням і закликаємо своїх працівників звертатися за консультацією з усіх складних і спірних питань. В
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» є розроблені процедури, які регулюють надання таких консультацій щодо важливих питань обліку та аудиту. Дані процедури також регулюють питання документального оформлення таких консультацій, розглядається підхід до врегулювання розбіжностей у думках, що виникають у аудиторів, а також розбіжностей в оцінці різних питань в рамках завдання. Крім того, Глобальний Посібник з контролю якості та управління ризиками
KPMG містить обов’язкові вимоги щодо консультування за певними категоріями питань, як, наприклад, сумніви, що виникли стосовно сумлінності клієнта.
Технічні консультації і міжнародні ресурси
Технічна підтримка з питань аудиту та бухгалтерського обліку надається всім фірмам-членам мережі KPMG та їх фахівцям за участі Міжнародної групи KPMG по глобальним рішенням (раніше:
Міжнародний центр з питань надання послуг), Експертної групи з міжнародних стандартів і Експертної групи з ринків капіталу США
(у випадку надання послуг іноземним компаніям, зареєстрованим
Комісією з цінних паперів і бірж США).
KPMG Міжнародний центр з питань надання послуг
Завдання KPMG Міжнародного центру з питань надання послуг – це забезпечувати успішне функціонування міжнародної мережі аудиторських практик KPMG за рахунок співпраці, інновацій та технологій. Міжнародний центр з питань надання послуг розробляє, підтримує і впроваджує глобальну методологію аудиту KPMG і технологічні інструменти, які фахівці KPMG використовують у своїй роботі для побудови ефективного процесу проведення аудиту.
Центр має три офіси в різних країнах (по одному в кожному регіоні),
і в ньому працюють фахівці з аудиту з усього світу, які в минулому займалися аудитом, інформаційними технологіями, аналізом даних, математикою, статистикою тощо. Їх різнобічний досвід та
інноваційні підходи сприяють подальшому зміцненню та розширенню можливостей KPMG у сфері аудиту.
Експертна група з міжнародних стандартів
Щоб сформувати єдиний підхід до інтерпретації Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів аудиту у всіх фірм-членів мережі KPMG, виявити проблемні питання та своєчасно підготувати рекомендації для мережі KPMG на міжнародному рівні, Експертна група KPMG з міжнародних стандартів співпрацює з глобальними групами з тематичних питань
МСФЗ та МСА, до складу яких входять представники різних країн.
Ресурси фірми-члена мережі KPMG у сфері розвитку
професійної практики
Фахівці з аудиту можуть отримати належну підтримку і консультації

1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас