1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Transparency Report_2019.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1565кб.
Дата: 01.04.2021
Інструменти KPMG Clara і KPMG Clara Workflow, а
також аудиторські дані та аналітика
KPMG International активно інвестує в підвищення якості аудиту, забезпечення послідовного підходу до проведення аудиту і розширення можливостей моніторингу виконуваних завдань як на рівні окремих фірм-членів мережі KPMG, так і на глобальному рівні.
KPMG Clara
У 2017 році KPMG International почала міжнародне вровадження
інструмента KPMG Clara – інтелектуальної аудиторської платформи
KPMG, що об’єднує можливості у сфері аудиторських даних та аналітики (D&A), інноваційні технології, можливості для співпраці та аудиторські процеси.
KPMG Clara Workflow як новий робочий процес аудиту
Після запуску в 2017 році платформи KPMG Clara компанія KPMG
International працює над створенням нового інструмента управління робочими процесами, який буде використовуватися командами
KPMG з аудиту для проведення і документального оформлення аудиту. Цей інструмент буде інтуїтивно зрозумілим, зручним у використанні і сучасним. Нова система буде, по суті, інструментом для організації робочих процесів, що допомагає командам з аудиту виконувати поетапні завдання в логічній послідовності, при цьому
інформація та наочні матеріали будуть подаватися більш чітко, доступ до необхідних відомостей і вказівок можна буде отримувати за необхідності, а в сам інструмент будуть вбудовані вдосконалені
Реалізація через платформу
інтелектуального аудиту
KPMG Clara
Використання нової платформи, що замінить eAudit, аудиторами по всій мережі KPMG
Для аудиторів стануть доступними нові методології та робочий процес
Використання можливостей обробки даних та аналітики в робочому процесі, починаючи з оцінки ризиків
Новий підхід і структура використання галузевих знань
14
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік
можливості у сфері даних і аналітики. Крім того, робочі процеси і методологію можна буде масштабувати, тобто інструмент можна буде налаштувати таким чином, щоб він враховував розмір і рівень складності завдання з аудиту. Цей проект, що реалізовується в міжнародному масштабі, дозволить суттєво переглянути і оптимізувати проведення аудиту фахівцями KPMG та підвищити якість аудиту.
KPMG Clara Workflow впроваджує можливості для моніторингу
(наприклад, інтелектуальний аналіз даних) на рівні завдання, які зможуть використовувати фірми-члени мережі KPMG. Платформа
KPMG Clara Workflow почала функціонувати в пілотному режимі,
її початкове розгортання в міжнародному масштабі розпочалося в
2019 році, а повне розгортання – почнеться з 2022 року.
Аудиторські дані та аналітика
Аудит, що проводиться KPMG з використанням можливостей у сфері даних та аналітики, має ціль:
підвищити якість аудиту завдяки більш глибокому розумінню вибірок даних і підвищеній увазі до операцій з вищим рівнем ризику;
забезпечити безпечністю завдяки обмеженню доступу до даних як у процесі їх передачі, так і в інформаційному середовищі
KPMG;
забезпечити прозорістю завдяки проведенню ретельного аналізу, що дозволяє визначити причини різких відхилень значень і нетипових значень та отримати більш повне уявлення про операції та процеси, що характеризуються вищим рівнем ризику.
Інструменти і процеси, пов’язані з даними та аналітикою, побудовані на принципах і професійних стандартах, відповідно до яких проводиться аудит, і не звільняють аудиторів від їхніх обов’язків.
Незалежність, добросовісність, етика та
об’єктивність
Вступ
Незалежність аудитора – це ключова вимога міжнародних професійних стандартів і регулюючих органів.
У KPMG International діють політики і процедури щодо забезпечення незалежності, основані на вимогах Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів. Ці політики і процедури містяться в глобальному Посібнику KPMG з контролю якості та управління ризиками. Дотриманню цих вимог сприяє використання автоматизованих інструментів.
Ці політики доповнюються іншими процесами, покликаними забезпечити дотримання вимог українського законодавства щодо провадження аудиторської діяльності в Україні. Зазначені політики та процеси охоплюють такі сфери, як незалежність фірми (наприклад, в контексті діяльності відділу фінансів та відділу закупівель), особиста незалежність, фінансові відносини фірми, взаємодія після припинення трудових відносин, ротація партнерів та затвердження аудиторських і неаудиторських послуг.
Керівник Міжнародної групи KPMG International з питань незалежності разом з іншими фахівцями відповідає за чіткий і послідовний процес застосування політик і процедур у питаннях забезпечення незалежності фірм-членів мережі KPMG, а також за наявність необхідних інструментів, які допомагають працівникам виконувати відповідні вимоги.
Керівник з аудиту відповідає за доведення до відома персоналу та впровадження глобальних політик і процедур KPMG і забезпечення розробки та ефективного впровадження місцевих політик і процедур у випадку, якщо вони є суворішими, ніж передбачено глобальними вимогами KPMG. Керівник з аудиту виконує зазначені обов’язки шляхом:
— впровадження/моніторингу процесу контролю якості стосовно етики та незалежності у фірмі;
— затвердження/призначення партнерів з етики та незалежності у фірмі;
— здійснення нагляду за процесами, пов’язаними з оцінкою конкретних загроз незалежності у зв’язку з існуючими та потенційними клієнтами;
— участі у розробці та поширенні навчальних матеріалів,
— моніторингу дотримання політик;
— впровадження процедур реагування на недотримання політик; та
— здійснення нагляду за процесом вжиття дисциплінарних заходів, пов’язаних з питаннями етики та незалежності.
Зміни до політик етики та незалежності KPMG International протягом року включаються до регулярних інформаційних повідомлень з питань етики та незалежності, що надсилаються фірмам-членам мережі KPMG. Останні повинні впроваджувати ці зміни у порядку, зазначеному у повідомленнях. Контроль за впровадженням змін здійснюється через внутрішньофірмові програми моніторингу.
Партнери та працівники ПрАТ «КПМГ АУДИТ» зобов’язані консультуватися з регіональним керівником з питань контролю якості та управління ризиками стосовно певних питань, визначених у Глобальному посібнику KPMG з питань якості та управління ризиками. Регіональний керівник з питань контролю якості та управління ризиками також може бути зобов’язаний консультуватися з Міжнародною групою KPMG International з питань незалежності залежно від фактів та обставин.
15
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік

Особиста фінансова незалежність
KPMG International встановила вимогу, згідно з якою фірми- члени мережі KPMG, їх керівники, посадові особи і певні групи працівників не можуть мати неприпустиму з точки зору незалежності фінансову зацікавленість в клієнтах з аудиту фірми-члена мережі KPMG, а також інші взаємовідносини з клієнтами з аудиту, їх керівниками, певними посадовими особами та власниками. Політика KPMG International поширює сферу застосування передбаченої Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (IESBA) заборони на володіння цінними паперами клієнта з аудиту на всіх керівників у фірмах-членах мережі KPMG щодо будь-якого клієнта з аудиту будь-якої фірми KPMG у будь-якій країні світу. В ПрАТ «КПМГ АУДИТ» також впроваджені додаткові заходи забезпечення незалежності керівників, посадових осіб та певних груп співробітників ПрАТ «КПМГ АУДИТ» у відповідності з українським законодавством.
Як і інші фірми-члени мережі KPMG, ми використовуємо автоматизовану систему підтримки незалежності (KICS), яка допомагає нашим спеціалістам дотримуватися політики особистої незалежності стосовно інвестицій. Система містить базу даних
інвестицій, що котируються на відкритих ринках, а також передбачає внесення інформації про придбання або продаж
інвестицій особами, що підлягають моніторингу. Моніторинг через систему KICS реалізований шляхом виявлення недозволених
інвестицій та інших порушень (наприклад, несвоєчасного повідомлення про придбання інвестицій) і генерування відповідних звітів.
До здійснення інвестицій всі керівники KPMG, а також всі працівники, які безпосередньо взаємодіють з клієнтами і обіймають посаду менеджера і вище, зобов’язані провести пошук у системі KICS і переконатися, що організація, яка їх цікавить, не
є «забороненою» для інвестування. Вони зобов’язані вносити
інформацію про всі свої інвестиції в систему KICS, яка автоматично висилає їм повідомлення, якщо об’єкти їх інвестицій потрапляють до категорії «заборонених» для інвестування. Також вони повинні відмовитися від участі в інвестиціях, що щойно потрапили до категорії «заборонених» для інвестування, протягом п’яти робочих днів після отримання повідомлення.
В рамках реалізації програми перевірки виконання вимог до незалежності KPMG на регулярній основі проводить вибіркові перевірки працівників, щоб контролювати дотримання цієї вимоги.
Міжнародна група KPMG International з питань незалежності надає
інструкції та пропонує процедури, що відносяться до вибіркових перевірок фірмами-членами мережі KPMG працівників на предмет відповідності політикам незалежності. Ці інструкції та процедури включають критерії вибірки, у тому числі мінімальну кількість працівників, що підлягають перевірці щорічно.
Трудові відносини
Будь-який фахівець, який надає послуги клієнту з аудиту, зобов’язаний повідомити керівника, який відповідає за питання етики та незалежності, про свій намір почати з цим клієнтом переговори про працевлаштування. Для керівного складу фірми ця вимога поширюється на будь-якого клієнта з аудиту будь-якої фірми-члена мережі KPMG, який є підприємством, що становить суспільний інтерес.
Колишні члени команди з аудиту і колишні керівники ПрАТ «КПМГ
АУДИТ» не можуть бути працевлаштовані у клієнта з аудиту на деяких посадах до припинення всіх суттєвих зв’язків з ПрАТ «КПМГ
АУДИТ», включаючи виплати, які не є фіксованими і визначеними
і/або є суттєвими для ПрАТ «КПМГ АУДИТ», а також припинення участі в комерційній та професійній діяльності ПрАТ«КПМГ АУДИТ».
На ключових осіб, що здійснюють керівництво завданням з аудиту клієнта з аудиту, який є підприємством, що становить суспільний інтерес, поширюються тимчасові обмеження (так званий
«період незалучення»), за якими зазначені особи не можуть бути працевлаштовані у клієнта з аудиту на деяких посадах до закінчення певного періоду часу.
Ми доводимо до відома та відстежуємо вимоги щодо працевлаштування фахівців ПрАТ «КПМГ АУДИТ» у клієнтів з аудиту.
Фінансова незалежність фірми
Фірми-члени мережі KPMG не повинні мати заборонених фінансових інтересів і заборонених відносин з клієнтами з аудиту, їх керівництвом, директорами і значними власниками.
Як і інші фірми-члени мережі KPMG, ПрАТ «КПМГ АУДИТ» використовує систему KICS для внесення інформації про свої
інвестиції в компанії, зареєстровані Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), та їх афілійовані компанії (включаючи фонди), організації і фонди, цінні папери яких допущені до організованих торгів на місцевих біржах, а також про прямі і значні непрямі
інвестиції в пенсійні програми та програми виплат працівникам
(включаючи недержавні компанії і фонди). ПрАТ «КПМГ АУДИТ» зобов’язане відстежувати відповідність вимогам незалежності Ради з міжнародних стандартів для бухгалтерів (IESBA) та Закону України
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» також відстежує всі позики та інвестиції у фірму, довірчі та брокерські рахунки, які підтримують активи фірми.
Щорічно ПрАТ «КПМГ АУДИТ» підтверджує дотримання вимог у сфері незалежності через внутрішньофірмову програму контролю дотримання вимог та стандартів.
Ділові відносини
В ПрАТ «КПМГ АУДИТ» були розроблені і реалізовані політики
і процедури, що забезпечують контроль за тим, щоб ділові
16
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік
відносини здійснювалися відповідно до принципів незалежності аудиторів та аудиторських організацій, які визначені українським законодавством, положень Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та інших застосовних вимог до дотримання незалежності.
Тренінг з незалежності та підтвердження незалежності
Всі керівники ПрАТ «КПМГ АУДИТ» і фахівці, які надають послуги клієнтам, а також деякі інші особи зобов’язані проходити тренінг з питань незалежності відповідно до їх посади і приналежності до функціонального підрозділу фірми після прийому на роботу в ПрАТ
«КПМГ АУДИТ», а в подальшому – щорічно.
Працівники відділу аудиту, які зобов’язані пройти цей тренінг, повинні зробити це або а) не пізніше 7 днів з моменту працевлаштування в ПрАТ «КПМГ АУДИТ», або б) до того, як вони почнуть надавати будь-які послуги клієнту з аудиту або стануть ланкою ланцюжка управління стосовно будь-якого клієнта з аудиту,
(за визначенням, «клієнт з аудиту» включає будь-які його пов’язані сторони чи афілійованих осіб).
Один раз на два роки для всіх партнерів та працівників
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» також проводиться тренінг з:
— Міжнародного кодексу поведінки та етичних норм, який включає питання, передбачені політикою KPMG про протидію корупції, необхідності дотримуватися законів, нормативно- правових актів, професійних стандартів
— шодо повідомлення про випадки очевидних чи підозрюваних порушень законів, нормативно-правових актів, професійних стандартів і політик KPMG.
Нові партнери та працівники ПрАТ «КПМГ АУДИТ» повинні пройти цей тренінг відразу після моменту працевлаштування в ПрАТ
«КПМГ АУДИТ».
Всі партнери та співробітники ПрАТ «КПМГ АУДИТ» при прийнятті на роботу і кожного наступного року повинні підписати заяву, в якій підтверджують, що вони дотримуватися застосовних політик у сфері етики та незалежності протягом усього минулого року.
Неаудиторські послуги
Всі фірми-члени мережі KPMG повинні як мінімум відповідати вимогам Кодексу етики IESBA і чинних законодавчих і нормативних актів стосовно обсягу послуг, що можуть надаватися аудиторським клієнтам
Ми зобов’язані розробити і застосовувати процедуру з перевірки
і затвердження всіх нових і змінених послуг, що пропонуються
ПрАТ «КПМГ АУДИТ». Розгляд потенційних загроз незалежності здійснюється із залученням регіонального керівника з питань етики та незалежності, а при прийнятті послуг для клієнтів з аудиту або клієнта за завданням з надання впевненості за участю кількох юрисдикцій підключається Міжнародна група з питань незалежності.
Крім виявлення потенційного конфлікту інтересів, для дотримання політики щодо надання неаудиторських послуг клієнтам з аудиту в KPMG застосовується система Sentinel™. Певний обсяг даних за всіма потенційними завданнями, включаючи опис послуг і розрахунок вартості, є обов’язковим для внесення до системи
Sentinel™ на етапі прийняття завдання. При наданні послуг клієнтові з аудиту до запиту Sentinel™ додається оцінка потенційних загроз
і заходів щодо їх усунення або зменшення до прийнятного рівня.
При використанні системи Sentinel™ керівники завдань з аудиту на рівні кінцевої материнської компанії клієнта з аудиту зобов’язані: вносити до системи дані про структури груп клієнтів з аудиту, цінні папери яких допущені до обігу на торгах фондових бірж, і деяких
інших клієнтів з аудиту, а також їх афілійованих осіб, виявляти та оцінювати будь-які загрози незалежності, які можуть виникнути у зв’язку з наданням неаудиторських послуг, і можливі заходи щодо зниження таких загроз. Отже, завдяки системі Sentinel™ ключові партнери з аудиту на рівні кінцевої материнської компанії клієнта з аудиту можуть перевіряти і затверджувати або відхиляти будь-які запропоновані послуги для зазначених клієнтів у будь-якій країні світу.
Оцінка незалежності
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» проводить комплекс процедур з виявлення та оцінки загроз незалежності стосовно потенційних клієнтів з аудиту, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.
Такі процедури оцінки незалежності повинні бути завершені до прийняття завдання з аудиту для таких клієнтів з аудиту.
Залежність від рівня винагороди за послуги
Політика KPMG International враховує те, що може виникнути загроза особистої зацікавленості або шантажу, коли отримувана від клієнта з аудиту винагорода становить значну частину всіх винагород, одержуваних фірмою, яка висловлює аудиторську думку. Згідно з вимогами цієї політики, якщо винагорода від клієнта з аудиту, що є підприємством, яке становить суспільний інтерес
(ПССІ), і його пов’язаних сторін протягом двох років поспіль становить понад 10% від загальної суми винагород, одержуваних даною фірмою-членом мережі KPMG:
— цей факт повинен бути доведений до відома осіб, що відповідають за корпоративне управління клієнта з аудиту;
— на роль особи, яка здійснює перевірку якості виконання завдання, призначається керівник з іншої фірми-члена мережі
KPMG.
Додатково, згідно з вимогами Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», якщо загальна сума винагороди, отримана від підприємства, що становить суспільний
інтерес, за кожен з останніх трьох років поспіль перевищує 15% загальної суми чистого доходу від надання послуг
17
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік

ПрАТ «КПМГ АУДИТ» з обов’язкового аудиту фінансової звітності,
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» інформує аудиторський комітет підприємства
і вживає заходів для забезпечення незалежності, узгоджених з аудиторським комітетом. При цьому аудиторський комітет може прийняти рішення про проведення контрольного огляду завдання
іншим суб’єктом аудиторської діяльності, який відповідно до
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» має право проводити аудит фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, до затвердження аудиторського звіту.
За останні три роки винагорода від жодного з клієнтів з аудиту не перевищила 10% від загальної суми винагород, отриманих ПрАТ
«КПМГ АУДИТ».
Вирішення конфліктів інтересів
Конфлікт інтересів може виникнути в ситуаціях, коли наявність особистих зв’язків з клієнтом може перешкодити працівнику
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» залишатися або бути об’єктивним для третіх сторін, або ж коли працівник володіє конфіденційною інформацією, що стосується однієї зі сторін угоди. У таких випадках необхідною
є консультація з керівником з питань контролю якості та управління ризиками відповідно до одноіменного Посібника.
Політика KPMG International забороняє керівникам та іншим співробітникам приймати подарунки і знаки уваги від осіб, що перевіряються аудитором, за винятком випадків, коли їх вартість є незначною, це не заборонено законодавчими та нормативно-правовими нормами, і при цьому даний подарунок або знак уваги не може бути розцінений як запропонований з наміром вплинути неналежним чином на поведінку кого-небудь з учасників аудиторської групи або аудиторської організації в цілому.
Пропозиція заохочень співробітниками ПрАТ «КПМГ АУДИТ» також заборонена, якщо заохочення здійснюється (або може бути розцінено як таке) з наміром вплинути на поведінку одержувача, або може викликати сумнів щодо чесності, незалежності, об’єктивності або професійного скептицизму співробітника чи фірми в цілому.
До обов’язків всіх фірм-членів мережі KPMG та їх працівників входить розпізнавати і вирішувати конфлікти інтересів, а саме ситуації та обставини, які розглядаються або можуть розглядатися стороннім спостерігачем як такі, що впливають на здатність фірми або її працівників залишатися об’єктивними і діяти неупереджено.
Всередині мережі KPMG інструментом для розпізнання конфліктів
інтересів виступає електронна система Sentinel™, яка допомагає всім фірмам-членам мережі усувати такі конфлікти відповідно до правових та професійних вимог.
Для випадків, коли підхід до вирішення конфлікту інтересів не може бути взаємно узгоджений, в ПрАТ «КПМГ АУДИТ» встановлені процедури винесення розгляду таких спірних ситуацій на вищий рівень. Якщо потенційний конфлікт інтересів не може бути належним чином знижений, то участь у завданні відхиляється або припиняється.
Порушення вимог щодо незалежності
Працівники ПрАТ «КПМГ АУДИТ» зобов’язані негайно повідомляти про факт порушення вимог незалежності, який став їм відомим.
Недотримання правил незалежності фірми, виявлене в процесі внутрішньофірмової програми контролю дотримання вимог або в результаті декларації самого працівника, або з інших джерел, тягне за собою застосування дисциплінарних заходів щодо цього працівника. Будь-які порушення вимог незалежності повинні бути доведені до відома осіб, яких наділено корпоративними повноваженнями, негайно, якщо лише інші часові проміжки не встановлені по менш суттєвим порушенням.
У ПрАТ «КПМГ АУДИТ» діє політика дисциплінарних заходів щодо порушень вимог незалежності. Політика дисциплінарних заходів доводиться до відома всіх фахівців і може бути застосована в усіх випадках порушення правил незалежності, включаючи різні санкції, що залежать від серйозності порушення. Будь-які порушення правил незалежності аудитора повідомляються особам, які відповідають за корпоративне управління клієнта з аудиту, згідно із встановленою формою, але не рідше одного разу на рік.
Такі порушення відображаються на можливості просування і виплати компенсаційного пакета працівнику, а в випадку керівників
і менеджерів завдань порушення відображаються в їхніх метриках з дотримання вимог якості та управління ризиками.
Дотримання вимог чинного законодавства та регулюючих
органів, протидія хабарництву та корупції
Дотримання вимог чинного законодавства і регулюючих органів є ключовим аспектом для всіх працівників KPMG. Зокрема, KPMG не терпить хабарництво і корупцію у будь-якому прояві.
Ми забороняємо будь-які види хабарництва. Ми не підтримуємо хабарництво з боку третіх осіб, включаючи клієнтів, постачальників або державних посадових осіб.
В ПрАТ «КПМГ АУДИТ» була прийнята Антикорупційна політика, розроблена згідно з положеннями Закону України від 14 жовтня
2014 року №1700-VI «Про запобігання корупції».
Детально ознайомитися з політикою ПрАТ «КПМГ АУДИТ» щодо протидії корупції можна на сайті.
Ротація старшого персоналу в складі команди аудиторів та
ротація фірми
Ротація старшого персоналу в складі команди аудиторів Політики
KPMG International щодо ротації ґрунтуються на вимогах, встановлених Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (IESBA), і зобов’язують нашу фірму дотримуватися

1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас