1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Transparency Report_2019.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1565кб.
Дата: 01.04.2021

Звіт про прозорість за 2019 рік kpmg.ua
ПрАТ «КПМГ АУДИТ»

Зміст
1 2
3
Звернення директора ПрАТ «КПМГ АУДИТ»
Андрія Цимбала
4
Звернення керівника відділу аудиту
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» Дмитра Алєєва
5
Про нас
6
Наша діяльність
6
Наша стратегія
6
Структура та корпоративне управління
7
Організаційно-правова форма
7
Найменування, структура володіння та правові взаємовідносини
7
Обов’язки та зобов’язання фірм-членів мережі
8
Структура корпоративного управління
8
Система контролю якості
9
Позиція керівництва
11
Відповідальність керівництва за якість та управління ризиками
11
Відносини з клієнтами
12
Прийняття нового клієнта та завдання або продовження відносин з клієнтом та роботи за завданням
12
Прийняття нового клієнта та завдання
12
Продовження відносин з клієнтом і роботи за завданням
13
Управління клієнтськими портфелями керівників
13
Чіткі стандарти та надійні інструменти роботи
13
Наш підхід до проведення аудиту
13
Незалежність, добросовісність, етика та об’єктивність
15
Підбір, розвиток і призначення спеціалістів з відповідною кваліфікацією
19
Підбір персоналу
19
Особистий розвиток
19
Програми із залучення та різноманіття
20

6 7
4 5
Винагорода та підвищення на посаді
20
Призначення спеціалістів на роботу за завданням
20
Аналітика від наших працівників – незалежне дослідження Global People Survey (GPS)
21
Прагнення до неухильного дотримання технічних вимог та якості послуг, що надаються
21
Стратегія безперервного навчання
21
Професійна атестація та вимоги для завдань з аудиту
21
Взаємодія з експертами всередині мереж
22
Культура, яка заохочує консультування
22
Підвищення рівня знань у сфері господарської діяльності та галузі, в якій працює клієнт
23
Ефективний процес проведення аудиту
23
Наставництво, нагляд у процесі роботи, перевірка роботи
23
Дотримання умов конфіденційності, забезпечення інформаційної безпеки та захисту персональних даних
24
Прагнення до постійного вдосконалення
24
Внутрішньофірмові програми моніторингу та контролю за дотриманням вимог і стандартів
25
Рекомендації та дії з удосконалення
27
Взаємодія із зовнішніми регуляторами
27
Фінансова інформація
28
Винагорода ключових партнерів
30
Взаємодія всередині мережі KPMG
31
Організаційно-правова форма
31
Обов’язки та зобов’язання фірм-членів мережі
31
Страхування професійної відповідальності
32
Структура корпоративного управління
32
Регіональні керівники з контролю якості та управління ризиками
33
Заява Директора ПрАТ «КПМГ АУДИТ» про
ефективність системи внутрішнього контролю
якості та заходи для забезпечення незалежності
34
Зміст

Звернення директора
ПрАТ «КПМГ АУДИТ»
Андрія Цимбала
Пропонуємо вашій увазі Звіт про діяльність ПрАТ «КПМГ АУДИТ» за 2019 рік.
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» наслідує абсолютну відданість принципам якості, порядності та добросовісності у взаємодії зі своїми клієнтами, регулюючими органами та суспільством в цілому. Саме тому незмінним пріоритетом для нас залишається якість проведеного нами аудиту, яка підтримує довіру інвесторів, власників та інших користувачів фінансової звітності для цілей прийняття ними економічних рішень. Ключові аспекти нашої культури і незмінна зосередженість на якості підтримуються керівництвом KPMG на глобальному рівні та розповсюджуються на кожну окрему фірму-члена мережі KPMG.
У нашому підході до надання професійних послуг ми завжди були
і залишаємося відкритими та чесними перед усіма зацікавленими особами, включаючи клієнтів, регуляторів і наших співробітників. У цьому Звіті ми розповімо про те, як саме ми забезпечуємо відповідність високим очікуванням суспільства щодо якості послуг. У Звіті розкрита
інформація про структуру та корпоративне управління ПрАТ «КПМГ
АУДИТ», ключові принципи діяльності, а також доповідь про те, як ми досягаємо якості наших послуг та постійно вдосконалюємо системи контролю якості.
В основі успіху нашої роботи лежать ефективна система контролю якості послуг, неухильне дотримання всіма співробітниками KPMG в Україні вимог чинного законодавства, професійних стандартів, принципів етики та незалежності, а також внутрішніх вимог KPMG, злагоджена робота висококваліфікованих фахівців та їхнє прагнення до професійного росту
і розвитку. У Звіті представлена інформація про основні елементи нашої системи контролю якості.
У 2019 році значимий обсяг ресурсів був направлений на детальний аналіз встановлених всередині KPMG процедур і процесів контролю якості, щоб бути повністю впевненими у злагодженому та уніфікованому підході до проведення аудиту. Міжнародна мережа KPMG має намір і надалі інвестувати у вдосконалення системи управління якістю, розвиток
і впровадження найсучасніших та високотехнологічних інструментів і продуктів для підтримки фахівців, які проводять аудит.
За будь-яких обставин незмінними для нас залишаються наші цінності, закріплені в Кодексі поведінки, обов’язковому для виконання всіма співробітниками KPMG в Україні.
Інформація, представлена в даному Звіті – це підтвердження нашої прихильності високим стандартам якості послуг.
Андрій Цимбал
Директор
4
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік

У ПрАТ «КПМГ Аудит» ми усвідомлюємо всю повноту відповідальності за надання професійних послуг найвищого рівня. Якість аудиту є фундаментальною складовою для підтримки довіри громадськості та ключовою для нашої професійної репутації.
В ході проведення аудиту наші фахівці користуються інноваційними прогресивними технологіями, мають доступ до найбільш передових знань і досвіду. Наш новий продукт, KPMG Clara, – це інтелектуальна платформа, яка об’єднує в собі новий робочий процес проведення аудиту та вдосконалену методологію на базі вбудованих в неї високотехнологічних рішень.
Умови ведення аудиторської діяльності швидко змінюються. Ми ж як команда професіоналів постійно вдосконалюємо методи роботи
і розширюємо свої компетенції, створюємо і впроваджуємо нові процеси, які дають можливість підтримувати високий рівень якості послуг.
У Звіті ми детально описуємо нашу стратегію та бачення, ділимося здобутками, зокрема, у сфері розробки та впровадження нових технологій і процесів задля підвищення якості аудиту. Звіт також містить опис тих наших процесів, інструментів, програм навчання та методологій, які разом формують нашу систему контролю якості.
У 2019 році ПрАТ «КПМГ АУДИТ» продовжило здійснювати довгострокові інвестиції в розвиток працівників, технології та нові рішення, які дозволяють задовольняти найвимогливіші запити з боку клієнтів.
Наш успіх – це висока оцінка наших послуг і довіра з боку клієнтів.
Дмитро Алєєв
Керівник відділу аудиту
Звернення керівника відділу аудиту ПрАТ «КПМГ АУДИТ»
Дмитра Алєєва
5
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік
© 2019 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість
5

Наша діяльність
Приватне акціонерне товариство «КПМГ АУДИТ» спеціалізується на наданні професійних послуг з аудиту та інших аудиторських послугах.
Ми маємо один центральний офіс у м.Київ. Чисельність працівників станом на 31 грудня 2019 року становила 299 людей.
Більш детальна інформація про послуги ПрАТ «КПМГ АУДИТ», розміщена на нашому
інтернет-сайті.
Про нас
1
Наша стратегія
Наша основна довгострокова мета – залишатися однією з провідних аудиторських фірм в Україні демонструючи наше неухильне прагнення забезпечити якість і довіру. В центрі нашої уваги – пріоритетні напрямки, які складають частину
імплементації багаторічної колективної стратегії всіма фірмами-членами нашої глобальної мережі.
Ключовою стратегічною задачею фірми є забезпечення високої якості аудиторських послуг. Якість аудиту визначають наша культура добросовісного ведення бізнесу, залучення, розвиток і утримання висококваліфікованих фахівців, а також методологія і внутрішні процедури.
6
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік
6

Структура та корпоративне управління
2
Організаційно-правова форма
Організаційно-правова форма та власники
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» є членом асоціації KPMG International
Cooperative («KPMG International»). KPMG International – це юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Швейцарії. Всі фірми-члени міжнародної мережі KPMG входять до складу KPMG
International. Більш детальна інформація про KPMG International та
її діяльність, у тому числі про наші взаємини з нею, представлена в розділі «Управління та керівництво»
Звіту про діяльність KPMG
International.
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» входить до складу міжнародної мережі організацій, що надає професійні послуги з аудиту, консультаційні послуги, а також послуги з податкового та юридичного консультування значній кількості різних організацій. Структура KPMG побудована таким чином, щоб забезпечити незмінну якість послуг, які надаються, і відданість встановленим цінностям незалежно від того, в якій країні здійснює свою діяльність фірма-член мережі.
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» – компанія, зареєстрована згідно із законодавством України 17 серпня 2001 року. Акціонерами фірми є
Цимбал Андрій Валентинович, Пархоменко Ганна Валеріївна та
ТОВ «КПМГ-Україна», юридична особа, створена згідно із законодавством України.
Найменування, структура володіння та правові взаємовідносини
KPMG є зареєстрованим товарним знаком KPMG International
і найменуванням, під яким в цілому є відомими фірми-члени
KPMG International. Права фірм-членів мережі на використання найменування і товарного знаку закріплені в угодах з KPMG
International. Інформація про фірми-члени міжнародної мережі KPMG
International розміщена на
інтернет-сайті.
Кожна фірма-член мережі KPMG є незалежною юридичною особою, має свою структуру володіння і управління та несе одноосібну відповідальність за виконання своїх зобов’язань.
Фірми-члени можуть складатися з декількох юридичних осіб. В такому випадку кожна юридична особа несе відповідальність виключно за своїми обов’язками, якщо інше не прописано окремою угодою.
7
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік

Обов’язки та зобов’язання фірм-членів мережі
У рамках угод з KPMG International фірми-члени мережі зобов’язані дотримуватися політики і правил KPMG International, в тому числі стандартів якості, що регулюють їх діяльність та надання послуг клієнтам. Це означає таку організацію структури фірми, яка забезпечує послідовність і стабільність, здатність впроваджувати міжнародні стратегії, здійснювати обмін ресурсами, надавати послуги міжнародним клієнтам, управляти ризиками і застосовувати методологію й інструменти, встановлені на рівні мережі.
Кожна фірма несе відповідальність за управління своєю роботою та за її якість.
Всі фірми-члени мережі підтверджують свою відданість спільним цінностям KPMG (див. розділ «Позиція керівництва»).
Діяльність KPMG International фінансується з коштів, що виділяються фірмами-членами мережі. Підстава для розрахунку сум, що відраховуються, затверджується Міжнародним Правлінням і послідовно застосовується до фірм. Фірма може бути виключена з міжнародної мережі KPMG, якщо вона, зокрема, не дотримується політик і правил, встановлених KPMG International, чи не виконує
інші зобов’язання перед KPMG International.
Структура корпоративного управління
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» дотримується високих стандартів побудови і підтримки корпоративних відносин.
Найвищим органом управління ПрАТ «КПМГ АУДИТ» є Загальні збори акціонерів, в обов’язки яких, крім іншого, входить вирішення таких питань: визначення основних напрямів діяльності фірми, затвердження річних звітів.
Директор
Єдиним виконавчим органом ПрАТ «КПМГ АУДИТ» є Директор, до обов’язків якого входить керівництво поточною діяльністю фірми.
Директор Цимбал Андрій Валентинович має чинний кваліфікаційний сертифікат аудитора та аудитора банків.
Директор здійснює загальне керівництво діяльністю ПрАТ
«КПМГ АУДИТ» та відповідає за довгостроковий сталий розвиток фірми.
Наглядова Рада
Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Законом та Статутом, контролює та регулює діяльність
Директора Товариства.
8
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік
8

Система контролю якості
3
Загальні відомості
Позиція керівництва, лідерство та чіткий набір цінностей і стандарти поведінки є суттєвими чинниками при формулюванні концепції якості. Проте вони мають спиратися на систему контролю якості, яка забезпечить відповідність наших послуг найвищим професійним стандартам.
Щоб допомогти всім фахівцям, які проводять аудит, зосередитися на застосуванні основоположних професійних навичок і стандартів поведінки, була розроблена глобальна Концепція якості аудиту, яка
ґрунтується на Міжнародних стандартах контролю якості (МСКЯ
1), випущених Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (IAASB), та на Кодексі етики професійних бухгалтерів, випущеному Радою з Міжнародних стандартів етики професійних бухгалтерів (IESBA), які застосовуються до фірм, що надають професійні послуги з аудиту фінансової звітності.
Політики щодо контролю якості встановлюються на рівні KPMG
International і є застосовними до всіх фірм-членів мережі. Ці політики включені до Глобального посібника KPMG з питань якості та управління ризиками, який застосовується до всіх партнерів і працівників KPMG. ПрАТ «КПМГ АУДИТ» зобов’язане встановити та підтримувати систему контролю якості, а також розробити та впровадити засоби контролю і провести тестування їхньої операційної ефективності.
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» зобов’язане дотримуватися політик і процедур
KPMG International, але при цьому також керується додатковими політиками і процедурами, спрямованими на забезпечення дотримання правил і стандартів місцевих регулюючих органів, а також чинних нормативно-правових вимог.
Дотримання норм і принципів контролю якості та управління ризиками є обов’язком всіх партнерів і працівників ПрАТ «КПМГ
АУДИТ». Це передбачає розуміння і дотримання ними вимог внутрішніх корпоративних політик і процедур в їхній повсякденній діяльності. Система контролю якості є однаково застосовною до всіх працівників KPMG, де б вони не знаходилися.
Хоча цей Звіт про прозорість узагальнює підхід KPMG щодо контролю якості аудиту, він також може бути корисним для стейкхолдерів, зацікавлених у послугах з податкового консультування та консультаційних послугах, оскільки чимало процедур та процесів контролю якості KPMG є міжфункціональними
і застосовними рівною мірою до всіх послуг, що пропонуються фірмами-членами мережі KPMG.
Концепція якості аудиту
В KPMG поняття «якість аудиту» не тільки означає висловлення правильної думки, але і відображає те, яким чином у ході проведення аудиту ця думка була сформована. За аудиторським висновком стоять численні процедури, аналітична робота і професійна порядність. Результат якісної аудиторської перевірки – це незалежна думка аудитора, сформована належним чином відповідно до застосовних професійних стандартів і вимог законодавства.
Концепція кості аудиту є єдиною для всіх фірм-членів мережі KPMG, вона описує принципи, які, як ми вважаємо, визначають високу якість аудиту і внесок кожного аудитора KPMG в підтримку цієї якості.
Головним із семи елементів в нашій системі контролю якості аудиту
є позиція керівництва, яка забезпечує суворе дотримання усіма
9
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік
9
фірмами-членами мережі KPMG єдиних стандартів якості та етичної поведінки. Всі інші елементи утворюють єдиний ланцюжок навколо цього головного елемента, оскільки кожний із них пов’язаний з
іншими елементами і підсилює їх. Кожен із семи елементів докладно описаний в наступних розділах цього звіту.
Позиція керівництва
Глобальне керівництво KPMG спільно з керівниками регіональних підрозділів і окремих фірм-членів мережі KPMG відіграє ключову роль у підтримці нашого прагнення до забезпечення якості та дотримання найвищих стандартів професійної діяльності. В організації, яка надає аудиторські та інші послуги, на результати яких покладаються зацікавлені особи й інвестори, необхідно формувати культуру, засновану на принципах якості, ділової порядності та професійної етики.
У ПрАТ «КПМГ АУДИТ» ми просуваємо культуру, яка заохочує консультування і визначає його як сильну сторону ведення бізнесу.
Цінності KPMG викладені у Додатку 3.
Міжнародний кодекс поведінки KPMG
Прагнення KPMG до дотримання принципу ділової порядності і забезпечення високої якості знаходить своє вираження в цінностях
KPMG, які визначають те, як ми працюємо. Крім того, вони визначають нашу корпоративну культуру, засновану на принципі соціокультурного різноманіття і поваги до відмінностей, а також наше прагнення дотримуватися норм особистої та професійної поведінки.
Цінності KPMG підкреслюють, що для працівників KPMG добросовісність і порядність — понад усе, при цьому вони дотримуються найвищих професійних стандартів і дають кваліфіковані рекомендації, суворо дотримуючись принципу професійної незалежності, законів, нормативних актів та професійних стандартів. Цінності KPMG чітко доводяться до відома всіх працівників і враховуються в кадрових процесах фірм-членів мережі KPMG, таких, як прийняття на роботу, розвиток персоналу і винагородження.
Цінності KPMG закріплені в
Міжнародному кодексі поведінки KPMG
International
. Фірми-члени мережі KPMG, включаючи ПрАТ «КПМГ
АУДИТ», застосовують вимоги Міжнародного кодексу поведінки на рівні своєї фірми.

  1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас