Ім'я файлу: Зразок-Звіту-практики-ПЕРШІ-ДНІ-ДИТИНИ-В-ШКОЛІ (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 29кб.
Дата: 03.05.2021

ЗРАЗОК


Комунальний навчальний заклад фахової передвищої освіти

«Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж

ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради»

Звіт
про проходження психолого-педагогічної практики

«Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя-класовода в перші дні дитини в школі»

студентки-практикантки ____ групи
__________________________________________

(ПІБ)


Тривалість практики:

з 01.09.2020 р. по 07.09.2020 р.

Місце проходження практики: __________________________________

(Повна назва навчального закладу, на базі якого
студент-практикант проходить практику)
Вчитель: ___________________________________________

Керівник практики: __________________________________
____________________________________________________________

(Повна назва навчального закладу, на базі якого
студент-практикант проходить практику)
Я, _______________________________, проходила педагогічну практику в__________________ ___________________________________ ______________________________________ з 01.09.2020р. по 07.09.2020р. Була закріплена за учителем ____________________ , класним керівником учнів 1 класу. Вчитель має великий стаж педагогічної роботи, високу фахову й методичну підготовку (працює лише 1 рік, почав працювати тощо).

В 1 класі навчається ___ учнів. З них ___ хлопчиків та ___ дівчаток.

Клас відповідає санітарно-гігієнічним нормам відповідно до рекомендацій МОЗ та МОН України. Навчання проводиться за програмою НУШ («Інтелект України» тощо). Класна кімната оснащена зручними партами, необхідними стендами для розміщення інформації, яка безпосередньо стосується життя класу; ігровою зоною з м’яким килимом, де діти граються у вільний від уроків час, магнітною дошкою, міні-бібліотечкою, де можна знайти цікаву літературу (та інше).

Тема першого тижня: «_____________________________________ __________________________________________».

Кожного ранку вчитель-класовод влаштовував ранкові зустрічі з метою розвитку навичок комунікації,формування колективу, єдності учнів та їх соціалізації.

Упродовж проходження цього виду практики я мала можливість спостерігати за різними уроками, які проводив вчитель(«Я досліджую світ», математика, українська мова). Це дало можливість з’ясувати стиль та манеру роботи вчителя-класовода з учнями, спостерігати за формами роботи з учнями, які використовував учитель, а саме:

 • робота в колі;

 • групова;

 • ігрова;

 • індивідуальна;

 • диференційована робота у парах;

 • сучасні інноваційні технології.

На уроках «Я досліджую світ» вчитель-класовод добирала різноманітний дидактичний матеріал, орієнтуючись на індивідуальні та пізнавальні можливості учнів, на рівень їх розвитку. Особливе значення приділялося зв’язку з життям, розвитку практичних знань, навичок поведінки в життєвих ситуаціях. На уроках учні виконували різноманітні завдання дослідницького характеру. Вчитель-класовод використовував навчально-пізнавальну та оздоровчо-рухову діяльність. У своїй роботі інтегрував матеріал з різних освітніх галузей:

 • мовно-літературної;

 • математичної;

 • технологічної;

 • природничої;

 • соціальної та здоров’язбережувальної;

 • історичної та громадянської.

На уроках математики робота спрямовувалася на формування у дітей умінь і навичок вчитися підпорядковувати свою навчальну роботу правилам шкільного життя, діяти відповідно до вимог учителя. Учні вчилися слухати і відповідати на поставлені запитання, розміщувати навчальне приладдя на парті, готуватись до уроку, добирати навчальні засоби за вказівками вчителя, відповідати з місця та біля дошки, користуватись дидактичним матеріалом.

Учитель обов’язково мотивував правильну поведінку, пояснюючи її перевагу: чому треба сидіти саме так, як на малюнку; на якій відстані треба тримати зошит і підручник від очей. Він прагнув сформувати загальнонавчальні уміння і навички.

На уроках української мови вчитель-класовод формував в учнів навички читання, письма, розвивав навички монологічного висловлювання, комунікативні уміння, пізнавальні здібності, здатність спілкуватися літературною українською мовою.

Слід зазначити, що під час уроку учні не вміли довго зосереджувати увагу на одному виді роботи, тому вчитель проводив різні рухливі вправи і фізкультхвилинки, використовував відеоматеріали.

З перших днів вчитель-класовод намагався виховувати любов до Батьківщини , до батьків, до рідного краю, до рідної мови.

У ході своєї роботи вчитель вирішував завдання Державного стандарту початкової освіти:

 • виховання в учнів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до рідної мови, читання, дитячої книжки, формування пізнавального інтересу до рідного слова;

  • робота над розвитком мислення, мовлення, уяви, пізнавальних і літературно-творчих здібностей шестиліток;

  • формування якостей і способів читання, письма, уміння брати участь у діалозі, інсценізаціях; створення коротких усних і письмових монологічних висловлень;

  • ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики й жанрів;

  • залучення школярів до практичного застосування умінь з різних видів мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях.

Особливу увагу слід звернути на те, що вчитель при проведенні уроків забезпечує реалізацію навчальної, виховної і пізнавальної мети; постійно коригує поведінку учнів на уроці, слідкує за їх поставою.

На мій погляд, у роботі вчителя протягом першого тижня були труднощі:

 • важко встановити зв’язок з дітьми, які дуже замкнуті в собі;

 • складно активізувати навчальну діяльність учнів, зосереджувати їхню увагу або переключати увагу з одного виду діяльності на інший;

 • непросто організувати школярів до роботи після рухливої перерви;

 • складно встановлювати зв’язок уже вивченого учнями матеріалу (дитсадок) з тим, що вивчається, а також показувати перспективу його практичного застосування;

Висновок про походження педагогічної практики

Під час проходження психолого-педагогічної практики «Перші дні дитини в школі» я слідкувала за системою роботи вчителя-класовода. Відповідно до спостережень, можу зробити висновки, що за освітньою програмою НУШ дітям подається дуже багато нового матеріалу, багато використовується різноманітних видів і прийомів роботи за один урок, які є основою засвоєння шляхом багаторазового повторення. Вчитель слідкував за роботою учнів, домагався, щоб вони старанно працювали на уроці.

На ранкових зустрічах діти знайомилися одне з одним, закріплювали свої знайомства з однокласниками, розвивали своє зв’язне мовлення. Вчитель допомагав дітям, якщо в цьому виникала потреба, домагався правильних відповідей, вислуховував кожну дитину, вчив давати повні відповіді. Також проводив паралельно виховну роботу з дітьми, формував правильну поставу, правила письма, правила поведінки. Я також помітила, що розміщення дітей в класі відповідало санітарно-гігієнічним нормам. На уроках було забезпечено інтегрований підхід (музика і образотворче мистецтво, «Я досліджую світ», математика, українська мова).

На кожному уроці діти вивчали щось нове, використовуючи, пізнавальну наочність, відеоматеріали.

Якщо на початку тижня молодші школярі соромились одне одного і мало говорили, то під кінець тижня вони говорили одне з одним і навіть допомагали своїм товаришам. Навіть ті, хто не був у дитячому садочку, стали активнішими у спілкуванні. Вчитель враховував вікові, психологічні, індивідуальні особливості кожної дитини. Завдяки цим спостереженням, я практично засвоїла вимоги НУШ щодо організації освітнього процесу у перші дні дитини в школі відповідно до завдань адаптаційного періоду. Я вважаю, що доречно на уроках використовувати медіа ресурси, практикувати ігрові форми роботи, сучасні інноваційні технології навчання, забезпечуючи реалізацію завдань сучасної початкової освіти.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас