Ім'я файлу: Амортизаційна політика.ppt
Розширення: ppt
Розмір: 104кб.
Дата: 18.10.2022
скачати
Пов'язані файли:
Розділ 7.pdf
Модуль 1.docx
ARGUMENTLASH VA BILIMLAR TARAQQIYOTINING MANTIQIY SHAKLLARI.doc

Звіт про проходження практики

 • Студентки 2 курсу
 • 071 облік і оподаткування
 • СО Магістр
 • Бухти Зої Сергіївни

Вступ

 • Мета виробничої практики ознайомитися з амортизаційною політикою сільськогосподарського підприємства та провести аналіз
 • Об'єктом дослідження та проходження виробничої практики стало сільськогосподарське підприємство ФГ «Агро 1» з 5.09. по 15.10.2022 року

1. Теоретичні аспекти

 • Амортизаційна політика – це сукупність дій підприємства щодо правильного визначення термінів корисного використання та норм нарахування амортизації
 • Під терміном „амортизація” основних фондів та нематеріальних активів слід розуміти поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення, оновлення.

Основна мета амортизаційної політики

 • своєчасне оновлення виробничої бази, досягнення рівноваги та синхронності процесів вибуття і надходження основних засобів при дотриманні їх технологічної відповідності сучасним вимогам;
 • усунення невідповідності між реальним зносом устаткування та термінами його корисного використання;
 • подолання інвестиційного розриву;

2. Загальна характеристика ФГ “Агро 1”

3. Проблеми та напрямки удосконалення

 • В ході аналізу статистичних даних були зроблені наступні висновки: На ФГ «Агро 1» використовується спрощений варіант обліку нарахування амортизації. При цьому дебетуються рахунки обліку витрат та кредитується рахунок 13. Але це не дає можливості отримувати інформацію про джерела на капітальні інвестиції та акумулювати реальні кошти на відновлення необігових активів, тому для вдосконалення еханізму нарахування амортизації пропоную до рахунку 42 «Додатковий капітал» додати окремий субрахунок 427 «Амортизаційний фонд». Цей рахунок буде відповідати рахунку 13 «Знос (амортизація) необігових активів».

скачати

© Усі права захищені
написати до нас