Ім'я файлу: доповідь.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 30.11.2022
скачати

Звіт «Інформація за сегментами» є додатком до приміток до річної фінансової звітності. Його форму наведено в додатку 1 до П(С)БО 29. У цьому звіті розкривають інформацію про доходи, витрати, фінансові результати, активи та зобов’язання звітних сегментів.

Хто повинен його подавати? Норми П(С)БО 29 поширюються на підприємства:

— які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність* (див. табл. 1.2);

* Зверніть увагу: серед зобов’язаних оприлюднювати фінзвітність тепер згадані й середні підприємства.

— які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг);

— щодо продукції (товарів, робіт, послуг) яких до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін (включаючи підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення).

Усі перелічені вище юридичні особи зобов’язані заповнювати форму № 6 у складі річної фінансової звітності. Виняток становлять:

— малі (та мікро-) підприємства, що складають річну фінансову звітність відповідно до НП(С)БО 25 (див. с. 79);

— неприбуткові організації;

— бюджетні установи;

— банки;

— підприємства, які складають фінзвітність за МСФЗ.

Такі юрособи згідно з п. 2 П(С)БО 29 форму № 6 не подають.

Звіт «Інформація за сегментами» складається з 3 розділів.

У розділі I форми № 6 розкривають інформацію про пріоритетні звітні сегменти підприємства. Як пріоритетний звітний сегмент може бути обраний:

— господарський;

— географічний виробничий;

— географічний збутовий.

Такий вибір — прерогатива самого підприємства. Про те, як обрати пріоритетний сегмент, див. у п. 15 П(С)БО 29. При цьому повинна враховуватися організаційна структура підприємства. Обраний вид пріоритетного звітного сегмента закріплюють у наказі про облікову політику (п. 17 П(С)БО 29, п. 2.1 Методрекомендацій № 635).

Зауважте:

сукупні дані показників щодо звітних сегментів і нерозподілених статей повинні узгоджуватися з відповідними загальними показниками фінзвітності підприємства

У розділах II і III форми № 6 розкривають інформацію про допоміжні звітні сегменти. При цьому вибір допоміжних звітних сегментів, а також зміст інформації, яка має бути наведена в розділах II і III форми № 6, залежать від того, який сегмент обраний пріоритетним. 
скачати

© Усі права захищені
написати до нас