1   2   3   4   5
Ім'я файлу: 1_СД_ССР.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 229кб.
Дата: 01.05.2020
Пов'язані файли:
Курсова.docx
Рентген.docx
Стиль Арт-Деко - StudentLib.com.rtf
Документ Microsoft Word (2).docx
Олимпийский вид спорта – прыжки на батуте.docx
148519.doc
Семінар №1. Реферат.docx
Ділення суми на число.Doc

Програмний комплекс АВК-5 (3.0.0) - - 1_СД_ССР

.

.TRVPHXUSE

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА333 - ЗК

Том 7

2018 р..

.TRVPHXUSE

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА333 - ЗК

Том 7Керівник проектної організації


Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)
2018 р.ЗМІСТ


Стор.

1.

Пояснювальна записка

---------

2.

Зведений кошторисний розрахунок вартостi будiвництва

---------

3.

Розрахунок коштiв на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд

---------

4.

Пiдсумковi вартiснi параметри

---------

5.

Розрахунок кошторисної вартостi комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документацiї

---------

6.

Вiдомiсть ресурсiв

---------

7.

Кошторис на вишукувальнi роботи

---------

8.

Кошторис на проектнi роботи

---------
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

TRVPHXUSE
Будівництво розташоване на території ........................... області.Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2-2012);- Ресурсних елементних кошторисних норм на земляні роботи (СОУ Д.2.2-32287238-001:2009);Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими

даними Держбуду України.Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:1.

Усереднений показник лiмiту коштiв на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд

(С15 = 1), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.11

3,10000

%

2.

Усереднений показник лiмiту коштiв на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод

(К = 0,9), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 26

1,17000

%

3.

Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44

2,50

%

4.

Вартiсть проектних робiт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49

-

%

5.

Показник витрат на покриття ризику, пов'язаного з проектною документацiєю, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16

8,50

%

6

Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у

..

7.

Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16

1,0488.

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16

-

%

9.

Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16

7,76

грн./люд.-г

10.

Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16

1,79

грн./люд.-г

Загальна кошторисна трудомiсткiсть

1,486тис.люд.-г

Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах

1,229тис.люд.-г

Загальна кошторисна заробiтна плата

29,624тис.грн.

Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,83

люд.-г та розрядi робiт 3,8

3400,00грн.

Тарифна сiтка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомiсячнiй нормi

тривалостi робочого часу 166,83 люд.-г та розрядi робiт 3,8

2721,00грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числi:

233,976тис.грн.

будiвельнi роботи -

177,621тис.грн.

вартiсть устаткування -

-тис.грн.

iншi витрати -

17,360тис.грн.

податок на додану вартiсть -

38,996тис.грн.Примiтка:1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".

Склав:ZVKHVRXV

Перевірив:


  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас