Ім'я файлу: Карбонові кислоти 10 клас.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 601кб.
Дата: 20.05.2020

Карбонові кислоти. Карбоксильна характеристична (функціональна) група Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Одержання етанової кислоти.

 • Карбонові кислоти - органічні сполуки, що містять одну або трохи карбоксильних груп -СООН, пов'язаних з вуглеводневим радикалом.
 • Карбоксильна група містить дві функціональні групи - карбоніл >З=О і гідроксил -OH, безпосередньо зв'язані один з одним:

1.Залежно від числа карбоксильних груп ● одноосновні (монокарбонові) Наприклад: НСООН, С3Н7СООН ● двохосновні – щавлева ● багатоосновні (дикарбонові НСООН–СООН щавлева, трикарбонові – лимонна і т.д.)


Класифікація карбонових кислот:

2. За характером вуглеводневого радикалу розрізняють кислоти:

● насичені (наприклад, CH3CH2CH2COOH);

● ненасичені (CH2=CHCH2COOH);

● і ароматичні (RC6H4COOH).

Багато кислот мають історично сформовані або  тривіальні назви, пов'язані головним чином з  джерелом їх отримання.


Формула

Назва

Систематичне

Тривіальне

HCOOH

Метанова

Мурашина

CH3COOH

Етанова

Оцтова

C2H5COOH

Пропанова

Пропионова

C3H7COOH

Бутанова

Масляна

C4H9COOH

Пентанова

Валеріанова

C5H11COOH

Гексанова

Капронова

C15H31COOH

Пентидеканова

Пальмітинова

C17H35COOH

Гептадеканова

Стеаринова

Мурашина – залози комах,

бджолина отрута,

кропива, соснова хвоя.

Oцтова - піт, сеча, деякі рослини, кисле молоко, хвоя.

Масляна – згіркле вершкове масло.

Валеріанова - корінь валеріани

Олеїнова-маслинова олія

Янтарна - янтар, буре вугілля.

Молочна кисле молоко, сир, квашена капуста, силос, накопичується у м'язах при фізичній роботі.

Лимонна - лимони, апельсини та інші цитрусові.

Яблучна – яблука, горобина, виноград.

Щавлева - щавель, ревінь.

Електронна будова


1. Електронна густина зсувається в бік кисню

2.Атом вуглецю здобуває позитивний заряд

3. В результаті цей атом вуглецю притягує до себе електронну пару від атома кисню

R

C

O

O

H

б-

б+

4. Компенсуючи зміщену ел. щільність, атом кисню відтягує себе ел. пару сусіднього водню

Висновок: зв'язок гідроксильної групі стає більш полярної і атом водню набуває велику рухливість

Фізичні властивості карбонових кислот

Серед карбонових кислот немає газоподібних речовин. Нижчі члени ряду – безбарвні рідини,

з різким запахом, добре розчинні у воді.

Збільшення молекулярної маси обумовлює зниження розчинності у воді карбонових кислот.

Вищі карбонові кислоти, починаючи з пальмітинової – тверді речовини, мають слабкий запах стеарину

або взагалі без запаху, нерозчинні у воді. Температури кипіння карбонових кислот із збільшенням кількості

атомів Карбону зростає і вища, ніж у відповідних спиртів.

С1 С2 С3 С4С5 С6 С16 С18

Tкип, С

50

100

150

200

250

Їх добра розчинність і високі температури кипіння пояснюються утворенням більшого числа водневих звязків між молекулами кислот.

 

Хімічні властивості

Розчини карбонових кислот у воді мають кислий смак,

забарвлюють лакмус і метил оранжевий у червоний колір, проводять електричний струм, взаємодіють з металами з виділенням водню. Це свідчить, що органічні кислоти вступають у реакції, характерні для кислот. Розглянемо хімічні властивості карбонових кислот на прикладі оцтової кислоти.

 Хімічні властивості карбонових кислот в порівнянні з неорганічними кислотами

У

Хімічні властивості

 • Дисоціацію карбонових кислот у загальному вигляді можна описати рівнянням:
 • R–СООH <=> RСОO– + Н+.

Хімічні властивості

 • Метали, розташовані в ряду стандартних електродних потенціалів ліворуч від водню, витісняють його з карбонових кислот.

Хімічні властивості

 • Внаслідок взаємодії кислот з основними оксидами та основами утворюються солі:

Хімічні властивості

 • Під час реакцій з солями карбонові кислоти витісняють слабші та леткі кислоти з їх солей:

Хімічні властивості

Хімічні властивості

 • Характерною властивістю карбонових кислот є їх взаємодія з спиртами з утворенням естерів (реакція етерифікації):

Способи добування

Оцтова кислота часто зустрічається в природі. Вона міститься в сечі, поті, жовчі і шкірі тварин, рослинах. Утворюється при оцтовокислому бродінні рідин, що містять спирт (вино, пиво) - скисання виноградного вина. Це протікає під впливом "оцтового грибка", завжди присутнього в повітрі:

С2Н5ОН + О2  СН3СООН + Н2О

 Основний промисловий синтетичний спосіб складається з 3-х стадій:

1. Крекінг метану на ацетилен і гідроген: 2СН4  СН  СН + 3Н2

 2. Добування оцтового альдегіду за реакцією Кучерова:

О

солі ртуті //

СН  СН + Н2О  СН3 - С

\

Н

Способи добування

 • 3.Окислення оцтового альдегіду киснем повітря за наявності каталізатора:
 • О О
 • // О //
 • СН3 - С  СН3  С
 • \ \
 • Н ОН.
 • Найбільш економічно вигідний спосіб добування оцтової кислоти:
 • t, p
 • 2СН3 – СН2 – СН2 – СН3 + 3О2  4СН3СООН + 2Н2О

Як сильний відновник в хімічній промисловості

Як дезінфікуючий засіб в харчовій промисловості

Для дублення шкіри в шкіряній промисловості

Мурашиний спирт – в медицині

Як протрава при фарбування тканин в текстильній промисловості

Застосування мурашиної кислоти

СН3-СООН

Виробництво барвників

Виробництво лікарських препаратів

Виробництво ацетонового волокна

Виробництво хімічних засобів захисту рослин

Як розчинник

Як консервуючий засіб

Добування естерів

Застосування оцтової кислоти
скачати

© Усі права захищені
написати до нас