Ім'я файлу: тема 1 пз 1.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 13кб.
Дата: 14.02.2021

1. Юридична наука- система знань про об'єктивні властивості права і держави в їх поняттєво-юридичному розумінні й вираженні; про загальні та окремі закономірності виникнення, розвитку й функціонування держави і права в їх структурній багатоманітності.

2. Предмет юридичної науки- об'єктивні властивості права і держави в їх поняттєво-юридичному розумінні та вираженні, загальні й окремі закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права в їх структурній багатоманітності.

3.Об'єкт юридичної науки-держава і право в їх єдності, відмінностях і взаємодії.

4. Енциклопедія права- загальне вчення про право, що виникло у XVII ст. й охоплювало весь зміст правознавства в єдності і системі, в його основних і загальних засадах.

5. Філософія права- філософське вчення про право, предметом якого є сенс права, ідея права, специфіка вияву закономірностей права серед інших соціальних закономірностей.

6. Теорія держави і права- система наукових знань про об'єктивні властивості держави і права (їх внутрішню структуру і логіку розвитку); про основні та загальні закономірності виникнення, розвитку й функціонування державно-правових явищ.

7. Предмет теорії держави і права- об'єктивні властивості держави і права, основні та загальні закономірності виникнення розвитку й функціонування державних і правових явищ.

8. Функції теорії держави і права- основні напрями її теоретичного і практичного призначення, що виконуються в суспільстві з метою його прогресивного перетворення.

9. Методи теорії держави і права- сукупність логічних прийомів і конкретних засобів пізнання загальних та основних закономірностей виникнення, розвитку й функціонування держави і права.
1. Ознаки юридичної науки:

1. Прикладний характер юридичної науки, як суспільної науки, який полягає у тому, що юридична наука покликана обслуговувати потреби громадського життя, юридичної практики, юридичної освіти, забезпечувати юридичних працівників необхідними даними про видання і застосування законів.

2. Наявність властивостей точних наук, яка проявляється у тому, що юридична наука включає в основному конкретні знання, виражені у точних конструкціях, співвідношеннях, як і природничі науки.

3. Втілення юридичною наукою позитивних якостей наук про мислення, поняття і суть якого розкриваються у тому, що юридична наука досліджує питання, пов`язані зі спроможністю відображати об`єктивну дійсність у правових судженнях і поняттях у процесі створення і застосування законів (вивчення обставин юридичної справи, тлумачення законів і т.і.).

2. Функції юридичної науки:

1. констатуюча — виявлення, фіксація наяв­них державно-правових явищ;

2. інтерпретаційна — пояснення сутності державно-правових явищ, причин їх виникнення і зміни, їх структури, функцій та ін.;

3. евристична — відкриття, формулювання невідомих раніше об’єктивних державно-правових закономірностей;

4. прогностична — формулювання гіпотез, прогнозів розвитку державно-правових явищ;

5. методологічна — використання положень юридичної науки як дослідницьких інструментів для «нарощення» нових знань як у юриспруденції, так і в інших науках (особливо важливу роль у цьо­му контексті відіграють, як відзначалось, висновки загальної теорії права і держави);

6. практико-прикладна — формулювання ре­комендацій, пропозиційщодо удосконалення тих чи інших державно-правових інститутів;

7. ідеологічно-виховна — вплив на формування й розвиток правової, політичної і моральної свідомості, світогляду і загальної культурисуб’єктів, на зміцнен­ня (чи послаблення) у суспільній свідомості престижу,авторитету права, держави, законодавства.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас