Ім'я файлу: ТРАНСПОРТ диплом полній.doc
Розширення: doc
Розмір: 93кб.
Дата: 22.01.2021
скачатиЗМІСТ

ВСТУП

1. ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПО МІСЬКОМУ ШЛЯХОПРОВОДУ

1.1. Аналіз методів дослідження інтенсивності транспортних потоків на місцевих шляхопроводах
Зростання автомобільного парку в містах і підвищення інтенсивності дорожнього руху призвели до зниження швидкостей руху, виникнення затримок у транспортних вузлах, погіршення умов руху, підвищення загазованості і рівня шуму в міській забудові, зростання аварійності на вулично-дорожньої мережі. Все це викликає необхідність розробки ефективних заходів щодо усунення таких негативних наслідків, особливо щодо зниження дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Відомо, що близько 75% ДТП виникає в містах, причому більше половини концентрується в зонах перетинань магістралей.[4] Тому проблема організації та безпеки руху ставить найважливіше містобудівне завдання, від правильного вирішення якої залежать надійність і якість функціонування всієї міської транспортної системи та можливості реалізації необхідних інженерно-технічних рішень, у тому числі і по зниженню ДТП. У різних країнах вчені використовують далеко не однакові методи організації транспортних потоків, оскільки загального, універсального рішення цієї проблеми не існує. Для забезпечення безпечного пропуску транспортних засобів в будьякий час року велике значення має безперервний контроль за станом автомобільної дороги, своєчасне виявлення конструктивних елементів і ділянок, що потребують термінового ремонту, детальна оцінка умов руху транспортних потоків різної щільності. Для проведення цих робіт необхідні комплексні плани обстеження стану автомобільної дороги, на основі яких розробляють заходи щодо поліпшення умов руху.

Обстеження є складовою частиною всіх видів робіт, спрямованих на забезпечення високих транспортноексплуатаційних якостей автомобільних доріг [1,2]. За своїм характером обстеження схожі з дослідженнями автомобільних доріг, що передбачають вибір розмірів елементів дороги з урахуванням особливостей руху транспортного потоку. Результати обстежень служать вихідним матеріалом для складання проектів організації дорожнього руху, посилення дорожнього одягу, реконструкції окремих ділянок доріг і т.п. Обстеження особливо важливі в умовах обмеженого фінансування, так як вони дозволяють розробити найбільш економічну і ефективну програму робіт з поліпшення умов руху і черговість цих робіт. При цьому обстеження можуть бути спрямовані як на вибір найпростіших заходи з підвищення безпеки дорожнього руху, так і на розробку рекомендацій по повній реконструкції автомобільної дороги. Обстеження автомобільних доріг дозволяють провести паспортизацію дороги; розробити схеми розстановки знаків і нанесення розмітки проїзної частини, а також повного інженерного обладнання дороги, встановити види ремонтних робіт і робіт з утримання дороги в різні періоди року; провести встановлення відповідності елементів дороги вимогам сучасних нормативних документів. Іноді помилковим вважається думка про непотрібність роботи з обстеження доріг унаслідок хорошого знання стану дорожниками, які займаються експлуатацією доріг, яке призводить до суб'єктивних рішень при плануванні робіт з ремонту доріг. Обстеження є необхідними навіть при проведенні локальних робіт, оскільки з їх допомогою виявляється можливим накопичення матеріалу, що дає об'єктивне уявлення про тенденції зміни якісного стану елементів автомобільної дороги. У вітчизняній і зарубіжній практиці досліджень дорожнього руху відомо багато методів, починаючи від найпростіших, виконання яких є завданням для однієї людини без спеціального обладнання, і закінчуючи складними і трудомісткими, які вимагають застосування сучасної електронної апаратури і рухливих лабораторій. сновним чином методи пояснюються, з одного боку, великим числом задач, що вирішуються за допомогою організації руху, і умов, а з другої - постійним удосконаленням апаратури, яка застосовується для отримання первинних даних та їх обробки. Корінні зміни в методи досліджень параметрів дорожного руху та їх використання вносять автоматизовані системи [3]. Вони дозволяють у автоматичному режимі збирати і обробляти велику кількість інформації про стан транспортних потоків (здійснювати моніторинг).Однак навіть на територіях, що обслуговуються автоматизованими системами, необхідні і більш прості способи дослідження, орієнтовані на участь людиниспостерігача.

На рис.1.1. представлена класифікація найбільш поширених методів дослідження характеристик та умов дорожнього руху, в основу якої покладено спосіб отримання необхідної інформації. При визначенні характеристик дорожнього руху в першу чергу необхідні дані, що характеризують транспортний потік. Найбільш характерними показниками транспортного потоку є інтенсивність руху, склад потоку, затримки руху [3].1.2. Дослідження побудови схем руху транспортних і пішохідних потоків на міських шляхопроводах міста Києва

1.2. Аналіз літературних джерел

Висновки до першого розділу

2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНХ РІШЕНЬ НА ПЕРЕХРЕСТІ ПРОСПЕКТІВ Р.ШУХЕВИЧА ТА В.МАЯКОВСКОГО

2.1. Дослідження інтенсивності транспортних потоків, що проходять через перехрестя Р. Шухевича та В. Маяковского Троєщенського масиву

2.2. Визначення швидкісних характеристик транспортних і пішохідних потоків на проспекті Маяковськго

2.3. Визначення необхідної ширини проїзджої частини по проспектах Шухевича та Маяковского

Висновки до другого розділу

3. ВИБІР МЕТОДУ ФІЗИЧНОЇ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МІСЬКОГО ШЛЯХОПРОВОДУ

2.1. Дослідження існуючих методів побудови фізичної моделі

2.2. Аналіз технологічних процесів та технічних параметрів

2.3. Вибір та розрахунок математичної моделі

Висновки до третього розділу

4. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСІ МІСЬКОГО ШЛЯХОПРОВОДУ ШЛЯХОМ ВПОВАДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ

4.1. Вибір оптимального методу для створення математичної моделі

4.2. Наведення отриманих досліджень

4.3. Пропозиції щодо удосконалення організації дорожнього руху та покращення пропускної здатності міського шляхопроводу

Висновки до четвертого розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

Відгук наукового керівника (додається)
скачати

© Усі права захищені
написати до нас