1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ім'я файлу: курсова робота дистанційне навчання.docx
Розширення: docx
Розмір: 1375кб.
Дата: 29.09.2021
Пов'язані файли:
наголоси.pptx


ДИСТАНЦІЙКА В СЕЛІ


«ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»


ЗМІСТ


ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти проблеми підготовки вчителів до організації дистанційного та змішаного навчання учнів початкової школи

  1. Дистанційна та змішана освіта у ретроспективному огляді 8

  2. Порівняльний аналіз організації дистанційного та змішаного навчання в практиці міських та сільських закладів загальної освіти під час пандемії Covid- 19 11

  3. Характеристика та рівні сформованості вміння вчителів організовувати дистанційне та змішане навчання молодших школярів в умовах сільського закладу загальної середньої освіти 13

Висновки до розділу 1 17

РОЗДІЛ 2. Експериментальне дослідження ефективності змісту і методів підготовки учителів до організації дистанційного навчання молодших школярів в умовах сільських закладів загальної середньої освіти

  1. Діагностика стану сформованості вміння вчителів організовувати дистанційне та змішане навчання молодших школярів… 19

  2. Розробка змісту, форм і методів підготовки учителів до досліджуваної діяльності та перевірка їхньої ефективності 22

  3. Аналіз результатів дослідження 24

Висновки до розділу 2 27

ВИСНОВКИ 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31

ДОДАТКИ 35

ВСТУП
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю реформування системи освіти, зміни форм, засобів, методів навчання з метою їх адаптації до сучасних (дистантних) освітніх умов. Дистанційний формат справжній виклик, що вимагає від працівників освіти обов’язкового використання технічних засобів навчання, вміння застосовувати ІКТ, що дозволяють доставляти інформацію віддалено.

Особливо непростою, ситуація виявилася у сільській місцевості, адже, окрім вище зазначених складнощів, там спостерігається нестабільне Internet- покриття, малочисельні класи. Умови карантинних обмежень спричинених Коронавірусною хворобою (COVID-19) сприяли частковому вирішенню цієї проблеми, однак виявили іншу неефективне використання комп’ютерів, смартфонів та інших технічних засобів для досягнення освітніх цілей. Це все викликає неприйняття сучасних освітніх реалій усіма його учасниками та негативне ставлення до дистанційного навчання загалом.

Дослідженню питань дистанційного навчання присвячені роботи багатьох зарубіжних науковців, таких як: Р. Деллінг, Г. Рамблє, Д. Кіган, М. Сімонсон, Х. Стейкер, М. Мур, А. Кларк, М. Томпсон, М. Хорн ін. Вагоме місце у розв’язанні даної проблеми займають дослідження вітчизняних учених, серед яких: О. Воронкін, М. Корець, Н. Самолюк, В. Толочко, Л. Хоружа, О. Швець, М. Шишкіна. Б. Шуневич та інші.

Більше того, створюються навчальні on-line курси про дистанційну та змішану форму освіти, зокрема на базі Українського освітнього проєкту EdEra такі, як «On-line курс для вчителів та керівників шкіл про дистанційне навчання» та «Бери й роби. Змішане та дистанційне навчання». Однак, усе це виявляється не адаптованим до потреб вчителів сільської школи, що потребують більш детальних пояснень саме практичної складової використання ресурсів, описаних у курсах.

Очевидна теоретична і практична значущість проблеми, недостатній

рівень її вивчення та застосування у широкій практиці і визначили тему курсового дослідження: «Підготовка вчителів до організації дистанційного та змішаного навчання молодших школярів в умовах сільського закладу загальної середньої освіти».

Об’єкт дослідження: процес професійної підготовки вчителів до організації дистанційного та змішаного навчання молодших школярів.

Предметом дослідження: зміст, форми і методи підготовки вчителів до організації дистанційного та змішаного навчання молодших школярів у сільському закладі загальної середньої освіти.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці змісту і методів підготовки вчителів до організації дистанційного та змішаного навчання молодших школярів в умовах сільського закладу загальної середньої освіти.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

скачати

© Усі права захищені
написати до нас