Ім'я файлу: 1365_Zgoda_na_obrobku_dlya_otrimannya_putivki.doc
Розширення: doc
Розмір: 46кб.
Дата: 03.12.2020

ЗГОДА

батьків (усиновлювачів) або піклувальників на обробку персональних даних їх неповнолітньої дитини
Я, _________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

(паспорт серії ___ №_____________, виданий__________________________________________________________,
як________________________________________________________________________________________,

(зазначити: батько/мати (усиновлювач) або піклувальник та ПІБ дитини)

шляхом підписання цього тексту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ надаю згоду Управлінню культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради на обробку персональних даних моїх та моєї дитини
________________________________________________________________________________________

(ПІБ, дата народження, місце навчання)

паспортні дані та/або дані свідоцтва про народження, у т.ч. громадянство, дані про особисті документи (документи про освіту, учнівські квитки, єдиний квиток тощо), дані навчальних закладів; дані про зарахування, переведення, відрахування, особисті відомості (вік, стать, освіта, право на пільги встановлені законодавством тощо), запис зображення (фото) тощо, з метою створення та реалізації сприятливих умов для забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей, організації та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством.

Ця згода надана на строк поки не мине потреба.

Персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані Департаменту у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації та іншим третім особам у випадках, передбачених законодавством України. Передача цих персональних даних третім особам у випадках, не передбачених законодавством України, здійснюється тільки за погодженням зі мною або дитиною, після досягнення нею повної цивільної дієздатності.
«___» _________ 2016 р., ____________ (__________________________________)

(підпис) (Прізвище, ініціали)

Особу та підпис ___________________________ перевірено уповноваженою особою _______________________,

(підпис уповноваженої особи)

_____________________________________________________
_____________________________________________________

М.П.


Я, _________________________, посвідчую, що отримав(ла) повідомлення про включення персональних даних моїх та моєї дитини, ____________________________
до бази даних Управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради з метою створення та реалізації сприятливих умов для забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей, організації та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
«___» ___________ 2016 року.


(підпис)

Повідомляємо, що Ваші персональні дані та персональні дані ______________________, згода на обробку яких надана Вами як його батьком/матір’ю (усиновлювачем), піклувальником (непотрібне закреслити), включені до бази даних Управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради з метою створення та реалізації сприятливих умов для забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей, організації та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1. Знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

3. На доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4. Отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;

5. Пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8. Звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас