Ім'я файлу: Памятка-здобувачу-2020.07.07.doc
Розширення: doc
Розмір: 37кб.
Дата: 04.10.2020
скачати
Пов'язані файли:
Тести_БЖД.docx

П А М  Я Т К А

здобувачам наукових ступенів доктора наук та доктора філософії (кандидата наук)
Інформацію щодо наукових спеціальностей, з яких проводиться підготовка в аспірантурі та докторантурі ОНАЗ ім. О.С. Попова, та спеціалізованих вчених рад, створених в ОНАЗ ім. О.С. Попова, розміщено на веб-сайті академії: http://www.onat.edu.ua

Для написання та підготовки до захисту дисертації необхідно ознайомитися з такими документами:
1. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 03.04.2019).
2. Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 167.
3. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 р. № 309 (зі змінами) – для аспірантів, докторантів та здобувачів, які вступили до аспірантури та докторантури до 2016 року.
4. Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами) – для здобувачів ступеня кандидата та доктора наук.
5. Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059 (зі змінами) – для атестації кадрів вищої кваліфікації, що здобувають ступень кандидата та доктора наук.
6. Додаток 2 до Положення про спеціалізовану вчену раду “Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня” (опубліковано в “Бюлетені ВАК України”, № 12, 2011, с. 32 - 33).
7. Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.09.2019 № 1220 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук".
8. Лист Міністерства освіти і науки України від 04.12.2015 № 1/9-586 "Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях".
9. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.02.2013 № 1/9-116 "Про теми дисертаційних робіт".
10. Вимоги до оформлення дисертації, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2017 № 40 (зі змінами).
11. Бібліографічний опис у списку використаних джерел у дисертації і списку опублікованих робіт в авторефераті оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
В мережі Internet документи слід шукати на офіційному веб-порталі Верховної Ради України за адресою: http://zakon.rada.gov.ua => Законодавство => Законодавство України => Документи за видавниками.

Документи Міністерства освіти і науки України слід шукати на офіційному веб-сайті МОНУ за адресою: http://mon.gov.ua у розділі "Законодавство".
скачати

© Усі права захищені
написати до нас