1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ім'я файлу: курсова статистика катя 16.10.docx
Розширення: docx
Розмір: 237кб.
Дата: 11.10.2021
скачати
Пов'язані файли:
курсова готова ФІНАНСИ.docx
Вексельна форма міжнародних розрахунків.Сутність та порядок їх з
МРіВО.pdf
аналітико-синтетична діяльність мозку.docx
философия.pdf
62-Текст статті-94-1-10-20190908.pdf
ООтРТ.docx

МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра менеджменту
Курсова робота

з статистики

на тему: «Збір і обробка статистичної інформації з метою оцінки трудових ресурсів та їх використання на АТП»

(Згідно виданого завдання)


Виконав:

Студент____ курсу

групи ____________

________________________

Перевірив:

доц. _____________________

Київ – 2019

Зміст
Вступ 3

РОЗДІЛ I. Організація та проведення статистичного спостереження 5

1.1 Розробка плану статистичного спостереження 5

1.2 Збір статистичної інформації 5

Розділ II. Зведення та групування статистичних даних 9

2.1. Статистичні зведення 9

2.2. Статистичні групування 10

Розділ III. Обробка статистичних даних 19

3.1. Середні величини та показники варіації 19

3.2. Визначення відносних величин 22

3.3. Структурні середні 24

3.4. Характеристика рядів розподілу 26

3.5. Перенесення результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність 28

3.6. Визначення показників та середніх показників ряду динаміки 29

3.6.1. Визначення трендових рівнянь 36

3.7. Аналіз взаємозв’язку між факторною та результативною ознакою 38

Розділ IV. Аналіз отриманих результатів та висновки 41

Список рекомендованої літератури: 43


ВступСлово “статистика” означає кількісний облік масових, насамперед соціально-економічних явищ і процесів. Статистикою називають також науку, яка об’єднує принципи та методи роботи з масовими числовими даними – кількісними характеристиками зазначених явищ і процесів.

Зараз цей термін використовується в наступних значеннях По-перше, під статистикою особливу галузь практичної діяльності людей, направлену на збір, обробку і аналіз даних, які характеризують стан економіки і культури країни. По-друге, статистикою називають суспільно-економічну науку, яка вивчає кількісну сторону або розмір соціально-економічних явищ або процесів у конкретних умовах місця і часу та відображає процеси, які в них проявляються.

Предметом статистики є розміри і кількісні співвідношення між масовими суспільними явищами, закономірності їх формування, розвитку, взаємозв’язку; статистика вивчає кількісну їх сторону в нерозривному зв’язку з їх якісною стороною.

Статистикою вивчається кількісна сторона масових суспільних явищ і процесів, що складають умови протікання транспортного процесу і його результати у невідривному зв’язку з кількісною стороною в конкретних умовах місця і часу.

Задачі статистики:

- контроль заходів виконання плану;

- збір статистичних даних про соціально-економічні явища та процеси, що приходять на автомобільному транспорті;

- прогнозування та виявлення причин і впливу основних факторів, які впливають на основні процеси АТП.

Об’єктом статистики автотранспорту є сукупність процесів, які протікають на автотранспорті. Статистика автомобільного транспорту вивчає перш за все процеси перевезення та його результати, трудові ресурси автотранспорту та їх використання, продуктивність праці, заробітну плату працівника, наявність, склад і використання основних фондів, собівартість автомобільних перевезень.

Тема моєї курсової роботи «Збір і обробка інформації з метою оцінки рівня продуктивності праці на АТП» є актуальною, оскільки головним завданням роботи є дослідження ступеню використання заробітної плати, виявлення основних факторів, які впливають на використання заробітної плати та тенденції їх впливу, розробка шляхів щодо покращення використання заробітної плати.

РОЗДІЛ I. Організація та проведення статистичного спостереження

1.1 Розробка плану статистичного спостереження


Програмна частина

Мета спостереження: дослідження та збір статистичної інформації про використання робочого часу на АТП.

Одиниця сукупності: робочий персонал, який працює на АТП.

Об’єкт дослідження: АТП

Одиниця статистичного спостереження: товарно-транспортна накладна, подорожній лист.

Ознаки, що фіксуються при спостереженні: стаж, втрати робочого часу,виробіток.

Форма: звітна.

Вид: не суцільне, вибіркове; одноразове, з документів.

Спосіб статистичного спостереження: звітне (Документальний спосіб спостереження).

Організаційна частина

Об’єктом спостереження: АТП, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Промислова ,буд 1.

Об’єктивний час: 6 – 15 вересня 2019 року.

Суб’єктивний час: 16 вересня 2019 року.

Відповідальна особа за організацію та проведення статистичного спостереження: Хнипель Катерина Сергіївна.

Результати обробки документів та аналізу отриманої інформації повинні бути передані керівникові: Сукманюк Вікторія Михайлівна.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

скачати

© Усі права захищені
написати до нас