Ім'я файлу: лист-підтвердження1.doc
Розширення: doc
Розмір: 26кб.
Дата: 16.07.2020Завідувачу кафедри

______________________

______________________

(П.І.Б.)

здобувача базової вищої освіти факультету економіки і менеджменту за спеціальністю

«______________________»

_______________________

_______________________

(П.І.Б. студента)

ЛИСТ-ПІДТВЕРДЖЕННЯ
Цим підтверджую, що ознайомлений (а) з Тимчасовим порядком дистанційної роботи Екзаменаційної комісії Сумського НАУ у 2019-2020 навчальному році в умовах карантину та Інструкцією проведення ЄДКІ СВО «Бакалавр» денної форми навчання факультету економіки і менеджменту.

Розумію порядок і умови складання державного іспиту з економічної теорії та ЄДКІ в дистанційному режимі. Маю технічні можливості участі в державному іспиті з економічної теорії та ЄДКІ. Автентичне виконання завдань державного іспиту з економічної теорії та ЄДКІ гарантую.
______________ ______________

Дата Підпис
скачати

© Усі права захищені
написати до нас