1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Українська мова. тести.docx
Розширення: docx
Розмір: 134кб.
Дата: 31.03.2021
скачати

Українська мова

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

 1. А боєць, вищість, зраджений, відсіювання

 2. Б євробачення, воїнський, італієць, розжувати

 3. В подвоєння, лояльний, надзвуковий, вимріяний

 4. Г гущавінь, озброєння, лоджія, осяяння

 5. Д виявлення, відзвітувати, мелодія, їдальня

2. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

 1. А заєць, життєвий, хворостняк

 2. Б з'являється, воджу, ящірка

 3. В ялтинський, ніччю, щільно

 4. Г люблю, дзвякає, тьмяніє

 5. Д щабель, діяння, контрастний

3. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

 1. А заїжджати, щирість, їстоньки

 2. Б дзвонити, п'ятниць, український

 3. В йодистий, з'єднування, сьогодення

 4. Г підйомний, щебечуть, джміль

 5. Д висаджують, зозулястий, перемивають

4. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

 1. А сіється, всюди, приладдя

 2. Б раджу, загін, зоря

 3. В щирість, шістсот, пейзаж

 4. Г їдуть, пряжа, осяяння

 5. Д єдність, шістдесят, вищість

5. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

 1. А відзвук, їжак, ячмінь, здоров'я

 2. Б джміль, щирість, п'ять, вугілля

 3. В земля, райдуга, європеєць, порядок

 4. Г щавель, ательє, лічба, боєць

 5. Д сон, якийсь, подорожжю, заєць

6. Приголосні тільки дзвінкі в кожному слові рядка

 1. А джерельний, ґазда, в'юнець, гриб

 2. Б жанр, забіг, лід, джміль

 3. В коледж, регіон, неділя, мова

 4. Г добро, лимон, рейс, недорогий

 5. Д медаль, мармур, рельєф, немовля

7. Приголосні тільки глухі в кожному слові рядка

 1. А фікус, папуга, цукати, тьохкати

 2. Б капуста, пакетик, сахатися, ціпочок

 3. В ситечко, тапочки, пайок, часопис

 4. Г тактика, пощастити, сестриця, цяточка

 5. Д сипучість, частка, пакуночок, точиться

8. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку

А кожух [коужух]; левада [леивада]

Б приносить [приеносиет′]; походжає [походжай´е]

В голубка [гоул´упка]; свято [с′в’ато]

Г промінчик [пром’ін′чиек]; земля [зеимл′йа]

Д кишеня [киеш´ен′а]; зозуля [зозул′а]

9. Підкреслена буква позначає той самий звук в усіх словах рядка

А фужер, левкой, марафон, симфонія

Б пишеться, тюлень, стіл, тьмяний

В хибний, хвалько, схопити, мох

Г просьба, сім’я, прихильність, сяйво

Д колесо, мокрий, вокзал, скупість

10. Звук [с] вимовляємо в усіх словах рядка

А сирий, гасити, сімейний

Б радість, сонцепоклонник, писати

В посада, зцементований, смачно

Г мороз, садок, господиня

Д просьба, виспатись, босий

11. Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка

 1. А зсипати, дужка, розпач, жінці

 2. Б освітній, зарядка, молотьба, розжувати

 3. В якби, зшити, навесні, ягідки

 4. Г зжовкнути, ніжність, квітчання, усмішці

 5. Д легкий, екзамен, ліжко, безсердечний

12. Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка

 1. А рибка, низько, дивишся, розчин

 2. Б тяжко, перемогти, гриб, знаходиться

 3. В нелегко, молотьба, смієшся, футбол

 4. Г безпека, на книжці, промінчик, у грубці

13. Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка

 1. А безшумний, доріжка, (на) стежинці, просьба

 2. Б дьогтю, кузня, пругкий, казка

 3. В піднігтьовий, зцідити, боротьба, співачці

 4. Г сережка, двигтить, стіжки, зчистити

 5. Д пісня, вокзал, рюкзак, ложка

14. Наголос на другому складі мають усі слова рядка

 1. А дочка, подруга, вимова, сантиметр, ідемо

 2. Б спина, виразно, завдання, попереду

 3. В предмет, рукопис, ненавидіти, в'язкий

 4. Г кропива, приязнь, горошина, каталог

15. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 1. А випещ..ний, долон..чка, удалеч..ні, овоч..сховище

 2. Б книж..чка, корн..плоди, город..на, б..нтежити

 3. В ож..ледь, сив..на, замер..хтіти, л..вада

 4. Г випл..каний, гус..ниця, защ..друвати, л..ментувати

 5. Д сут..ніти, зат..сатися, горщ..ковий, кл..котіти

16. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 1. А ст..хати, ст..повий, квіт..нь

 2. Б зал..вати, майст..р, леб..диний

 3. В пригв..нтити, чер..да, шел..стіти

 4. Г ос..литися, к..шеня, л..дацюга

 5. Д д..ржати, тр..мтіти, щеб..тати


17. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 1. А б..нтежити, вер..тено, Водохр..ще, горл..чка, мар..во

 2. Б благоч..стивий, ластов..ня, запром..нитися, блюд..чко, дал..на

 3. В долон..чка, сут..ніти, зат..сатися, дуж..чка, закор..нілий

 4. Г л..ментувати, лот..рея, горщ..ковий, кр..нделик, мен..джер

 5. Д удалеч..ні, знівеч..ний, м..ткий, вип..щений


18. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 1. А мар..во, кринич..нька, мереж..во, сит..чко

 2. Б намист..чко, пр..зидент, вогн..чок, пр..м'єра

 3. В горл..чко, хвил..чка, пр..стол, любит..ль

 4. Г горл..чка, служит..ль, стеж..чка, д..віз


19. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А б..регти, восьм..ро, шел..ст, п..ріжок

Б з..леніти, виш..нька, к..шеньковий, ч..рнетка

В мавп..ня, книж..чка, вел..тень, тр..вожний

Г шерш..нь, визволит..ль, м..гдаль, в..селощі

Д ріднес..нький, жод..н, кис..нь, с..зонний
20. Літеру и треба писати в усіх словах рядка

 1. А бад..лина, благоч..стивий, кр..хкий, ж..виця

 2. Б вар..во, меж..річчя, вич..пурений, кр..шталь

 3. В п’ят..річка, заруч..ни, нев..димка, обітн..ця

 4. Г зач..нати, виконав..ця, знів..чити, вел..чина

 5. Д нож..чок, печ..во, викор..нити, оз..ратися


21. Літеру ґ треба писати в усіх словах рядка

 1. А джи(г, ґ)ун, (г, ґ)удзик, а(г, ґ)рус, (г, ґ)учний

 2. Б (г, ґ)рунтець, (г, ґ)нотик, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда

 3. В (г, ґ)анок, (г, ґ)валт, (г, ґ)роно, (г, ґ)ава

 4. Г джи(г, ґ)іт, (г, ґ)речний, об(г, ґ)рунтувати, (г, ґ)уцул

 5. Д, ґ)атунок, за(г, ґ)ратувати, за(г, ґ)артувати, (г, ґ)ринджоли


22. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

 1. А волос..ний, особистіс..ний, зліс..ний, зап'яс..ний

 2. Б цінніс..ний, виїз..ний, швидкіс..ний, перехрес..ний

 3. В тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, капос..ний

 4. Г очис..ний, пристрас..ний, улес..ливий, кореспонден..ський


23. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

 1. А балас..ний, піз..ній, гіган..ський, безсовіс..ний

 2. Б зап'яс..ний, зліс..ний, захис..ник, буревіс..ник

 3. В заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий

 4. Г безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но

24. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

А студен..ство, виїз..ний, тиж..невий

Б зліс..ний, щас..ливий, хвас..ливий

В доблес..ний, провіс..ник , ціліс..ний

Г гіган..ський, радіс..ний, облас..ний

Д учас..ник, корис..ний, невіс..чин
25. Усі слова написані правильно в рядку

А викладацький, молотьба, вохкість

Б карпатський, дорожчати, робітництво

В криворізький, об’їжджати, французський

Г інтелігентський, сонячний, надхнення

Д тюркський, свідотство, соняшник
26. М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка

 1. А кіл..кість, пот..мянілий, Уман..щина, ескадрил..я

 2. Б власниц..кий, нен..чин, боїш..ся, сяд..мо

 3. В павіл..йон, дон..чин, с..огодні, прос..ба

 4. Г їдал..ня, батал..йон, Акс..онов, матін..чин


27. М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка

 1. А рибал..ство, погод..ся, прип'ят..ський, голівон..ці

 2. Б зателен..кати, красун..чик, купал..ський, виріз..бити

 3. В вигул..кнути, конс..єржка, зат..марити, нац..кувати

 4. Г кан..йон, ковз..кий, мал..ва, локал..ний

 5. Д консул..ський, обвін..чати, відгад..ко, крад..кома


28. М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка

 1. А брин..чати, дозвол..те, боягуз..кий, оган..бити

 2. Б кіл..цевий, красун..чик, монгол..ський, візуал..ний

 3. В різ..бяр, обвін..чати, виріз..бити, зат..марити

 4. Г павіл..йон, по-братерс..ки, на стежин..ці, Ізмаїл..ський

 5. Д устан..те, кур..йоз, на вишен..ці, неволен..ка


29. М'який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка

 1. А тон..ший, ніч.., перелаз..мо, рибал..ці

 2. Б землян..ці, яблун..ці, ремін..чик, емул..сія

 3. В буквар.., брин..чати, т..мяність, чотир..ма

 4. Г Уман..щина, майбут..нє, мен..ший, бжіл..ці


30. М'який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка

 1. А міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший

 2. Б Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина

 3. В безбат..ченко, змагаєш..ся, віс..cю

 4. Г ін..ший, жен..шень, спіл..чанський

 5. Д кин..мо, ріж..мо, насип..мо


31. Апостроф ставиться в усіх словах рядка

 1. А В..ячеслав, кар..єра, пів..ящика, медв..яний

 2. Б верб..я, міжгір..я, дзв..якнути, без..ядерний

 3. В зв..ялити, кур..йозний, між..ярусний, круп..яний

 4. Г двох..ярусний, пів..яру, об..єкт, під..їжджати


32. Апостроф ставиться в усіх словах рядка

 1. А м..ятний, роз..ятрений, присв..ята, пом..якшити

 2. Б кам..яніти, без..ядерний, кур..йозний, медв..яний

 3. В солов..ї, тьм..яно, кон..юктивіт, грав..юра

 4. Г пір..я, пів..ями, прив..ялений, п..єдестал


33. Апостроф ставиться в усіх словах рядка

А пів..яблука, марнослів..я, скип..ятити, без..ініціативний

Б львів..янин, підрум..янений, з..являтися, ф..юзеляж

В подвір..я, пан..європейський, р..яжанка, трав..янистий

Г торф..яний, між..ярусний, кон..юнктура, дев..яносто

Д Лук..яненко, Св..ятослав, Мар..яна, Карп..юк
34. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

 1. А священ..ий, довгождан..ий, блажен..ий, спросон..я

 2. Б подорож..ю, Поволж..я, пам'ят..ю, суцвіт..я

 3. В л..яний, зран..я, він..ицький, об..ризкати

 4. Г безліч..ю, юн..ат, розкіш..ю, жовч..ю


35. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

 1. А зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий

 2. Б довгождан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий

 3. В страшен..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити

 4. Г стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я


36. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

 1. А Рус..о, мул..а, пен..і, барок..о

 2. Б Кас..андра, мадон..а, антен..а, ван..а

 3. В Марок..о, ман..а, Калькут..а, гол..андський

 4. Г Брюс..ель, Одіс..ей, контр..еволюція, трас..а


37. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

 1. А крос..ворд, буд..изм, іл..юзія, оперет..а

 2. Б піц..ерія, гум..анізм, ім..унітет, груп..овий

 3. В кристал..ічний, однотон..ий, мас..ивний, кол..екція

 4. Г діаграм..а, кас..ета, ім..обілізація, процес..ор

 5. Д конгрес..мен, оперет..а, ел..егія, бон..а (гувернантка)


38. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

 1. А ем..ігрант, ім..ігрант, ас..амблея, бел..етристика

 2. Б ім..унітет, кол..екція, дис..кусія, кол..ектив

 3. В ім..ітація, гол..андка, ак..уратний, ак..умуляція

 4. Г епіграм..а, ін..овація, бюл..етень, ак..омпанемент

Д іл..юстрація, інтел..ігент, ір..аціональний, кор..еспондент
39. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

 1. А нет..о, інтел..ект, шасі

 2. Б нер..аціональний, ір..аціональний, тер..иторіальний

 3. В ем..iграція, ім..іграція, ап..еляція

 4. Г барок..о, ком..ісія, тер..ор

 5. Д ван..а, кор..ектура, грам..


40. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка

 1. А пр..вражий, пр..велебний, пр..дивний, пр..святий

 2. Б пр..хороший, пр..благий, пр..бережний, пр..красний

 3. В пр..жовтий, пр..гірклий, пр..освященний, пр..новий

 4. Г пр..тихий, пр..жовкати, пр..непорочний, пр..дивний

 5. Д пр..зирливий, пр..глушений, пр..пишний, пр..вірний


41. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка

 1. А пр..світлий, пр..хильний, пр..мружений, пр..солодкий

 2. Б пр..зирство, пр..давній, пр..близний, пр..землення

 3. В пр..мужній, пр..пишний, пр..злий, пр..милий

 4. Г пр..молодий, пр..бережний, пр..старкуватий, пр..сумний


42. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка

 1. А пр..тихнути, пр..бережний, пр..буток

 2. Б пр..біднюватися, пр..везений, пр..славний

 3. В пр..солодити, пр..солодкий, пр..сісти

 4. Г пр..мирний, пр..міський, пр..чинити

 5. Д пр..сохнути, пр..високий, пр..ахкувати


43. Префікс с- треба писати в усіх словах рядка

 1. А (з, с)понукати, (з, с)плавити, (з, с)класти, (з, с)чепити

 2. Б (з, с)твердження, (з, с)хованка, (з, с)постереження, (з, с)сушити

 3. В (з, с)формувати, (з, с)хибити, (з, с)тримуваний, (з, с)пиляний

 4. Г (з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити, (з, с)шити


44. Літеру с треба писати в усіх словах рядка

 1. А бе..коштовний, ..казати, ..керований

 2. Б ..формувати, пере..кочити, ..фотографувати

 3. В ..плетений, ..питати, ..шити

 4. Г ..тягнути, ро..тлумачити, не..терпний

 5. Д ..фальшувати, бе..смертя, ..хвалити


45. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. Чергування приголосних не відбувається в обох словах рядка

 1. А Париж, калмик

 2. Б Гаага, Виборг

 3. В Буг, Чорнухи

 4. Г Перемишль, казах

 5.   1   2   3   4   5   6   7

  скачати

© Усі права захищені
написати до нас