Ім'я файлу: завдання з земельного права.docx
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 25.05.2021
скачати

Завдання з дисципліни «Земельне право»
Теоретичні питання ( розкрити питання , обсяг 5-7 сторінок)
1. Правове регулювання плати за землю

Поняття, форми плати за землю. Види плати за землю. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок. Експертна грошова оцінка земельних ділянок. Податок на землю. Орендна плата за землю

2. Відповідальність за порушення земельного законодавства.

Поняття юридичної відповідальності за земельні правопорушення. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності. Кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність за земельні правопорушення. Проблема визначення спеціального виду юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства.

3. Право користування землями

Поняття та особливості права землекористування. Види права землекористування та підстави їх виникнення. Право земельного сервітуту. Добросусідство. Суб’єкти, об’єкти та зміст права землекористування.

4. Оренда земель. Поняття та правове регулювання оренди землі. Договір оренди земельної ділянки та його істотні умови. Суборенда земельної ділянки. Права та обов’язки орендодавців та орендарів. Зміна, припинення, розірвання і поновлення договору оренди землі.

5. Правовий режим земель. Поняття та особливості правового режиму земель. Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Права та обов’язки землевласників та землекористувачів щодо використання, відтворення та охорони земель сільськогосподарського призначення. Правовий режим земель інших категорій. Правовий режим земель для користування надрами.

6. Управління використання та охороною земель. Поняття та загальна характеристика управління в галузі використання та охорони земель. Система органів державного управління земельним фондом, їх повноваження та функції у сфері використання та охорони земель. Правова основа землеустрою. Державний земельний кадастр, функції кадастрового номера земельної ділянки. Особливості встановлення меж кадастрових зон і кварталів. Кадастрове зонування. 6. Економічна та грошова оцінка земельних ділянок.

7. Правове регулювання приватизації земель та інших правових форм набуття права власності на землю. Поняття та юридичні підстави приватизації земель за діючим законодавством. Суб’єкти приватизації земель. Особливості продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Правові засади купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

8. Право власності на землю в Україні. Поняття та особливості права власності на землю. Земля як об’єкт права власності. Форми права власності на землю. Суб’єкти права власності на землю. Підстави набуття та реалізації права власності на землю. Право спільної і часткової власності на землю. Права і обов’язки власників земельних ділянок. Юридичні підстави зміни та припинення права власності на землю в Україні. Юридичні форми захисту права власності на землю.


3. Розв’язати тестові завдання:

1. Які землі сільськогосподарського призначення не відносяться до сільськогосподарських угідь?

а) полезахисні лісові смуги;

б) рілля;

в) сіножаті;

г) пасовища.

2. Договір оренди земельної ділянки укладається:

а) в усній формі;

б) в письмовій формі:

в) шляхом обміну листами;

г) в конклюдентній формі.

3. Чи підлягає договір оренди земельної ділянки нотаріальному посвідченню та державній реєстрації:

а) не підлягає;

б) підлягає лише нотаріальному посвідченню;

в) підлягає лише державній реєстрації;

г) підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
4. Приватизація землі – це:

а) Придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, інших цивільно-правових угод;

б) Внесення земельних ділянок її засновниками до статутного фонду;

в) Прийняття спадщини;

г) сукупність послідовних та взаємопов’язаних дій, спрямованих на виникнення права приватної власності на землю шляхом перерозподілу земельного фонду.
6. Оренда землі врегульована:

а) Земельним кодексом України;

б) Законом України «Про оренду землі»;

в) Законом України «Про охорону земель»;

г) свій варіант_____________________________

д) всі варіанти правильні.
7. Охорона земель врегульована:

а) Земельним кодексом України;

б) Законом України «Про охорону земель»;

в) варіанти а) і б) правильні;

г) свій варіант_____________________________
Укладач: доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права Скіпенко Р.Е.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас