Ім'я файлу: Завдання_з_юридичної_риторики_Киливник.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 22.11.2020
скачати

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА РИТОРИКА…»


1. Поєднайте частини крилатих висловів античних мудреців та запишіть їх.
Ораторами стають,

поетами народжуються (Цицерон).

Дві речі роблять людину богоподібною:

життя для блага суспільства і правдивість (Піфагор).

Платон – мій друг,

та істина дорожча (Аристотель).

Мова істини

проста (Платон).

Найбільше достоїнство оратора -

не тільки сказати, що треба, а й не сказати, що не треба (Цицерон).

Я знаю,

що я нічого не знаю (Сократ)

Будь яке слово


без діла нікчемне й пусте (Демосфен).

2)

3) Поясніть значення поданих слів. Складіть з ними речення.

1.Стан - Те саме, що й становище, а також фізичне самопочуття або настрій.
Відпочинок має позитивний вплив на фізичний стан людини.

2.Становище - обставини, умови, в яких хтось або щось перебуває, діє.
Завжди можна знайти вихід з усіх становищ.

3.Положення - означає розташування, географічне положення, положення тіла, зведення правил, законів. У значенні “становище” невживане.
Кабінет Міністрів затвердив нові положення


4.Ознайомитися - дістати відомості про когось, щось, набути знань у чомусь.
Сьогодні мені пощастило ознайомитися з новими,красивими та надзвичайно пейзажними локаціями

5.Познайомитися - почати знайомст­во з кимось.
В університеті я познайомився з цікавими персонами

 6.Відрізнятися - бути несхожим якоюсь ознакою на інших, інше
Ми всі відрізняємося один від одного,це є нашою особливістю


7.Вирізнятися - виділятися з-поміж інших, іншого, бути помітним через якісь ознаки.
Він вирізнявся в натовпі,бо кричав як божевільний


8.Обумовлювати – обмежувати якоюсь умовою, ставити щось у залежність від умов; заздалегідь установлювати, зазначати.
В угоді обидві сторони обумовили ряд питань

9.Зумовлювати – бути причиною чогось, спричиняти щось.
Вона зумовила цю бійку

10.Ділянка — частина землі, галузь.
Він продав свою ділянку за шалені гроші

11.Дільницею - адміністративно самостійний об’єкт або виробничий вузол на
будівництві, підприємстві, шахті, залізниці.
Мій знайомий влаштувавшя на роботу в пожежну дільницю


12.Паливо -горюча речовина (дрова, вугілля, нафта, газ і т. ін.), яка використовується для одержання теплової енергії, тепла.
Тріщало паливо в коминку

13.Пальне - це паливо для двигунів; речовина, що є джерелом енергії при спалюванні в двигунах, котельних та інших енергетичних устаноках.

Двигун нашого автомобіля потребує 12л пального на 100км

14.Правильний — який відповідає дійсності, істинний; який відповідає встановленим правилам, нормам; безпомилковий.
На самойтійній роботі я всі завдання виконав правильно


15.Вірний — який заслуговує довір’я; постійний у своїх поглядах і почуттях; відданий, незрадливий.
Лиш мій пес залишився вірним мені


16.Громадський -  який стосується громади, групи людей, об'єднаних спільністю інтересів, становища то­що.
У зв`язку з карантинними заходами заборонили громадський транспорт

17.Громадянський -  який сто­сується правового стану громадян у державі.

У всіх нас є громадянський обов язок перед державою,і ми повинні його дотримуватись,щоб жити в мирі і злагоді


4. Користуючись словником, поставте наголос у поданих словах.

судови́й, асиметрі́я, це́нтнер, факси́міле, держа́вницький, фахови́й, магі́стерський, ма́ркетинг, кварта́л, фено́мен, відсо́тковий, шкода́, громадя́нин, слов'яни́н, зубо́жіння, змістови́й, пе́репис, сільськогоспода́рський, зобов'я́зання, народногоспода́рський, вида́ння, визна́ння, пізна́ння, ха́ос, катало́г.

5)

1.Епітет, анафора

2.Персоніфікація, тавтологія

3.Метафора

4.Персоніфікація

5.Алітерація

6.Порівняння

7.Антитеза

8.Антитеза

9.Антитеза

10.Антитеза
скачати

© Усі права захищені
написати до нас