Ім'я файлу: Примеры решения задач по теме Ценовая политика.DOCX
Розширення: docx
Розмір: 106кб.
Дата: 26.08.2021
скачати


Завдання 2. Розрахуйте коефіцієнт цінової еластичності попиту на продукцію.

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Обсяг продажів, тис. од.

12320

13104

Рентабельність продукції, %

10

12

Матеріальні витрати при виробництві продукції, грн.

9

7

Оплата праці робітників при виробництві продукції, грн.

12

10

Амортизаційні відрахування, грн..

3

2

Транспортні витрати при виробництві продукції, грн.

4

2

Витрати на рекламу, грн.

1

0,8


Спочатку розрахуємо постійні витрати:

С=(3+1)*12320000=49280000
Тепер обчислимо собівартість та ціну одиниці продукції на початок періоду:

СС0=V+С/Q=25+49280000/12320000=29 грн

Р0= СС0+R=29*1,1=31,9 грн
Тепер розрахуємо собівартість та ціну одиниці продукції на кінець періоду:

СС1=V+С/Q=19+49280000/13104000=22,76 грн

Р1= СС1+R=29*1,12=25,49 грн
Обчислимо коефіцієнт цінової еластичності:

= =-0,32
Завдання 3. Еластичність попиту за ціною на продукцію фірми “Бета” дорівнює -1,95%. Визначте наслідки зниження ціни на 1 грн., якщо до цього зниження обсяг реалізації складав 30 тис. од за ціною 18,5 грн/од, змінні витрати дорівнювали 13 грн., постійні витрати – 2 грн на одиницю продукції.

Спочатку розрахуємо новий обсяг продажу:-0,0195=

=0,0010541

Q1=30000+ 30000*0,0010541=30031 шт

Тепер порівняємо прибуток.

С=2*30000=60000 грн

Пр0=(P-V)Q-C =5,5*30000-60000=105000

Пр1=(P-V)Q-C =4,5*30031 -60000=75142

Завдання 4. Кондитерський цех виготовляє торт “Аркадія” та реалізує його за ціною 68 грн. За останні місяці спостерігається значне зниження обсягів реалізації цієї продукції. Відділ маркетингу розрахував коефіцієнт еластичності попиту від ціни на торт, який склав -3,3%. Чи порекомендували б Ви знизити ціну на 8 грн, якщо в місяць цех продавав 2200 тортів. Змінні витрати на 1 торт складають 40 грн, а всі постійні – 33360 грн на місяць. Перевірте додаткову умову керівництва: необхідно, щоб рентабельність виробництва складала не менше 20 %.
Спочатку розрахуємо новий обсяг продажу-0,033=

Q1-2200=0.0021*(Q1+2200)

0.9979*Q1=2204.62

Q1=2209

Тепер порівняємо прибуток.

Пр0=(P-V)Q-C =28*2200 -33360 =28240

Пр1=(P-V)Q-C =20*2209-33360 =10820

Тепер підрахуємо рентабельність:

R=Пр/CC*100%= Пр/(VQ +C)*100%=10820/121720*100%=8.89%

Знижати ціну не доцільно.

Умова керівництва не виповнюється

Завдання 5. Підприємство “Альфа” реалізує свою продукцію за ціною 30 грн. Постійні витрати підприємства складають 105 тис. грн на рік. змінні витрати на одиницю продукції – 10 грн. Поточний обсяг продажів – 7 тис. одиниць продукції.

Визначити:

  1. Прибуток підприємства при підвищенні ціни на 5% та закупівлі додаткового обладнання на суму 6 тис. грн.

  2. Яку кількість товарів необхідно реалізувати для отримання попереднього фінансового результату.

  3. Побудуйте графік беззбитковості.


Розрахуємо початковий прибуток:

Пр0=(P-V)Q-C =20*7000-105000 =35000 грн

1. Пр1=(P-V)Q-C =(31,5-10)*7000-105000-6000=39500 грн

2. 35000=(31,5-10)*Q1-105000-6000

21,5Q1=146000

Q1=6790 шт
3. Підрахуємо валові витрати:

ВР0=105000+7000*10=175000

ВР1=105000+6790*10=172900

Обчислимо крапку беззбитковості:

Q= шт.

Підрахуємо валові витрати, відповідні крапці беззбитковості:

ВРБУ=105000+5250*10=157500

Виходячи з цих даних побудуємо графік:Завдання 6. Підприємство “Альфа” реалізує свою продукцію за ціною 30 грн. Постійні витрати підприємства складають 105 тис. грн на рік. змінні витрати на одиницю продукції – 10 грн. Поточний обсяг продажів – 7 тис. одиниць продукції.

Визначити:

  1. Яку відпускну ціну слід встановити для компенсації збільшення вартості сировини на 7%.

  2. Який додатковий обсяг послуг необхідний для покриття додаткових витрат в сумі 4,5 тис. грн , пов’язаних із розширенням виробництва.


Розрахуємо початковий прибуток:

Пр0=(P-V)Q-C =20*7000-105000 =35000 грн

1. 35000=(30-10,7)*Q1-105000

19,3Q1=140000

Q1=7254 шт

2. 35000=(30-10)*Q1-105000-4500

Q1=7225 шт
скачати

© Усі права захищені
написати до нас