Ім'я файлу: Протокол 5 заняття.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 04.04.2021

III курс. МОДУЛЬ 1. БІОСТАТИСТИКА ПІБ_____________________________________________Група_____Варіант_____ Завдання до практичного заняття №5

«Параметричні методи оцінки вірогідності. Довірчі інтервали»

Завдання 1. Визначення та оцінка 95 % довірчих інтервалів (95 % ДІ)

Завдання 1.1. Визначення 95 % довірчого інтервалу (95 % ДІ) показників

(Варіант із видання: Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. Ю.В. Вороненка. К.: Здоров’я, 2002. С. 36, завдання 1)
На підставі умови наведеної у завданні, з урахуванням того, що кількість спостережень у 2-х порівнюваних вибірках складає 100 у кожній:
Визначить 95 % ДІ узагальнюючого показника (середньої чи відносної величини) в обох порівнюваних вибірках (вибірка 1 йде першою у тексті), використовуючи точне значення критерію вірогідності t=1,96


Результати

Обсяг,

n

Значення

показника

Середня

похибка

t*m

-95 % ДІ

+95 % ДІ

Вибірка 1

100
Вибірка 2

100
Зробіть висновок:
У генеральній сукупності величина показника (назва та одиниці виміру показника 1)

_____________________________________________________________________

з імовірністю 95,5 % буде знаходитися у межах _______________________________

У генеральній сукупності величина показника (назва та одиниці виміру показника 2)

_____________________________________________________________________

з імовірністю 95,5 % буде знаходитися у межах _______________________________

Завдання 1.2. Оцінка вірогідності розбіжностей між показниками за 95 % ДІ

Визначте, чи перекриваються довірчі інтервали порівнюваних величин між собою (чи буде 95 % ДІ різниці показників включати нуль) і відповідно до цього зробіть відповідний висновок.
Наприклад, 95 % ДІ 2-5 та 95 % ДІ 1-4 перекриваються, а 95 % ДІ 2-5 та 95 % ДІ 7-10 не перекриваються. Див. стор. 49-50 Посібника з підготовки до єдиного державного кваліфікаційного іспиту…, Дніпро, 2019.
Приклади висновків: Порівняння систолічного артеріального тиску (САТ) в основний (n=50) і контрольної групах (n=30) не виявило статистично значущих відмінностей, оскільки 95 % довірчі інтервали досліджених величин перекривалися, відповідно 95% ДІ різниці показників включає нуль, отже статистично значущі розбіжності між показниками відсутні (р>0,05).
Порівняння систолічного артеріального тиску (САТ) в основний (n=50) і контрольної групах (n=30) виявило статистично значущі відмінності, оскільки 95 % довірчі інтервали досліджених величин не перекривалися, відповідно 95% ДІ різниці показників не включає нуль, отже наявні статистично значущі розбіжності між показниками (р<0,05).

Висновок_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Завдання 2. Оцінка вірогідності різниці між двома непов'язаними вибірками за критерієм Стьюдента
Виберіть необхідну формулу та проведіть відповідні розрахунки. Для підрахунків

можна скористатися он-лайн калькулятором https://medstatistic.ru/calculators/averagestudent.html

Опишіть процедуру та зробіть відповідний висновок.

Розрахунок t критерію Стьюдента для оцінки вірогідності різниці між двома непов'язаними вибірками проводився за формулою (вказати формулу та розшифрувати умовні позначення):

Отримане значення t-критерію Стьюдента при _______ ступенях свободи складає
__________, що відповідає вірогідності безпомилкового прогнозу _____________
Приклади висновків:
Порівняння середнього віку в основний (n=30) і контрольній групах (n=30) показало, що середній вік в основній групі склав 59,5 років (95% ДІ 55,3 – 63,7 років), в контрольній – 73,5 років (95% ДІ 69,5 - 87,4 років). Різниця між середніми є статистично значущою: двосторонній критерій Стьюдента t=4,41; кількість ступенів свободи df=58; р<0,001).
Порівняння середнього віку в основний (n=22) і контрольній групах (n=22) показало, що середній вік в основній групі склав 59,5 років (95% ДІ 55,3 – 63,7 років), в контрольній – 63,5 років (95% ДІ 59,5 - 67,4 років). Різниця між середніми є статистично не значущою: двосторонній критерій Стьюдента t=1,41; кількість ступенів свободи df=42; р>0,05).
При автоматичному розрахунку вкажіть точне значення р рівня з 3-ма знаками після коми!

Висновок______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Завдання 3*Завдання для тих,хто претендує на«5»балів.

На підставі наведеної у статті інформації (використовуйте задачі, які Ви підібрали для виконання завдання 1), визначте чи використовували автори параметричні критерії для оцінки вірогідності розбіжностей. Якщо «ТАК», то вкажіть які критерії використовувалися і чи було їх використання обґрунтованим, якщо «НІ», то чому не використовувалися параметричні критерії. Відповідь обґрунтуйте.

URL статті ____________________________________________________________


________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


скачати

© Усі права захищені
написати до нас