Ім'я файлу: самостійна робота.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 15.11.2021
скачати

Завдання для самостійної роботи (заочне відділення)

Завдання 1.

Останнім часом все більше крупних компаній надають перевагу, при виборі співробітників або партнерів І робиться цей вибір не стільки на основі диплому претендентів, скільки на основі персональних якостей людини.

Щоб підготувати дитину до таких вимог, слід активізувати розвиток необхідних якостей.

Розробіть ефективну, з вашої точки зору, систему, яка б дозволила розвивати елементи Soft skills: в дошкільному, молодшому шкільному, підлітковому та юнацькому віку. Окресліть елементи Soft skills для кожної вікової групи. Обгрунтуйте, чому саме ці навички і саме в цьому віці ви вважаєте за доцільне, щоб дитина набувала.

Завдання 2.

А) Напишіть ессе на тему: «Особливості соціалізації дітей з девіантною поведінкою».

Б) Дайте загальну характеристику заходам, як здійснюються сьогодні в вашому районі з метою профілактики девіантної поведінки дітей і підлітків. Конкретизуйте їх нормативно-правову основу.

Завдання 3.

А)Складіть порівняльну таблицю „Особливості соціалізації вихованців інтернатних закладів і дітей, які проживають у сім'ї".

Б) Складіть таблицю „Особливості соціалізації дітей які зазнали соціальної ізоляції та дітей соціально і педагогічно занедбаних
Завдання 4.


 1. Підготуйте есе на тему: «Небезпечні тенденції впливу інформаційних технологій на соціалізацію дитини»Запитання для самоконтролю


 1. Дайте визначення поняттю «невдала соціалізація».

 2. Розкрийте послідовність дій та процесів, які призводять до невдалої соціалізації.

Порушення соціальної адаптації відбуваються внаслідок таких факторів:

 • емоційна депривація та соціальна ізоляція в дитинстві;

 • дисгармонійний розвиток дітей, які виховуються в інтернатах, дитячих будинках тощо, тобто в інституціоналізованих установах;

 • педагогічна та соціальна занедбаність;

 • невдала соціалізація у ній і, як наслідок, формування акцентуацій характеру;

 • деформовані батьківсько-дитячі відносини;

 • формування особистості антисоціальному оточенні;

 • розвиток адиктивних форм поведінки;

 • психічні розлади, як наслідок порушених батьківсько-дитячих відносин. Порушення соціальної адаптації виявляються внаслідок порушеної чи невдалої соціалізації, дії негативних психологічних механізмів.

 1. Доведіть чи спростуйте взаємозв’язок між соціальною ізоляцією та емоційною деривацією.

 2. Розкрийте наслідки соціальної та педагогічної занедбаності.

-причини занедбаності;

-ознаки занедбаності у дошкільному віці;

- ознаки занедбаності у молодшому шкільному віці.

-форми прояву соціальної занедбаності.

 1. Розкрийте особливості дисгармонії у дітей, які виховуються в інституціолізованих закладах (заклади соціально-педагогічної підтримки).

 2. Охарактеризуйте форми прояву синдрому «госпіталізму».

 3. Розкрийте вплив батьківсько-дитячих відносин на формування акцентуацій характеру у дітей.

 4. Доведіть чи спростуйте взаємозв’язок між невдалою соціалізацією та формуванням алкозалежності та наркозалежності.

 5. .Охарактеризуйте фактори, які обумовлюють процес розвитку дитини. Доведіть чи спростуйте тезу, що развиток є одночасно непрервним, і перервним процесоом.

 6. Розкрийте поняття «социальної адаптації особистості». Зробіть порівняльний аналіз понять «соціалізація» та «соціальна адаптація.

 7. Проаналізуйте технології спрямовані на підтримку стабільності сім’ї.

 8. Розкрийте поняття «сім’я». Які чинники загострюють проблему формування та розвитку сімей.

 9. Як Ви відноситесь до такої організації, як асоціація планування сім’ї?

 10. Охарактеризуйте основні типи сімей. Охарактеризуйте основні функції сім’ї.

 11. Що таке соціальний статус родини? За допомогою чого можливо відслідкувати стан родини в безперервному процесі її адаптації в суспільстві?

 12. Які категорії родин виділяють за рівнем соціальної адаптації?

 13. Розкрийте освітню, психологічну та посередницьку складові соціально-педагогічні допомоги родині.

 14. Охарактеризуйте таку форму соціально-педагогічної допомоги родині, як кризоінтервентна модель.

 15. Охарактеризуйте таку форму соціально-педагогічної взаємодії з родиною, як проблемно-орієнтована модель.

 16. Охарактеризуйте таку форму соціально-педагогічної взаємодії з родиною, як патронаж.

 17. Розкрийте сутність понять «девіантна поведінка», «делінквентна поведінка», «кримінальна поведінка».

 18. Розкрийте поняття «адиктивна поведінка». Охарактеризуйте основні види адитивної поведінки.

 19. Розкрийте поняття «психопатологічний тип девіантної поведінки». Охарактеризуйте основні види «психопатологічного типу девіантної поведінки».

 20. Розкрийте проблему залежності соціалізації та соціальної адаптації від системи державного устрою країни.

 21. Охарактеризуйте фактори соціалізації людини.


Практична № 2


 1. Як визначити соціальний статус сім'ї?

Оберіть одну із родин (можна умовну), і розкрийте рівень її соціальної адаптації (виходячи наданих в лекції рівнів кожного компонента соціальної адаптації). Розкрийте, які конкретні дії мають бути проведені для покращення адаптаційного процесу


 1. Розрахуйте на січень 2021 року, рівень матеріального становища родини у складі якої мати із заробітною платнею 6000гр; бабуся із пенсією 2000 гр. та двоє дітей: один віком 4 роки, а другий – 12 років. Яким чином можна підтримати цю родину?

Обгрунтуйте відповідь офіційними документами


 1. Чи є сприятливим в країні соціальне середовище в системі освіти для соціальної адаптації педагога?

скачати

© Усі права захищені
написати до нас