Ім'я файлу: Image Processing Exam.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 22.02.2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Питання для екзаменаційних білетів
Питання 1

 1. Формати графічних файлів.

-BMP (англ. BitMap image – бітова карта зображення). Зображення у цьому форматі зберігаються у файлі попіксельно, без стиснення, тому розміри таких файлів досить великі. Стандартне розширення імені файлів цього типу BMP. З файлами даного формату працюють практично всі графічні редактори растрової графіки
-JPEG (англ. Joint Photographic Expert Group – об’єднана експертна група в галузі фотографії). Цей формат використовує ефективні алгоритми стиснення даних, що дає змогу зменшити розмір графічних файлів. Але це досягається за рахунок втрати частини даних і погіршення якості зображення. Даний формат доцільно використовувати для зберігання багатокольорових зображень із плавними переходами між кольорами, де втрата якості малопомітна. Для файлів цього формату стандартним розширенням імені є JPG або JPEG. Практично всі редактори растрової графіки можуть працювати з файлами цього формату.
-GIF (англ. Graphics Interchange Format – графічний формат для обміну) є «найщільніший» з графічних форматів. Його застосування дає змогу зменшити розміри файлів у кілька разів. Цей формат використовують для зберігання і передавання зображень, що містять до 256 кольорів (наприклад, мальовані ілюстрації), а також анімованих зображень. Стандартне розширення імен файлів даного типу GIF.
-PNG (англ. Portable Network Graphic – портативна мережна графіка)–універсальний формат графічних файлів, який має високий ступінь стиснення даних у файлі без їх втрати. Дає змогу використовувати значно більше кольорів, ніж формат GIF. Стандартне розширення імен файлів даного типу PNG.
-TIFF (англ. Tagged Image File Format – теговий формат файлів зображень). Файли цього формату зберігають зображення з високою якістю і тому широко використовуються в поліграфії, при скануванні зображень.Але, як і файли формату BMP, мають великі розміри. Стандартне розширенням імен файлів цього формату – TIF або TIFF.


 1. Пристрій кадрового буфера.

 2. Види буферизації. Текстури. Градієнти.

 3. Візуалізація зображень. Растрові зображення і їх основні характеристики.

 4. Колір. Характеристики кольору. Закони змішування кольорів.

 5. Аддитивна колірна модель RGB. Неповний колірний обхват.

 6. Колірна модель CMY.

 7. Колірна модель HSB (HSV).

 8. Колірна модель XYZ.

 9. Колірна модель Lab.

 10. Графічний редактор PhotoShop. Призначення, основні можливості.

 11. Координатний метод. Перетворення координат.

 12. Афінні перетворення системи координат на площині.

 13. Афінні перетворення об'єктів на площині.

 14. Базові растрові алгоритми. Алгоритм виведення прямої лінії за допомогою прямого обчислення координат.

 15. Інкрементний алгоритм Брезенхема виведення прямої лінії (перша модифікація).

Питання 2

 1. Характеристики зображення - яскравість, контрастність.

 2. Обробка зображень за допомогою класу Marshal.

 3. Методи поліпшення растрових зображень – застосування фільтрів.

 4. Лінійні фільтри. Згладжують фільтри. Контрастозбільшуючи фільтри.

 5. Різницеві фільтри.

 6. Нелінійні фільтри.

 7. Порогова фільтрація.

 8. Медіанна фільтрація.

 9. Фільтрація зображень. Фільтри оконтурівання – Робертса, Собеля, Прюітт, Лапласа, LoG.

 10. Методи поліпшення растрових зображень – дизеринг. Метод Флойда-Стейнберга.скачати

© Усі права захищені
написати до нас