Ім'я файлу: Завдання 1 укр (1).pdf
Розширення: pdf
Розмір: 106кб.
Дата: 05.10.2021
скачати

Завдання 1
1.
Набрати наведений нижче текст, додержуючись наступних
форматів:
поля на листі установити по 25 мм;
заголовок центрувати, шрифт Arial, 14 pt, напівжирний;
для тексту використати шрифт Times New Roman, 14pt;
лівий відступ абзацу – 0,5 см, правий відступ абзацу – 0,5 см, відступ
першого рядка абзацу - 1,3 см, вирівнювання - по ширині.
Процесори
Основою будь-якого персонального комп’ютера є його
мікропроцесор (CPU). Мікропроцесор виконує основні операції по управлінню роботою системи. Він інтерпретує і формує команди, управляє обміном з пам’яттю і системною шиною, виконує різні
обчислення. Мікропроцесор реалізовано у виді надвеликої інтегральної
схеми, яка виконана у єдиному напівпровідниковому кристалі. У процесорі можна виділити арифметико-логічний пристрій і блок управління.
Мікропроцесори характеризуються
тактовою
частотою
(швидкість виконання команд), розрядністю (довжина даних, що обробляються), архітектурою і набором виконуваних команд. Під архітектурою процесора розуміють його внутрішній устрій і типи даних,
які обробляються. Команди, які виконуються, передбачають, як правило, арифметичні і логічні операції, передачу управління і переміщення даних.
З зовнішніми пристроями мікропроцесор може обмінюватися
інформацією завдяки системній шині, яказ’єднана зі спеціальними контактами на корпусі процесора.
2.
Після тексту вмістити копію першого абзацу, установити
вирівнювання по лівому краю, лівий і правий відступи абзацу – 0 см,
виступ першого рядка 1см.
3.
Набрати формули
:
Неправильно набрані формули хімічних речовин:
H20, H2S04, F203
Правильно набрані формули хімічних речовин:
Н
2
O, Н
2
S0 4
, F
2
O
3
Неправильно набрана математична формула: a2 +b2 = c2
Правильно набрана формула: a
2
+ b
2
= c
2
4.
Зберегти текст на диску у своїй папці з ім’ям: Ivanov-1.doc

скачати

© Усі права захищені
написати до нас