Ім'я файлу: Кримінальний процес_2.docx
Розширення: docx
Розмір: 29кб.
Дата: 21.03.2022
скачати
Пов'язані файли:
Гришко_21.docx
КР_21.03.22.21.docx
іпохондрія.docx

Завдання 05.04-09.04

 1. Теоретичні питання ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

 1. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.

Виконання судових рішень - це стадія кримінального процесу, змістом якої є правовідносини і діяльність її учасників за визначальної ролі суду з виконання судових рішень, а саме: звернення рішень до виконання, контроль за їх виконанням і вирішення питань, що виникають як під час їх виконання, так і після цього.

Не можна ототожнювати виконання вироку як стадію кримінального процесу і фактичне відбуття покарання засудженим. Стадія виконання вироку характеризується процесуальною діяльністю, в якій обов'язковим і головним учасником є суд. Фактичне виконання вироку та інших судових рішень здійснюється іншими органами, діяльність яких регулюється переважно нормами кримінально-виконавчого права.

Ознаки стадії:

 • 1) в ній реалізуються рішення, сформульовані не тільки у вироку, а й в ухвалах сулу;

 • 2) стадія виконання судових рішень у кримінальній справі може виникати неодноразово у зв'язку із зміною судових рішень або виникненням питань, які потребують судового вирішення;

 • 3) стадія не пов'язана з дослідженням загального для попередніх стадій предмету доказування. Предмет доказування в ній все ж таки існує, але він є різнобічним, оскільки обумовлюється вирішуваними судом питаннями;

 • 4) стадія виконання вироку позбавлена контрольних функцій щодо попередніх стадій кримінального процесу. 1. Обов`язковість рішень суду.

1. Судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді, ухвалюється іменем України.

2. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України. Обов’язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом.

3. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд у межах повноважень, наданих йому законом.

4. Невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.

5. Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

6. Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

{Частина шоста статті 13 в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017}

Порядок та строки звернення судового рішення до виконання. \

Судове рішення, що набрало законної сили, якщо інше не передбачено цим Кодексом, звертається до виконання не пізніш як через три дні з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції із суду апеляційної чи касаційної інстанції.

 1. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні.

У Конституції України зазначено, що однією з основних засад здійснення судочинства є обов’язковість судового рішення (ст. 129 Конституції України).

Також, у Конституції вказано, що суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд (ст. 129-1 Конституції України).

Умовно стадію виконання судових рішень можна поділити на три етапи:

 • набрання рішенням законної сили;

 • звернення судового рішення до виконання вироку.

 • вирішення питань, які виникають після. 1. Органи і служби, які виконують вирок і забезпечують виконання кримінальних покарань.

 1. Органами виконання покарань є: центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань, його територіальні органи управління, кримінально-виконавча інспекція. 2. Установами виконання покарань є: арештні доми, кримінально-виконавчі установи, спеціальні виховні установи (далі - виховні колонії). 1. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків.

537 КПК під час виконання вироків суд має право вирішувати такі питання: 1) про відстрочку виконання вироку; 2) про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; 3) про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким.

 1. Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під час виконання вироку.

Питанняякі виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом.

 1. Підстави для звільнення від відбування кримінального покарання.

Приблизна кількість результатів: 145 000 (0,49 с) 

Результати пошуку

Фрагмент відповіді з Інтернету


Відповідно до стаття 152 Кримінально-виконавчого кодексу України зазначає, що підставами звільнення від відбування покарання є:

 • Відбуття строку покарання, призначеного вироком суду;

 • Закон України про амністію;

 • Акт про помилування;

 • Скасування вироку суду і закриття кримінального провадження. 1. Умовно-дострокове звільнення від покарання і заміна невідбутої частини покарання більш м’яким.

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміна невідбутої частини покарання більш м'яким можливі лише після повного та всебічного вивчення даних про особу засудженого.

 1. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень

1. Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, має право:

1) у будь-який час за посвідченням, що підтверджує займану посаду, відвідувати місця тримання затриманих, попереднього ув’язнення, установи, в яких засуджені відбувають покарання, установи, де перебувають особи, щодо яких застосовані примусові заходи медичного або виховного характеру, та будь-які інші місця, до яких доставлено осіб з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення чи в яких особи примусово тримаються згідно з судовим рішенням або рішенням адміністративного органу;

{Пункт 1 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 578-VIII від 02.07.2015}

2) опитувати осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 1 цієї частини, з метою отримання інформації про умови їх тримання та поводження з ними, ознайомлюватися з документами, на підставі яких ці особи тримаються в таких місцях, засуджені або до них застосовано заходи примусового характеру;

3) знайомитися з матеріалами, отримувати їх копії, перевіряти законність наказів, розпоряджень, інших актів відповідних органів і установ та в разі невідповідності законодавству вимагати від посадових чи службових осіб їх скасування та усунення порушень закону, до яких вони призвели, а також скасовувати незаконні акти індивідуальної дії;

{Пункт 3 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 578-VIII від 02.07.2015}

 1. Тести

1. В.

2. Г.

3. А.

4.А.

5. Б.

6. А.

7.В.

3. Задачі та процесуальні документи: Апеляційна скарга, Касаційна скарга.

Апеляція — одна з форм оскарження судових рішень у цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах до суду вищої (апеляційної) інстанції, що має право переглядати справу.

До статті 326 Цивільного процесуального кодексу України 1. Касаційна скарга - це письмовий документ, адресований суду касаційної інстанції, в якому скаржник наводить аргументи та доводи, що свідчать про незаконність оскаржуваного судового рішення.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас