Ім'я файлу: MO4.doc
Розширення: doc
Розмір: 51кб.
Дата: 20.12.2020
Пов'язані файли:
Мистецтво імпресіоністів.docЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

08.09.2017 № 755

_______________________________________

(найменування суб’єкта державного сектору)Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУКод за ДКУД
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР 4

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами

Одиниця виміру ______________з/п

КЕКВ

Дата

№ доку-
мента

Найменування організації (установи)

Залишок на початок місяця за субрахунком 21__

Дебет субрахунку 21__

Кредит субрахунку 21__

Інші записи

Залишок на кінець місяця за субрахунком 21__

дата

№ доку-
мента

до кредиту субрахунків

дата

№ доку-
мента

до дебету субрахунків

Д

Д

Д

дебет

кредит
разом
разом

К

К

К

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

АЗОВСТАЛЬ


і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)


Усього:


Сума оборотів за меморіальним ордером __________

Виконавець

__________
(посада)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали і прізвище)

Перевірив

__________
(посада)

_________
(підпис)

__________________
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

__________
(підпис)

__________________
(ініціали і прізвище)

«___» _______ 20__ р.

Додаток на _______ аркушах

Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

«Усього», «Сума оборотів за меморіальним ордером» і підписи друкувати на звороті.
Директор Департаменту прогнозування

доходів бюджету та методології

бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк
скачати

© Усі права захищені
написати до нас