Ім'я файлу: ___.docx
Розширення: docx
Розмір: 14кб.
Дата: 13.09.2020

Як обліковувати особисте майно, яке знаходиться в робочому кабінеті?

Чи потрібно відображати особисті речі на рахунку 02 позабалансового обліку та чи може бути підставою для такого відображення зазначена заява-дозвіл?
У п.11 ст.6 Закону від 21.09.06р. №185-V «Про управління об’єктами державної власності» визначено, що уповноважені органи управління ведуть облік об’єктів державної власності, що перебувають в їх управлінні, здійснюють контроль за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів.

Такі об’єкти відображаються на відповідних субрахунках згідно із Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженими наказом Держказначейства від 10.12.1999р. №144 (далі – Порядок №144).

Відповідно до Порядку №144 товарно-матеріальні цінності, прийняті установою на відповідальне зберігання, обліковуються на позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні» на підставі укладених договорів.

У ст.626 Цивільного кодексу (далі — ЦК) визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. У нашому випадку домовленість встановлюється між установою та працівником, і вона має бути оформлена договором. Це може бути договір зберігання, порядок укладання якого регламентується гл.66 ЦК (див. «БАЛАНС-БЮДЖЕТ», 2010, №48, ст.12).

У Законі від 16.07.1999р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (далі — Закон №996) визначено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти їх здійснення. Однак заява-дозвіл не є первинним обліковим документом, оскільки первинні документи згідно ст.9 Закону №996 повинні мати такі обов’язкові реквізити, як:

·       назву документа (форми);

·       дату і місце складання;

·       назву підприємства, від імені якого складено документ;

·       зміст та обсяг господарської операції;

·       одиницю виміру господарської операції;

·   посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

·       особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Підставою для бухобліку може бути:

·    для прийняття необоротних активів (у нашій ситуації — кондиціонера, меблів, комп’ютера, декоративних квітів) — Акт приймання-передачі основних засобів типової форми №ОЗ-1 (бюджет), затвердженої спільним наказом Держказначейства та Держкомстату від 02.12.1997р. № 125/70 (п.6.3 Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Держказначейства від 17.07.2000р. №64);

·       для прийняття запасів (канцелярського приладдя) — акт про приймання запасів, у якому обов’язково зазначається дата передання речей установі, їх перелік, а також вартість. Матеріально відповідальна особа повинна розписатися на акті щодо одержання цих цінностей і прийняти їх на відповідальне зберігання (п.52 Інструкції з обліку запасів бюджетних установ, затвердженої наказом Держказначейства від 18.12.2000р. №125).

Отже, щоб користуватися на робочому місці особистими речами, працівник, по-перше, повинен укласти договір, а по-друге, передати їх на відповідальне зберігання матеріально відповідальній особі на підставі актів приймання-передачі.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас