Ім'я файлу: Документ (копия).docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 21.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
дз.docx

1.Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором. 

2.Наукове відкриття - встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих

закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу,

які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання. Придатність для набуття права інтелектуальної власності: Закономірність матеріального світу як об’єкт наукового відкриття;

 • явище матеріального світу як об’єкт наукового відкриття;

 • наукова новизна, що встановлюється за датою пріоритету;

 • вірогідність, яку повинен довести заявник


Винахід - Технологічне (технічне) рішення у будь-якій галузі, яке

відповідає умовам патентоспроможності. Винаходом визнається застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням. Придатність для набуття права інтелектуальної власності: Новизна;

3. Право інтелектуальної власності — у найширшому розумінні означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших галузях.
Але доцільнішим є визначення інтелектуальної власності через зазначення об'єктів ІВ:

 • авторські права (літературні, художні, аудіо-, відео- твори, комп'ютерні програми, бази даних, карти, фотографічні твори);

 • суміжне право;

 • право промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, товарні знаки);

 • фірмові та комерційні найменування;

 • географічні зазначення;

 • сорти рослин та породи тварин;

 • топографії інтегральних мікросхем;

 • комерційна таємниця.

Законодавство, яке визначає права на ІВ, базується на праві кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, будучи благом не матеріальним, зберігаються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за узгодженням з ними, крім випадків, визначених законодавством.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас