Ім'я файлу: 777.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 1394кб.
Дата: 18.05.2021

Законодавча та нормативна база України про охорону праці

Зміст

 • Основні завдання управління охороною праці
 • Удосконалення нормативної бази з охорони праці з охорони праці
 • Обов'язки роботодавця
 • Організація служби охороною праці на підприємстві

1. Основні завдання управління охороною праці:

 • навчання працівників безпечним методам праці та пропаганда питань охорони праці;
 • забезпечення безпечності технологічних процесів, виробничого устаткування, будівель і споруд;
 • нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;
 • забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;
 • забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку;
 • організація лікувально-профілактичного обслуговування;
 • професійний добір працівників з окремих професій;
 • удосконалення нормативної бази з питань охорони праці.

2. Удосконалення нормативної бази з охорони праці з охорони праці

Нині національна база нормативно-правових актів з питань охорони праці більш ніж на 70 % складається із застарілих актів колишнього СРСР та нормативних актів, впроваджених з моменту її формування, і потребує вирішення нагальних проблем щодо її вдосконалення. Першим кроком у розв’язанні цих проблем стало повернення до впровадження перспективного (п’ятирічного) планування заходів з охорони праці на визначених концептуальних засадах. Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Визначено, що проблему удосконалення нормативної бази охорони праці передбачається розв’язати шляхом приведення її у відповідність із сучасними вимогами та законодавством Євросоюзу. З’явилась можливість розробити та впровадити послідовні кроки з формування нормативної бази з охорони праці за новими напрямами та на визначених концептуальних засадах з коригуванням окремих питань за річними планами. Втіленням цих кроків має стати Загальнодержавна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Першим кроком у розв’язанні цих проблем стало повернення до впровадження перспективного (п’ятирічного) планування заходів з охорони праці на визначених концептуальних засадах. Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Визначено, що проблему удосконалення нормативної бази охорони праці передбачається розв’язати шляхом приведення її у відповідність із сучасними вимогами та законодавством Євросоюзу. З’явилась можливість розробити та впровадити послідовні кроки з формування нормативної бази з охорони праці за новими напрямами та на визначених концептуальних засадах з коригуванням окремих питань за річними планами. Втіленням цих кроків має стати Загальнодержавна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

3. Обов'язки роботодавця

 • безпеку своїх працівників при експлуатації будинків, споруд, устаткування, здійсненні технологічних процесів та інших.;
 • придбання рахунок власних засобів і правильне застосування коштів індивідуальної приватизації та колективної захисту працівників;
 • навчання безпечним методам прийоми виконання, інструктаж з охорони праці, перевірку знань вимог охорони праці;
 • проведення атестації робочих місць в умовах роботи з наступної сертифікацією робіт з охорони праці у створенні;
 • проведення рахунок власних коштів обов'язкових попередніх і періодичних медичних оглядів працівників, позачергових медичних оглядів працівників у відповідність до медичними рекомендаціями зі збереженням по них місця роботи (посади) й середнього заробітку тимчасово проходження зазначених медичних оглядів;
 • недопущення працівників до виконання ними трудових обов'язків без проходження обов'язкових медичних оглядів, соціальній та разі медичних протипоказань;
 • інформування працівників щодо умов й охороні праці в робочих місць, про існуючому ризик ушкодження здоров'я та перемоги які слід їм компенсації і засобах індивідуальної захисту;
 • вживання заходів з запобіганню аварійних ситуацій, збереженню життя і здоров'я робітників у разі виникнення таких ситуацій, зокрема з надання постраждалим першої допомоги;
 • розслідування нещасних випадків з виробництва і фахових захворювань;
 • виконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду й контролю над дотриманням вимог охорони праці;
 • обов'язкове соціальне страхування працівників від нещасних випадків з виробництва і фахових захворювань, і ін.

4. Організація служби охороною праці на підприємстві

 • Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб.
 • видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;
 • вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
 • зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих;
 • надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;
 • за поліпшення стану безпеки праці вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю.

Дякую за увагу!!!


скачати

© Усі права захищені
написати до нас