Ім'я файлу: el1.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 09.11.2020
скачати

1. Принцип відносності Галілея та Ейнштейна. Спеціальне перетворення Лоренца (2)

2. Загальне перетворення Лоренца. Основні властивості перетворення Лоренца (12) (3)

3. Релятивістська кінематика. Власний час. Власна довжина. Релятивістське додавання швидкостей (3) (13)

4. Геометрія 4-простору: метрика, ко- та контра- варіантні велечини (13) (4)

5. Деференціальні операції в 4-просторі. 4-швидкість і 4-прискорення (4) (14)

6. Функції Лагранжа та Гамільтона релятивістської частинки (14)

7. Коваріантне рівняння руха (14) (5)

8. Загальні принципи побудови теорії поля. Елементарний заряд в класичній теорії поля (5) (15)

9. 4-потенціал електромагнітного поля. Функція Лагранжа та Гамільтона релятивістської зарядженої частинки в електромагнітному полі (15) (6)

10. Рівняння руху зарядженої частинки в електромагнітному полі. Сила Лоренца. Напруженість електромагнітного поля. Обернений рух в електромагнітному полі (6) (16)

11. Калібрувальна інваріантність. Типи калібровок. Фізичний зміст скалярного і векторного потенціала (16) (7)

12. Тензор електромагнітного поля. Полярні і аксіальні вектори. Коваріантне рівняння руху заряда в електромагнітному полі (7) (17)

13. Перетворення Лоренца для поля. Інваріанти електромагнітного поля (8)

14. 4-вектор струму та рівняння неперервності (8) (18)

15. Дія системи, що складається із зарядів і електромагнітного поля. Загальні принципи побудови теорії поля (18)

16. Виведення рівнянь Максвелла в коваріантній формі з варіаційного принципу (18) (9)

17. Виведення рівнянь Максвелла в трьохвимірній диференціальній формі з коваріантних рівнянь (9) (19)

18. Інтегральна форма рівнянь Максвелла та її зв'язок з експериментальними законами електромагнетизма (19) (10)

19. Межові умови для векторів електромагнітного поля (10)

20. Закон збереження енергії електромагнітного поля. Теорема Умова-Пойнтінга (10) (20)

21. Рівняння для електромагнітних потенціалів (рівняння д'Аламбера) (20)

22. Стале електричне поле. Рівняння Лапласа та Пуассона та їх загальний розв'язок (20)

23. Стале електричне поле на далеких відстанях. Дипольний і квадрупольний моменти (10)

24. Розклад електростатичного поля за мультиполями. Система зарядів у зовнішньому електростатичному полі (10) (19)

25. Стале магнітне поле. Рівняння Лапласа та Пуассона та їх загальний розв'язок (19)

26. Векторний потенціал сталого магнітного поля. Магнітний момент у зовнішньому магнітному полі. Гіромагнітне відношення (19) (9)

27. Плоскі електромагнітні хвилі. Загальний розв'язок хвильового рівняння. Основні властивості (18) (8)

28. Хвильовий 4-вектор і повздовжній ефект Доплера (8)

29. Хвильовий 4-вектор і поперечний ефект доплера (17)

30. Червоний зсув (17) (7)

31. Сферичні хвилі. Потенціали спізнення і випередження (7) (16)

32. Потенціали Льєнара-Віхерта (16)

33. Електричне та магнітне поле точкового заряду, що рухається довільним чином (6) (15)

34. Електромагнітне поле точкового заряду, що рівномірно рухається (15) (5)

35. Випромінювання електромагнітних хвиль точковим зарядом. Хвильова зона. Кутовий розподіл випромінювання (5)

36. Випромінювання точкового заряда, що рухається прямолінійно. Формула Лармора. Діаграма направленості (5) (14)

37. Циклотронне та синхротронне випромінювання точкового заряду. Діаграма направленості (14) (4)

38. Потенціали електромагнітного поля в хвильовій зоні (4) (13)

39. Електричне дипольне випромінювання (13)
скачати

© Усі права захищені
написати до нас