1   2
Ім'я файлу: Перевод англ мови.doc
Розширення: doc
Розмір: 165кб.
Дата: 14.04.2020


Розділ 5. Право та адвокати

Розділ 1. Професія юриста

I. ЗАГРІВАННЯ 

1. Дайте відповідь на такі запитання:

1. Чому ви обрали закон як кар’єру?

2. Що найпривабливіше в юридичній професії: зарплата, захист суспільства та окремих людей, престиж?

3. Які основні цілі роботи юриста?

4. Як адвокати застосовують знання права у своїй практиці?

5. Де працюють юристи? Які юридичні професії ви знаєте?

6. Чи важливо спеціалізуватися в якійсь конкретній галузі? Чому?

2. Зіставте такі англійські слова та вирази з їх українськими еквівалентами:

1)

Легальна професія

а) Соціальні відносини

2)

Правотворчі процеси

б) Слідчий

3)

Соціальні відносини

c) Юрист, консультант з питань права

4)

Слідчий

г) Суддя

5)

Прокурор

д) Юридична професія

6)

Комунальні підприємства

f) Нотаріус

7)

Юрист

ж) Адвокат

8) Вдосконалити систему нотаріату

з) Прокурор

9)

Суддя

i) Законотворчі дії

10) Інформаційна діяльність

j) Муніципальні підприємства

11) Нотаріат

k) Інформаційна діяльність

12) Адвокат

л) Вдосконалює нотаріальну систему

3. Прочитайте текст, щоб знайти речення зі словами із вправи 2 та перекладіть їх.

ТЕКСТ 1

ЮРИДИЧНА ПРОФЕСІЯ в Україні

Однією з найпопулярніших професій серед молоді нашої країни є професія юриста. Це дуже цікаво і важливо.

Наша країна створює в закономірне стані , і адвокати відіграють дуже важливу роль в цьому процесі. Вони необхідні для регулювання суспільних відносин у державі.

В Україні підготовка юристів є завданням таких юридичних установ, як юридичні академії, юридичні інститути та юридичні факультети кількох вищих закладів. Випускники різних юридичних шкіл можуть працювати в адвокатурі, в органах прокуратури, в різних судах, в нотаріальній конторі, в юридичних консультаціях, в органах податкової інспекції, міліції, а також у різних фірмах, компаніях, банках , підприємства тощо. Вони можуть працювати адвокатами, суддями, нотаріусами, слідчими, прокурорами, юридичними радниками , інспекторами, митниками, працівниками ДАІ та іншими працівниками правоохоронних органів.

Юридична професія поєднує юристів-юристів та науковців, членів судової влади та адвокатури, прокурорів, адвокатів захисту, нотаріусів, юристів та адвокатів (юрисконсультів приватних, державних, державних та муніципальних підприємств, установ та організацій) тощо.

Академія правових наук була створена в 1993 році. Це національна наукова організація, яка здійснює фундаментальні дослідження та координує, організовує та виконує роботи в галузі держави та права. Академіки та відомі вчені є членами Академії. В Україні також є деякі інші професійні спілки юристів.

Спілка юристів України здійснює законотворчу, наукову, методичну, навчальну та інформаційну діяльність з метою сприяння адвокатам України у їхніх професійних та соціальних інтересах, їх громадській діяльності та участі у розробці державної політики.

Асоціація адвокатів України об’єднує юристів з усіх сфер юридичної професії, які охороняють свою професійну професію та інші товариства, розвиваючи юридичну професію та створюючи в Україні правову державу.

Спілка адвокатів України - незалежна і самоврядова громадська всеукраїнська організація. Він спрямований на сприяння ролі та авторитету адвокатури в нашому суспільстві та державі, справжній незалежності та саморегуляції адвокатури та розвитку демократичної держави в Україні.

Українська асоціація прокурорів має на меті захищати законні права та інтереси своїх членів, які працювали / працюють у прокуратурі, та підтримувати позитивний імідж прокурорів в Україні та за кордоном, допомагаючи виконувати їх завдання.

Українська нотаріальна палата - це громадська організація, яка підтримує своїх членів у їхній професійній діяльності, докладає зусиль для вдосконалення нотаріальної системи та бере участь у законотворчому процесі.

Українське відділення Асоціації студентів європейського права - ELSA Ukraine складається з студентів та останніх випускників українських юридичних навчальних закладів, які цікавляться законом та виявили прихильність до міжнародних питань.

II. ПІДКЛЮЧЕННЯ

1. Прочитайте наступні твердження та вирішіть, чи є вони правдивими чи помилковими відповідно до тексту. Доведіть свої відповіді інформацією з тексту.

1) Професія юриста дуже популярна в нашій країні.

2) Адвокат може допомогти у регулюванні суспільних відносин у державі.

3) В Україні навчається лише один навчальний заклад.

4) Члени судової влади не належать до юридичної професії.

5) Академія правових наук була створена в 2003 році.

6) Мета Асоціації правників України - правоохоронна діяльність.

7) Союз адвокатів України - державна громадська всеукраїнська організація.

8) Українська нотаріальна палата докладає зусиль щодо поліпшення нотаріальної системи.

9) ELSA - українське відділення Європейської асоціації студентів-юристів.

2. Прочитайте текст ще раз і заповніть таблицю.

Організація

функція

мета

 

 

 

Академія правових наук

 

 

Спілка юристів України

 

 

Асоціація адвокатів України

 

 

Спілка адвокатів України

 

 

Українська асоціація

 

 

Прокурори

 

 

Українська нотаріальна палата

 

 

3. Знайдіть у тексті синоніми до таких слів і вживайте їх у власних реченнях:

Орган, країна, закон, законодавство, захисник.

4. Виберіть правильний варіант:

1. Юридичні факультети вищих навчальних закладів -

а) застосовувати закон

б) регулювання суспільних відносин у державі

в) підготовка юристів

2. Юридична професія не включає

а) поради

б) нотаріуси

в) бухгалтери

3. Академія правових наук

а) проводить фундаментальні дослідження

б) докладає зусиль для вдосконалення нотаріальної системи

в) створює правову державу

4. Мета захисту законних прав та інтересів прокурорів здійснюється

а) Українська нотаріальна палата

б) Українська асоціація прокурорів

в) ELSA Україна

5. Доповніть речення:

1) Організація, яка має на меті захист законних прав та інтересів своїх членів, які працювали / працюють у прокуратурі, називається ...

2) Студенти та випускники українських юридичних навчальних закладів, які цікавляться правом, можуть долучитися до ...

3) Спілка адвокатів України спрямована на ...

4) Національна наукова організація, яка здійснює фундаментальні дослідження та координує, організовує та виконує роботи в галузі держави та права, була створена в ...

5) Громадська організація, яка підтримує своїх членів у професійній діяльності, докладає зусиль для вдосконалення нотаріальної системи та бере участь у законотворчому процесі, є ...

6) Юристи з усіх сфер юридичної професії об'єднуються у ...

7) Спілка юристів України здійснює таку діяльність: ...

ІІІ. ГОЛОВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Заповніть правильне слово зі списку нижче:

Слідчий

Суддя

Нотаріат

Прокурор

Адвокат

 

 

 

 

 

1. … головує в залі суду та здійснює правосуддя, вирішує суперечки між сторонами, вирішує справу під час судового розгляду, виносить рішення.

2. … розслідує кримінальну справу, збирає докази та виявляє злочинців.

3. … зазвичай порушує кримінальну справу та веде кримінальне провадження, представляє докази в суді.

4. … є державною службовою особою, яка засвідчує документи або його копії та офіційні акти: заповіти, комерційні папери, вчинки тощо.

5. … готує справу чи документи, представляє справу в залі суду, захищає клієнта та складає юридичні документи.

2. Зіставте терміни з їх визначеннями і складіть власні речення з цими словами:

1. відносини

а) стати або зробити що-небудь кращим

2. факультет

б) кафедра в університеті

3. камера

в) вільна від іншої особи та не контролюється нею,

 

країна тощо.

4. незалежний

г) щось, що ви морально, юридично чи офіційно

 

дозволено робити або мати

5. права

д) організація, яка приймає важливі рішення

6. удосконалити

f) спосіб поведінки людей один до одного

3. Напишіть сімейства слів із таких слів:

Закон, суддя, нація, наука, діяльність, захист, практика.

4. Позначте значення, у якому в тексті вживаються наступні слова, галочкою. Використовуйте їх самостійно для складання речень:

1. стан –

а) стан, відповідь

б) держава

в) штат

2. адвокат –

а) адвокат

б) порада

в) консультація

3. образ –

а) репутація

б) зображення

в) надійність

4. гілка –

а) гілка

б) підрозділ

в) відділення, філіал

5. Впорядкуйте букви в правильному порядку і напишіть слова:

1) foenrmentce

2) seproorcut

3) ciajurydi

4) ліштабменте

5) viordsa

6. Перекладіть наступну мову англійською мовою:

Яку роботу ви працюєте в сучасному світі? Прокурор, помічник прокурора, дотримується суду, суддів, адвокатів, оперативних службовців МВС України, поліції, довідкові міністерства, міграційні служби, різні службові служби безпеки, а також службовці управління в адміністраціях області, міст і районів, начальні підприємства, керівництво та компанія. Значна кількість юристів використовує політичну, досліджувану та викладаючу дію. Таким чином, професіонали, які використовуються у спеціалізованих органах, суворі, правоохоронні, правові та економічні сфери.

IV. ГРАММАРНИЙ ФОКУС

1. Поясніть використання статей із назвами установ та організацій, згаданих у тексті.

2. Назвіть назви 5 вищих навчальних закладів та поясніть вживання великої літери. Якщо установи не відображаються у власних назвах, чи потребують вони з великої літери?

V. СЛОВО

1. Запишіть план тексту у вигляді запитань. Попросіть свого партнера відповісти на них.

2. Дайте поради своєму другові, який збирається стати юристом, використовуючи наступний план:

1. вибір спеціалізації

2. кількість років навчання

3. очікування доходу

4. обов'язки

5. види клієнтів

6. виклики та можливості.

3. Бути юристом вважається однією з найкращих професій у багатьох країнах. Розгляньте сфери спеціалізації, які ви б обрали чи обрали, і чому? Обговоріть свою майбутню кар'єру в Росії

пари, наводячи причини для своїх рішень. Використовуйте деякі з наступних виразів:

Погоджуючись:

Так, ви абсолютно / абсолютно праві.

 

Так, я цілком з вами згоден.

 

Ну, я гадаю, ви можете / могли бути праві.

Не погоджуючись:

Я не впевнений, що ти маєш рацію ...

 

Боюся, я не можу з тобою погодитися.

 

Я не дуже думаю ...

наприклад А. Я думаю, що я можу стати слідчим, тому що я дуже добре вивчаю Кримінальний кодекс.

Б. Так, я цілком з вами згоден. Ви також можете стати нотаріусом. А. Я не думаю, що я б обрав цю кар'єру, тому що ...

Розділ 5. Право та адвокати

Розділ 2. Сфери права

I. ЛІД-ІН 

1. Прочитайте та прокоментуйте цитату відомих людей:

«Ніхто не перебуває вище закону, і ніхто не нижче нього: і ми не просимо дозволу нікого, коли ми просимо його виконувати».

Теодор Рузвельт

«Беззаконні ті, хто робить заповіт своїм законом».

Вільям Шекспір

«Закон - це розум, вільний від пристрасті».

Арістотель

2. Зіставте такі англійські слова та вирази з їх українськими еквівалентами:

1) договірне право

а)

профспілки

2) право власності

б)

делікт, цивільне правопорушення

3) нерухомість

в)

договірне право

4) винного

г)

трудове право

5) законодавство про зайнятість

д)

право власності

6) профспілки

f)

загальне право

7) загальне право

г)

правопорушник, злочинець

8) делікт

h)

нерухоме майно

  1   2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас