Ім'я файлу: пр1.docx
Розширення: docx
Розмір: 42кб.
Дата: 09.04.2020
Пов'язані файли:
пр1.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА «УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ»

Розрахунково – графічне завдання

З дисципліни «Загальний курс транспорту»

Виконала:

Студентка групи ТТмм – 16 – 1

Нікуліна К. А.

Перевірив:

Трубіцин М. М.

Дніпро

2016

Вступ

Транспорт – представляє собою галузь виробництва забезпечуючи необхідну потребу суспільства в перевезенні вантажу та пасажирів.

Перевезення – переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним транспортом. За територіальною ознакою розрізняють міжнародні і внутрішні перевезення.

Залізничний транспорт – залізничний транспорт загального користування. Залізничному транспорту належить провідна роль у транспортній системі України. За довжиною мережі залізниць Україна посідає третє місце в Європі ( 22.05 тисяч кілометрів залізниць). Основними вантажами є мінеральні добрива, будівельні матеріали, кам’яне вугілля та руди, зокрема залізні. Важливе місце займають також різноманітні метали та нафтопродукти.

Автомобільний транспорт – термін, що позначає рух по наземних безрейкових дорогах, а також засоби пересування по наземних безрейкових дорогах. Розвиток автомобільних доріг загального користування відстає від темпів автомобілізації країни. Протяжність швидкісних доріг в Україні становить 0.28 тис. кілометрів.

Річковий транспорт – один з основних видів транспорту, що здійснює перевезення вантажів та пасажирів внутрішніми водними шляхами. Перед поширенням залізничного транспорту, річковий транспорт був в Україні головним засобом масового транспорту, пізніше занепав і тепер становить близько 2% порівняно з усіма іншими видами транспорту.

Морський транспорт – вид водного транспорту. Морським транспортом перевозиться більша частина вантажів у всьому світі. Україна має сприятливі умови для розвитку морського транспорту. Великі можливості має експорт транспортних послуг. Проте український флот досяг критичного віку і якщо не буде оновлений, всього за 5-7 років його витіснять конкуренти.

Трубопровідний транспорт – найекономніший вид транспортування нафти, нафтопродуктів і газу з місць видобутку та виробництва до районів їх використання і переробки. Це відносно новий вид транспорту. В Україні він виник у 20 – ті роки в Прикарпатті, де вперше було побудовано газопровід Дашава – Стрий – Дрогобич. Цим видом транспорту поставляється 93.6% усієї нафти, яку споживає Україна.Як ми можемо спостерігати, в Україні протягом 80 – 90х років, морський транспорт не користується особливим попитом. Його роль у пасажиро обігу за це десятиріччя майже не змінилася. Хоча морський транспорт характеризується малою собівартістю транспортування, його недоліком є порівняно незначна швидкість переміщення та залежність від погодних умов.
Із 1980 по 1990 відбувається поступове зростання попиту на залізничний транспорт, але через наступні 5 років його розвиток трішки знижується. Переваги такого транспорту полягають у незалежності від пори року, доби і умов погоди, великою вантажопідйомністю та досить високою швидкістю. Можливо, причиною зниження пасажиро обігу став стрімкий розвиток якогось іншого виду транспорту.На графіку, з 1960 по 1980 роки можна прослідкувати стрімкий розвиток автомобільного транспорту. Такий вид транспорту відіграє велику роль у перевезені пасажирів, особливо громадський транспорт. Переваги автомобілів у зручності та швидкості, але перевезення можуть залежати від погодних умов.
На графіку спостерігається спад розвитку річкового транспорту. Причиною такого спаду може бути незадовільний стан судноплавних шлюзів. Хоча річковий транспорт характеризується порівняно низькою собівартістю, на мою думку його почали витісняти інші види транспорту, більш комфортніші та сучасніші.

Висновок: Поглянувши на графіки та порівнявши їх, можна сказати, що найбільш стрімко розвивався автомобільний транспорт. Він має більше переваг, наприклад: доступність, висока швидкість, високе збереження вантажу та комфортне перевезення пасажирів.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас