Ім'я файлу: Технічні параметри видання.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 18.04.2022
скачати
Пов'язані файли:
108.pdf
85129101.pdf

 1. Задачі:


 • Формат 60*84/16, сторінок 256. Скільки паперових і друкованих аркушів вийде? Для чого потрібно знати ці дані обсягу видання?

К-сть паперових аркушів:

Фізичні аркуші підраховуються шляхом поділу загаль­ної кількості сторінок видання на значення частки аркуша. Два фізичних аркуша – це один паперовий аркуш, тому:

 1. 256 : 16 = 16 (фізичних аркушів)

 2. 16 : 2 = 8 (паперових аркушів)

К-сть друкованих аркушів:

Для переводу фізичного друкованого аркуша в умовний потрібно обсяг видання у фізичних аркушах помножити на перевідний коефіцієнт.

Формула перевідного коефіцієнта – ША*ДА:5400.

256 : 16 * 0,93 = 14,88 (друк. арк.)

ОТЖЕ, паперових аркушів – 8, друкованих – 14,88.

Дані обсягу видання потрібні для того, аби розуміти скільки потрібно буде замовити аркушів паперу для видання книги і всього тиражу.


 • Скільки друкованих і паперових аркушів потрібно на виготовлення книги, у якій 664 сторінки і формат 84*108/32?

 1. 664 : 32 = 20,75 (фіз. арк.)

 2. 20,75 : 2 = 10,375 (пап. арк.)

 3. 84 * 108 : 5400 = 1,68 (п. коеф)

 4. 20,75 * 1,68 = 34,86 (друк. арк.)

ОТЖЕ, друкованих аркушів потрібно – 34,86, паперових аркушів – 10,375.

 1. Основи розмічання текстових оригіналів.

Розмітку елементів різних видів тексту технічний редактор повинен виконувати чорнилом (пастою) синього кольору на лівому полі сторінки, супроводжуючи розмітку різними вказівками.

Розмітку технічний редактор виконує у видавничому машинописному або друкованому оригіналі, підписаному до складання або до складання та друку.

Стосовно складання це:

 • До якого тексту або сторінок оригіналу чи дублікату належить вказівка;

 • Гарнітура, кегль і накреслення шрифту;

 • Формат рядка;

 • Розмір абзацного відступу та характер виключання рядків;

 • Розмір інтерліньяжу;

 • Розбиття тексту (заголовків, формул та ін.) на рядки;

 • Внутрішньотекстові та інші виділення, зокрема кольором.

Стосовно верстання це:

 • Формат сторінки складання;

 • Розмір середника (середників) при багатошпальтовому складанні;

 • Кількість рядків у полосі (шпальті);

 • Гарнітура, кегль і накреслення, відбивка та оформлення колонтитулу;

 • Гарнітура, кегль і накреслення колонцифри, а також її місце та відбивка від тексту;

 • Розмір спуску на початкових сторінках;

 • Розмір внутрішньотекстових відбивок між різними текстами (за необхідності вказується те місце, де треба зробити відбивку).

У таблицях, крім переліченого, треба зазначити загальний формат таблиці, формат її граф, вид і накреслення лінійок, місця розподілу таблиць при їх розміщенні на розвороті.

Для розмітки слід використовувати коректурні знаки.

У видавничих оригіналах, що містять ілюстрації, на полях, біля посилань, на номери рисунків необхідно дати більш детальні вказівки щодо їх верстання; у складних випадках слід додати схеми (ескізи) верстання ілюстрацій і підписів до рисунків.

Розмітка видавничих текстових друкованих оригіналів для перевидання зі змінами виконується аналогічно розмітці видавничих текстових машинописних оригіналів.

Розмітка видавничих текстових кодованих оригіналів з супутніми неповно кодовою і повно кодовою програмами виконується аналогічно розмітці видавничих текстових машинописних оригіналів.

 1. Після перемоги ви вирішили відкрити невелике/у видавництво/друкарню. Який вид друкованої продукції видаватимете, на якому папері і яким способом/видом друку. Відповідь обґрунтуйте.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас