Ім'я файлу: Задачі_з_рішеннями_до_Колоквіуму (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 117кб.
Дата: 29.01.2020

Задачі

до Колоквіуму № 2 «Інвестування»
І. Показники прибутковості облігацій

Прибутковість до погашення короткострокових безкупонних облігацій залежить від їхній поточної ціни і терміну до погашення і розраховується за формулою (6.3):(3.6)

де N – номінал;

Р – ціна покупки;

t – термін у днях до погашення;

Y – тривалість року (365 чи 360 днів).
Оскільки котирування облігацій оголошується у вигляді процентного співвідношення ціни і номіналу, формула (6.3) може бути записана як [81]:(3.7)

де Pk – курс облігації у відсотках від номіналу.
Задача 1.1

Державні облігації терміном обертання 91 день розміщуються за курсом 93,5. Яка буде прибутковість державних облігацій до погашення (при способі розрахунку "30/365")?

Розв’язання:

Прибутковість до погашення по формулам (3.6) або (3.7) буде дорівнювати:

річних
Один із підходів до розрахунку прибутковості до погашення довгострокових облігацій із щорічною виплатою відсотків за постійною ставкою – це визначення ринкової ціни після виплати чергового купона за (6.6):
(3.8)

де Р – ринкова ціна облігації;

Q – щорічний процентний дохід;

N – номінал облігації;

r – прибутковість до погашення у відносних одиницях;

n – кількість років до погашення.
Задача 1.2

Курс облігації номіналом 100 грн. і з щорічними виплатами відсотків по ставці 20%, до погашення якої залишилося два роки, дорівнює 95. Визначте ринкову ціну облігації і щорічний процентний доход. Яка буде прибутковість облігації до погашення (при способі розрахунку "30/360")?

Розв’язання:

Ринкова ціна облігації складає 0,95 х 100 = 95 грн.

Щорічний процентний доход дорівнює 0,2 х 100 = 20 грн.

Прибутковість до погашення, обумовлену відповідно до формули (6.6), можна вирахувати зі співвідношення по формулі (3.8)

,

становить 0,234 = 23,4% річних.
Інший спосіб розрахунку прибутковості до погашення довгострокових облігацій – використання річної ставки простих відсотків. У цьому випадку для облігацій з річним купоном прибутковість до погашення у виді річної ставки відсотків після виплати чергового купона буде дорівнювати за формулою (3.9):
(3.9)

де q – процентна ставка з облігації,

n– кількість років до погашення.

Задача 1.3

Курс облігації номіналом 100 грн. із щорічними виплатами відсотків за ставкою 20%, до погашення якої залишилося два роки, дорівнює 95. Визначте прибутковість облігації до погашення у вигляді річної ставки відсотків (при способі розрахунку "30/360").
Розв’язання:

Прибутковість облігації до погашення по формулі (3.9) складе:

річних.
Для деякого моменту часу при визначенні прибутковості облігацій до погашення треба враховувати процентний доход, накопичений з моменту останньої його виплати, відповідно до формули (3.10)
(3.10)

де q – процентна ставка купона;

N – номінальна ціна однієї облігації;

tн – кількість календарних днів у розрахунковому періоді, що починається з дня, наступного за днем виплати останнього купона, і закінчується днем розрахунку за угодою включно.
Формула (6.7) при цьому буде мати вигляд (3.11):(3.11)

Задача 1.4

Довгострокові облігації номіналом 250 грн. і річною купонною ставкою 15% повинні бути погашені 31 грудня 2014 р. На 11 лютого 2015 р. курс таких облігацій склав 97,5. Яка прибутковість облігації до погашення при способі розрахунку "30/360"?

Розв’язання:

Нарахований купонний доход по одній облігації, який повинний бути виплачений продавцю облігацій при способі розрахунку "30/365" через 40 днів, за формулою дорівнює:

грн.

Поточна ціна однієї облігації дорівнює 0,975*250 = 243,75 гривні. Прибутковість до погашення складає:ІІ. Вплив валютних курсів на прибутковість міжнародних інвестицій

Вплив зміни курсів валют на прибутковість міжнародних інвестицій можна оцінити в такий спосіб. Слід припустити, що вартість портфеля інвестицій в активи, номіновані в іноземній валюті, на початку і в кінці деякого періоду складала РА0 і РА1. Курс валюти інвестицій А до валюти інвестора В був рівним відповідно R0 і R1 .

Прибутковість (Rate of Return) інвестицій у валюті А за розглянутий період склала у відносних одиницях:
(2.1)

При прямому котируванню валюти А до валюти B вартість портфеля в перерахуванні на валюту інвестора на початку і в кінці періоду відповідно:

,


Прибутковість інвестицій у валюті В склала:(2.2)

Оскільки

;


то формула (2.2) набирає вигляду:
(2.3)


Якщо розглянутий період дорівнює t дням, прибутковість інвестиції може також бути виражена у вигляді еквівалентної річної ставки відсотків:
(2.4)


У розрахунках часто використовують спрощені формули:
(2.5)

а також
(2.6)


Задача 2.1

Прибутковість інвестицій українського інвестора на ринку активів, які номіновані у доларах США, склала за 3 міс. 3,8%. Курс долара США до гривні за цей термін змінився з 12,94 – 12,98 до 13,00 – 13,05. Визначте прибутковість інвестицій у валюті інвестора (грн.), а також у перерахуванні на річну ставку відсотків.

Розв’язання:

Прибутковість інвестицій у валюті інвестора (грн.) по формулі (2.3) склала:У перерахуванні на річну ставку відсотків прибутковість у валюті інвестора по формулі (2.4) склала:

річних

По спрощених формулах (2.5) і (2.6) прибутковість інвестицій склала:або


Задача 2.2

Прибутковість інвестицій німецького інвестора на ринку американських цінних паперів за півроку склала 3,8%. Обмінний курс євро до долара США за цей час змінився з 1,5010 до 1,4955. Визначте прибутковість інвестицій у валюті інвестора (євро), а також у перерахуванні на річну ставку відсотків (за повними і спрощеними формулами).

Розв’язання:

Прибутковість інвестицій у валюті інвестора (у євро) складе:

або

річних.

Формулами (2.4) чи (2.6) зручно користатися, якщо прибутковість інвестицій в іноземній валюті відразу визначається у вигляді річної ставки відсотків (наприклад, при розміщенні коштів на депозити в іноземній валюті).
Задача 2.3

Курс долара США до гривні дорівнює:

спот 12,95 – 13,02

3 міс. 15 – 18

Ставки на грошовому ринку на 3 міс. дорівнюють (% річних): по гривні 23 – 33, по долару США 10 – 18. Визначте прибутковість інвестицій у вигляді еквівалентної річної ставки відсотків для двох варіантів інвестування гривневих коштів на 3 міс.:

1) розміщення на гривневий депозит (по нижній границі діапазону процентних ставок);

2) конвертація в долари і розміщення доларів на депозит з одночасним укладанням форвардного контракту з продажу доларів (проведення свопу з доларами).

Розв’язання:

При першому варіанті гривні завжди можна розмістити по нижній границі діапазону процентних ставок із прибутковістю 23% річних.

Прибутковість другого варіанту по спрощеній формулі (2.6) дає:

річних.
Задача 2.4

Курс долара США до гривні дорівнює:

спот 12,95 – 13,02

3 міс. 15 – 18

Ставки на грошовому ринку на 3 міс. дорівнюють (% річних): по гривні 23 – 33, по долару США 10 – 18. Визначте прибутковість інвестицій у вигляді еквівалентної річної ставки відсотків для двох варіантів інвестування доларів США на 3 міс.:

1) розміщення на доларовий депозит (по нижній границі діапазону процентних ставок);

2) конвертація в гривні, розміщення гривень на депозит з одночасним укладанням форвардних контрактів з купівлі доларів (проведення свопу з гривнею).

Розв’язання:

Прибутковість першого варіанта буде дорівнювати 10% річних. Прибутковість другого варіанта по формулам (2.4) і (2.6) складе:Таким чином, другий варіант унаслідок конвертації сильної валюти (доларів США) у слабку (гривну) і банківського спреду при вказаних ставках на грошовому ринку буде приблизно однаковим.

ІІІ. Ф’ючерси
3.1. Фючерсні контракти на процентну ставку
Доход (збиток) (Е) =

(Кількість періодів у році) х 100 (3.1)
Задача 3.1

Ф’ючерсний контракт на процентну ставку по 3-місячних євродоларах має розмір 1 млн. дол. і був куплений за ціною 94,48. На дату постачання значення процентної ставки склало 5,02%. Визначте доход покупця контракту, якщо дані по котируваннях ф’ючерсів на процентні ставки опубліковані в пресі і мають вигляд, приведений в таблиці.

Таблиця

Котирування ф’ючерсів на процентні ставки

EURODOLLAR (СМЕ) - $ 1 million; pts of 100%


YieldOpenOpen

High

Low

Settle

Chg

Settle

Chg

Interest

Sept

94.56

94.63

94.54

94.61

+0.04

5.39

.04

28.266

Dec

94.46

94.55

94.43

94,53

+0.06

5.47

.06

17.295


Розв’язання:

 1. Відповідно ф’ючерсна ціна на дату постачання дорівнює:

100 - 5,02 = 94,98;

 1. Кількість періодів 12міс/3міс = 4;

 2. Доход покупця контракту складає:

дол.
Задача 3.2

Для ф’ючерсного контракту на процентну ставку по 3-місячних євродоларах із постачанням у вересні, яким торгують на СМЕ, зміна ціни в порівнянні з попереднім днем торгів склала + 0,04 (див. таблицю). Визначте доход покупця контракту, якщо дані по котируваннях ф’ючерсів на процентні ставки опубліковані в пресі і мають вигляд, приведений в таблиці.

Таблиця

Котирування ф’ючерсів на процентні ставки

EURODOLLAR (СМЕ) - $ 1 million; pts of 100%


YieldOpenOpen

High

Low

Settle

Chg

Settle

Chg

Interest

Sept

94.56

94.63

94.54

94.61

+0.04

5.39

.04

28.266

Dec

94.46

94.55

94.43

94,53

+0.06

5.47

.06

17.295

Розв’язання:

Отже, доход покупця за день склав:

дол.
Задача 3.3

Деякі ф’ючерсні контракти на процентні ставки торгуються поза біржею. Наприклад, існують угоди по майбутній процентній ставці (Future Rate Agreements — FRA) — приватні контракти, які виписуються звичайно банками на ставки по депозитах чи кредитам на майбутню дату. Варто мати на увазі, що FRA не зв’язано з фактичними кредитами чи депозитами. Банк просто платить клієнту чи одержує з клієнта суму, пропорційну різниці процентних ставок.

Контракт по FRA розміром 1 млн. дол. був куплений у банку за ціною 4,5% річних на півроку. Через півроку середня ринкова ставка склала 4,8% річних. Визначте дохід покупця контракту.

Розв’язання:

1) Кількість періодів до року: 12міс/6міс = 2;

2) Доход покупця контракту склав:

дол.

Якби процентна ставка через півроку упала з 4,5 до 4,2% річних, банк одержав би з клієнта 150 дол.

3.2. Ф’ючерсні контракти на біржові індекси.
Задача 3.4

Дохід /збиток (Е) = Зміна ціни ф’ючерсу * Множник контракту
Ф’ючерсний контракт на індекс Аll Ordinaries з постачанням у грудні на SFE при закритті торгів чергового дня котирувався по 2230 австрал. дол. За підсумками торгів наступного дня котирування контракту виросло до 2250 австрал. дол. (див. таблицю)

Таблиця


Ф’ючерсні контракти на біржові індекси

Країна

Біржа

Індекс

Ф’ючерсний множник

США
Великобританія

Австралія

СМЕ
LIFFE

SFE

S&P500

NASDAQ100

FTSE100

All Ordinaries

500 дол. США

100 дол. США

25 англ. ф. ст.

25 австрал. дол.

Японія

Tokyo

TOPIX

10 000 яп. Ієн


Розв’язання:

Дохід покупця контракту склав:

Е = (2250 – 2230) * 25 = 500 австрал. дол.
3.3. Використання ф’ючерсних контрактів при інвестиціях.

 1. Один з напрямків використання ф’ючерсних контрактів при міжнародних інвестиціях — одержання доходу від сприятливої зміни ф’ючерсних цін.


Задача 3.5

Ціна золота на наявному ринку в січні дорівнює 300 дол. за унцію. На біржі COMEX у січні торгуються ф’ючерсні контракти на 100 унцій золота з постачанням у квітні за ціною 320 дол. за унцію. Гарантійна маржа дорівнює 15 дол. за унцію, Через 10 днів ціна золота на наявному ринку склала 310 дол. за унцію, а ф’ючерсна ціна контракту з постачанням у квітні – 330 дол. за унцію. Визначте доход покупця ф’ючерсу і прибутковість інвестування. Розгляньте варіант купівлі інвестором 100 унцій золота за наявною ціною 300 дол. за унцію і продажу через 10 днів по 310 дол. за унцію. Який коефіцієнт фінансового важеля операції?

Розв’язання:

1) Купівля ф’ючерсного контракту:

а) Внесок гарантійної маржі по одному контракту дорівнює:

15 дол. х (1х100 унцій) = 1500 дол.;

б) Доход покупця ф’ючерса за 10 днів склав:

Е = (330 – 320) х 100 = 1000 дол.

в) Прибутковість інвестування склала:2) Купівля золота за реальною ціною:

Якби інвестор купив 100 унцій золота за наявною ціною 300 дол. за унцію і продав через 10 днів по 310 дол. за унцію, то:

а) Доход також дорівнював би (310 - 300) х 100 = 1000 дол.

б) Прибутковість інвестування склала б при цьому:тобто була б у 20 разів менше, ніж при купівлі ф’ючерсного контракту.

3) Величина фінансового важелю:

Коефіцієнт фінансового важеля дорівнює відношенню значень прибутковості при тому самому доході й у розглянутому прикладі складає 66,6 / 3,3 = 20.

Таким чином, ф’ючерси є інструментами з фінансовим важелем (leverage), які дозволяють одержувати високу прибутковість при невеликому інвестованому капіталі, рівному гарантійній маржі.
Задача 3.6

30 травня 2014 р. середня ціна ф’ючерсних контрактів на 1000 дол. США з постачанням у лютому 2015 р. по біржах Москви і Санкт-Петербурга складала 6027 руб. за долар (у цінах 2014 р.). Курс долара США до рубля на ММВБ дорівнював 5767 руб. за долар. Гарантійна маржа на 30.05.14 р. складала 500 руб. за долар.

19 грудня 2014 р. середня ціна тих же ф’ючерсних доларових контрактів з постачанням у лютому склала 6017 руб. за долар, а наявний курс ММВБ дорівнював 5923 руб. за долар. Визначте доход покупця ф’ючерсу і прибутковість інвестування.
Розв’язання А:

1) Гарантійний внесок на один контракт 30.05.12 р. склав:

500 х 1000 = 500 000 руб. за контракт,

2) Продавець такого ф’ючерсного контракту за період з 30 травня по 19 грудня мав у середньому доход:

Е = (6027 – 6017) * 1000 = 10 000 руб.

3) Прибутковість інвестування склала:чи

річних.

Розв’язання Б:

Якби 1000 дол. були куплені 30 травня з урахуванням банківського спреду за курсом 5790 і продані 19 грудня 2014 р. за курсом 5900.

1) інвестор одержав би доход:

Е = (5900 – 5790) * 1000 = 110 000 руб.

2) прибутковість інвестування склала б:або3) З урахуванням розміщення куплених доларів на депозит на півроку за ставкою, наприклад, 10% річних, загальна прибутковість інвестування склала б:

 1. Інший напрямок використання ф’ючерсів при інвестиціях — хеджирування (страхування) з їхньою допомогою ризику падіння ціни активів і (чи) валют інвестицій.


Задача 3.7

Інвестор тримає 1000 унцій золота, але побоюється, що ціна на золото може впасти і він понесе збитки. Одним з варіантів його дій є продаж усього чи частини золота і вкладення коштів в інші активи. Іншим варіантом є продаж 10 ф’ючерсних контрактів на золото по 100 унцій.

Припустимо, що наявна ціна золота дорівнює 300 дол. за унцію, а ф’ючерсна ціна з постачанням через 3 місяці – 313 дол. за унцію. Через тиждень ціна золота упала до 280 дол. за унцію, а ф’ючерсна ціна – до 293 дол. за унцію. Визначте доход покупця ф’ючерсу і прибутковість інвестування.

Розв’язання А:

1) Інвестор при цьому одержав збиток від падіння наявної ціни в розмірі: 280 - 300 = - 20 дол. за унцію;

2) Одночасно інвестор одержав доход по ф’ючерсних контрактах, рівний: 313 - 293 = 20 дол. за унцію;

3) Таким чином, зміна вартості його портфеля золота і ф’ючерсів на золото виявилося рівним:

-20 + 20 = 0.

Розв’язання Б:

Припустимо, що наявна ціна золота дорівнює 300 дол. за унцію, а ф’ючерсна ціна з постачанням через 3 місяці – 313 дол. за унцію. В той же час ф’ючерсна ціна упаде тільки до 297 дол. за унцію.

Тоді загальний результат для інвестора буде дорівнювати:

- 20 + 313 - 297 = - 4 дол. за унцію, чи - 4000 дол. за 1000 унцій.
Розв’язання В:

Припустимо, що наявна ціна золота дорівнює 300 дол. за унцію, а ф’ючерсна ціна з постачанням через 3 місяці – 313 дол. за унцію. В той же час ф’ючерсна ціна упаде до 289 дол. за унцію.

Тоді загальний результат для інвестора буде дорівнювати:

- 20 + 313 - 289 = 4 дол. за унцію, чи 4000 дол. за 1000 унцій.

Таким чином, при подібному хеджируванні залишається ризик неоднакової зміни наявної і ф’ючерсної цін. Крім того, ф’ючерсні контракти існують не для усіх видів інвестиційних активів. Фінансові ф’ючерси, не зв’язані з реальним постачанням активу, також можуть бути використані для хеджирування ризику падіння вартості наявного портфеля інвестицій.

Задача 3.8

Інвестор має у своєму портфелі довгострокові державні облігації із загальною номінальною вартістю 1 000 000 дол. і ринковою вартістю 769 000 дол., що відповідає ринковій ціні 76,9%. З урахуванням можливого зростання довгострокових процентних ставок, що приведе до падіння курсу облігацій, інвестор може продати облігації як альтернативу або продати 10 ф’ючерсних контрактів на процентну ставку по таких облігаціях з номінальною вартістю кожного контракту 100 000 дол. по поточній ф’ючерсній ціні 76,5%. Через тиждень ринкова ціна облігацій упала до 76,4%, а їхня ф’ючерсна ціна – до 76%. Визначте доход покупця ф’ючерсу і прибутковість інвестування.

Розв’язання:

1) Доход від падіння ринкової ціни склав:

дол.

2) Якщо інвестор продав 10 ф’ючерсних контрактів на процентну ставку по таких облігаціях, він одержав доход від падіння ф’ючерсної ціни:

дол.

3) Загальна зміна ціни портфеля в цьому випадку буде дорівнює:У загальному випадку зміна ф’ючерсних цін відрізняється від зміни наявних цін і, крім того ф’ючерсні контракти існують не для всіх інвестиційних активів. При визначенні в подібних випадках необхідної кількості ф’ючерсних контрактів виходять зі співвідношення (3.2):

(3.2)

де Rh— коефіцієнт хеджирування;

N — необхідна кількість ф’ючерсних контрактів;

Size — розмір контракту, дорівнює величині активів (наприклад, 100 унціям золота або 125 000 євро), номінальної вартості цінних паперів (наприклад, 100 000 дол. для ф’ючерсів на процентні ставки по державних чи облігаціях 1 000 000 дол. для ф’ючерсів на процентні ставки по євродоларах) чи множнику для ф’ючерсів на біржові індекси (наприклад, 500 дол. для індексу S&P500);

S — наявна ціна активу для фінансових ф’ючерсів (для ф’ючерсів на товари, цінні папери і валюту S= 1);

V — ринкова ціна наявної позиції по активу, що хеджирується.

Відповідно до (3.2) необхідна кількість ф’ючерсних контрактів для хеджирування дорівнює відповідно до формули (11.3):

(3.3)

Вибір значення коефіцієнта хеджирування залежить від вподобань інвестора. У багатьох випадках він береться рівним одиниці, але може бути більшим чи меншим (наприклад, при хеджируванні акцій коефіцієнт хеджирування часто беруть рівним відповідному коефіцієнту «бета»).
Задача 11.13

Інвестор хоче придбати акції австралійських гірничодобувних компаній, оскільки вважає, що їхній курс повинний вирости більше, ніж індекс австралійського фондового ринку. Проте він побоюється можливого загального падіння австралійського ринку і для хеджирування такого ризику вирішує продати ф’ючерсні контракти на біржовий індекс АllOrdinaries (див. таблицю).


Таблиця


Ф’ючерсні контракти на біржові індекси

Країна

Біржа

Індекс

Ф’ючерсний множник

США
Великобританія

Австралія

СМЕ
LIFFE

SFE

S&P500

NASDAQ100

FTSE100

All Ordinaries

500 дол. США

100 дол. США

25 англ. ф. ст.

25 австрал. дол.

Японія

Tokyo

TOPIX

10 000 яп. Ієн

Поточне значення ф’ючерсної ціни індексу дорівнює 2150, передбачуваний розмір інвестицій в акції, що придбаються – 1 млн. австрал. дол. При виборі коефіцієнта хеджирування вартості акцій інвестор вирішив орієнтуватися на їхній коефіцієнт «бета», рівний 1,15.

Визначте кількість ф’ючерсних контрактів, які інвестор повинен продати, дохід/збитку від падіння курсу акцій, дохід від продажу ф’ючерсних контрактів і загальну зміну вартості портфеля акцій з урахуванням хеджирування.

Варіант А.

Через місяць після покупки акцій і одночасного продажу ф’ючерсних контрактів ринок акцій у середньому упав на 6%, а акції гірничорудних компаній – на 6,9% (або 6% х 1,15).

Розв’язання А:

 1. Кількість ф’ючерсних контрактів, які інвестор повинен продати, по формулі (3.3) дорівнює:

контракт

 1. Збитки від падіння курсу акцій склали:

австрал. дол.

 1. Ф’ючерсна ціна на біржовий індекс упала на 10% і склала 0,9 х 2150 = 1935. Доход від продажу ф’ючерсних контрактів склав:

австрал. дол.

 1. Загальна зміна вартості портфеля акцій з урахуванням хеджирування склала:

австрал. дол.

Варіант Б.

Припустимо тепер, що через місяць після покупки акцій і продажу ф’ючерсних контрактів ринок акцій виріс у середньому на 14%, акції гірничорудних компаній – на 14 х 1,15 = 16,1%, а ф’ючерсна ціна – на 10% і склала 1,1 х 2150 = 2365.

Розв’язання Б:

 1. Кількість ф’ючерсних контрактів, які інвестор повинен продати, по формулі (11.3) дорівнює:

контракт

 1. Доход від росту курсу акцій при цьому склав:

австрал. дол.

 1. Збиток на ф'ючерсах дорівнював:

австрал. дол.

 1. Загальна зміна вартості портфеля акцій склала:

австрал. дол.
ІV. ОПЦІОНИ
4.1 Опціонні контракти на акції
Задача 12.1

Інвестор купив січневий опціон кол на акції В.Р. з ціною виконання 550 пенсів і вартістю 55 пенсів за акцію (див. таблицю).

Таблиця

Котирування опціонних контрактів на акціїLIFFE

EQUITY OPTIONS

Option
Jul

Calls

Oct


Jan


Jul

Puts

Oct


Jan

В.Р.(563)

500

550

600

65

20

1 1/2

75

40

17

90

55

30

1

4

40

6

19

50

10

27

57


А. До кінця січня ринкова ціна акцій склала 620 пенсів.

Розгляньте варіанти, коли метою інвестора була:

 1. покупка акцій перед виплатою дивіденду;

Розв’язання:

Економія при їхній покупці в порівнянні з покупкою за ринковою ціною буде такою: (620 - 550 - 55) х 100 = 1500 пенсів, або 15 ф.ст. на кожні 100 акцій.

 1. Одержання доходу від різниці цін, величина його складе 15 ф.ст. на один контракт.

Розв’язання:

Норма доходу від такої операції буде дорівнювати:
 1. Одержання доходу від різниці цін на акції можна було б також забезпечити їхньою безпосередньою покупкою по 563 пенси і продажем наприкінці січня по 620 пенсів.

Розв’язання:

а) Доход від операції в цьому випадку склав би: (620 - 563) х 100 = 5700 пенсів, чи 57 ф.ст., на кожні 100 акцій;

б) Прибутковість операції дорівнювала б:в) Величина фінансового важелю тоді складе 10,1% / 27,3% = 0,37, або майже в 3 рази менше, ніж при використанні опціону.

Таким чином, опціони, як і ф’ючерси, є інструментами з фінансовим важелем, що дозволяють одержувати у випадку успіху високу прибутковість при невеликих інвестиціях, рівних опціонний премії.
Б) Якщо ціна акцій В. Р. до кінця січня впаде до 510 пенсів

1) інвестор, метою якого була покупка акцій, може скористатися сприятливою ситуацією і купити акції на ринку, відмовившись від виконання опціону.

Фактична ціна покупки з урахуванням сплаченої премії складе при цьому: 510 + 55 = 565 пенсів за акцію,
2) інвестор, метою якого було одержання доходу від різниці цін при виконанні опціону вона б дорівнювала: 550 + 55 = 605 пенсам за акцію.
3) інвестор, що розраховував на доход від росту цін акцій, також відмовиться від виконання опціону, і його збитки будуть рівні сплаченій премії, тобто 55 ф.ст.скачати

© Усі права захищені
написати до нас