Ім'я файлу: ІП-23 Федорєєва-Лабораторна робота№1.docx
Розширення: docx
Розмір: 135кб.
Дата: 22.10.2023
скачати

Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний  інститут імені Ігоря Сікорського" 

Факультет інформатики та обчислювальної техніки 

Кафедра інформатики та програмної інженерії 

Звіт 

з лабораторної роботи № 1 з дисципліни 

«Алгоритми та структури даних-1. 

Основи алгоритмізації» 

«Дослідження лінійних алгоритмів» 

Варіант 31

Виконав студент ІП-23 Федорєєва Дарія Андріївна

  (шифр, прізвище, ім'я, по батькові) 

Перевірив Вітковська Ірина Іванівна

 ( прізвище, ім'я, по батькові) 

Київ 2022

Лабораторна робота 1

ЛІНІЙНІ АЛГОРИТМИ
Варіант 31Мета – дослідити лінійні програмні специфікації для подання  перетворювальних операторів та операторів суперпозиції, набути практичних  навичок їх використання під час складання лінійних програмних  специфікацій.

Задача. Задано сторону квадрата. Знайти його діагональ, периметр та площу.

Розв’язання.

  1. Постановка задачі. Результатом розв’язку буде виведення периметру та площі квадрата. Процес обчислення цих задач буде виконаний за допомогою вже існуючих математичних формул.

  2. Побудова математичної моделі. Для розв’язання цієї задачі будуть потрібні формули для знаходження діагоналі, периметру та площі квадрата. Позначимо сторону квадрата а. складемо таблицю змінних та функцій, що будуть використовуватися в ході розв’язання задачі. Опишемо необхідні формули.Змінна

Тип

Ім’я

Призначення

Сторона квадрата

Дійсне

а

Початкове значення

Діагональ квадрата

Дійсне

d

Результат

Периметр квадрата

Дійсне

Р

Результат

Площа квадрата

Дійсне

S

Результат

Квадратний корінь (sqrt)

Функція

sqrt

Функція для обчислення квадратного кореня (бібліотека math.h)

Формули для обчислення необхідних величин:

  • Формула діагоналі квадрата d = √2 · a

  • Формула периметра квадрата Р = 4 a

  • Формула площі квадрата S = a2

Визначимо основні кроки для написання псевдокоду та побудуємо блок-схеми.

Крок 1. Визначимо основні дії.

Крок 2. Деталізуємо знаходження діагоналі.

Крок 3. Деталізуємо знаходження периметра.

Крок 4. Деталізуємо знаходження площі.

Псевдокод

Крок1

початок
обчислення діагоналі d

обчислення периметра Р

обчислення плоші S
кінець


Крок2

початок
d = sqrt2 · a

обчислення периметра Р

обчислення плоші S
кінець


Крок3

початок
d = sqrt2 · a

Р = 4a

обчислення плоші S
кінець


Крок4

початок
d = sqrt2 · a

Р = 4a

S = a2
кінець


Блок-схема

Крок1


Крок2


Крок3


Крок4
Випробовування алгоритму. Перевіримо роботу алгоритму на довільних конкретних значеннях початкових даних.


Блок

Дія
Початок

1

Введення а, а = 4

2

d = sqrt2 · a = 5.65685425

3

Р = 4a = 16

4

S = a2 = 16
Кінець


Висновки. У ході цієї лабораторної роботи мною були досліджені лінійні програмні специфікації для подання  перетворювальних операторів та операторів суперпозиції. Для спрощення рішення задачі лабораторна робота була поділена на такі кроки (під-задачі) :

  1. Поставити завдання, що дозволяє з’ясувати кінцеву мету і розробити загальний підхід до досліджуваної теми.

  2. Формалізація – побудова математичної моделі, після чого вводиться система умовних позначень.

  3. Вибір методу розв’язування, обрання формул для розв’язку задачі.

  4. Подання алгоритму у зрозумілій формі (псевдокод, блок-схема).

  5. Обчислення та обробка результатів за допомогою певних вхідних даних.

Таким чином, у ході виконання цієї лабораторної роботи я набула практичних навичок зі складання лінійних програмних  специфікацій. Також під час виконання лабораторної роботи я зробила висновки, що лінійні алгоритми є ефективними для вирішення як математичних, так і нематематичних задач. Проте цей спосіб не підходить для вирішення задач із розгалуженнями.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас