Ім'я файлу: Гаврилюк Вадим МЕВ-21 4 варіант.docx
Розширення: docx
Розмір: 29кб.
Дата: 01.06.2021
Пов'язані файли:
Документ Моє ставлення до читання.docx
реферат.docx
суїцид_мет.doc

Гаврилюк Вадим МЕВ-21

«Статистика»

Екзаменаційний білет № 4
І рівень – 30 балів:

Задача 1.1. Є такі дані про виробництво цементу на заводах корпорації (тис. тон):

Заводи

Минулий рік

Звітний рік

план

фактично

Завод № 1

1 400

2 000

1 600

Завод № 2

1 560

1 550

1 450

Завод № 3

1 650

1 800

1 700

За даними таблиці:

– вказати назви відносних величин які можна розрахувати на основі приведених даних (за виключенням відносної величини динаміки);

– розрахувати та пояснити їх економічну суть – кожна відносна величина оцінюється в 3 бали.

Відносна величина завдання:
Висновок: у звітному році на заводі №1 планують збільшити виробництво цементу на 42,9%, на заводі №2 – зменшити на 0,6 %, а на заводі №3 – збільшити на 9%.

Відносна величина виконання завдання:
Висновок: у звітному році на заводі №1 план по виробництву цементу був недовиконаний на 20%, на заводі №2 – недовиконаний на 6,5%, а на заводі №3 – недовиконаний на 5,6%.

Відносна величина структури минулого року:

Висновок: частка в загальній структурі виробництва цементу минулого року для заводу №1 становить 30,4%, для заводу №2 – 33,8%, а для заводу №3 – 35,8%.

Відносна величина порівняння заводу №1 до заводу №2:

0,897
1,290
1,103
Висновок: виробництво цементу на заводі №1 порівняно з заводом №2 у минулому році менша в 0,897 рази, по плану у звітному році більша в 1,290 рази, а по фактичних даних у звітному році більша в 1,103 рази.

Відносна величина координації заводу №1 до заводу №2:

0,897


Висновок: у минулому році на кожну 1 тис. тон заводу №1 припадає 0,897 тис. тон заводу №2, по плану у звітному році на кожен 1 тис. тон заводу №1 припадає тис. тон заводу №2, по фактичних даних у звітному році на кожен 1 тис. тон заводу №1 припадає 1,103 тис. тон заводу №2.

Задача 1.2. Площа городів в дачному товаристві «Межиріччя» характеризується такими даними (станом на 1 січня кожного року):
2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Гектари

100

90

68

61

Розрахувати:

– середній рівень ряду та обґрунтувати розрахунок – 5 балів;

– базисні характеристики для 2019 року – 5 балів;

– ланцюгові характеристики для 2020 року – 5 балів.

Пояснити всі розраховані аналітичні показники.
Середній рівень ряду:


Висновок: середня площа городів в дачному товаристві «Межиріччя» становить 79,75 га.

Базисні характеристики для 2019 року:

Абсолютний приріст: 68-100= -32 (га)

Темп росту: 68/100*100=68 (%)

Темп приросту: 68-100= - 32(%)

Висновок: площа городів в дачному товаристві «Межиріччя» у 2019 році зменшилась на 32 га або на 32%.

Ланцюгові характеристики для 2020 року:

Абсолютний приріст: 61-68= -7(га)

Темп росту: 61/68*100=89,7(%)

Темп приросту: 89,7-100=-10,2(%)

Висновок: площа городів в дачному товаристві «Межиріччя» у 2020 році зменшилась на 7 га або на 10,2%.
ІІ рівень – 20 балів:

Задача 3. На основі даних таблиці дослідити динаміку:

– видатків на утримання одного учня ліцею – 2 бали;

– загальних витрат по всіх учнях за рахунок зміни їх чисельності – 9 балів;

– середніх видатків на одного учня по всіх навчальних закладах за рахунок зміни видатків на його утримання – 9 балів.

У відповіді вказати назву та вид індексу, а також подати його формулу.

Категорія учнів

Чисельність учнів,

тис. осіб

Видатки на утримання одного учня, тис. грн

минулий рік

поточний рік

минулий рік

поточний рік

Учень коледжу

4,7

4,6

135,8

139,5

Учень ліцею

4,4

4,2

139,7

138,4

Індивідуальний індекс видатків на утримання одного учня ліцею:

Висновок: у поточному році видатки на утримання одного учня ліцею зменшились в 0,993 рази.

Загальний індекс загальних витрат по всіх учнях за рахунок зміни їх чисельності:


Висновок: загальні витрат по всіх учнях у поточному році за рахунок зміни їх чисельності зменшились на 3,3% або на 41,52 тис.грн.
Індекс фіксованого складу середніх видатків на одного учня по всіх навчальних закладах за рахунок зміни видатків на його утримання:Висновок: середні видатки на одного учня у поточному році по всіх навчальних закладах за рахунок зміни видатків на його утримання збільшились на 0,09% або на 1,314 тис.грн.
ІІІ рівень – 10 балів:

Задача 4. По групі ферм району відомі наступні дані:

Групи ферм за чисельністю

корів,

голів

Кількість

ферм

Валовий

надій молока по

групі,

т

Середньорічний

надій молока

на 1 корову,

кг

Собівартість

1 т молока,

тис. грн

Чисельність

доярок у

розрахунку

на одну

ферму, осіб

Чисельність

корів

у розрахунку

на одну доярку,

голів

До 400

9

9 954

3 500

2,0

22

15

400-500

8

12 632

3 700

1,9

15

30

500 і понад

3

6 810

4 000

1,8

10

63

Визначити в цілому по району:

– середню собівартість 1т молока – 4 бали;

– середньорічний надій молока на одну корову – 6 балів.

Середня собівартість 1т молока:

Висновок: середня собівартість 1 т молока становить 1,91 тис. грн.
Середньорічний надій молока на одну корову:

Висновок: середньорічний надій молока на одну корову становить 3696,8 кг.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас