Ім'я файлу: ПРАКТИЧНА РОБОТА4.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 19.05.2021


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Дослідження метеорологічних умов виробничих приміщень

Задача. Визначити кількість повітря, необхідного для подачі

загальнообмінною вентиляцією в теплий період року з метою забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату.

1. Розрахувати температуру видаляємого повітря за формулою :

кількість повітря, необхідного для акумуляції надлишкового тепла, по формулі :


2. Визначити тиск водяної пари насиченого повітря при температурі видаляємого повітря і розрахувати вологовміст повітря за формулою:


3. Визначити тиск водяної пари насиченого повітря при температурі навколишнього повітря і розрахувати вологовміст повітря за формулою :


4. Розрахувати кількість повітря, необхідного для акумуляції надлишкової вологи, за формулою:Контрольні запитання

 1. Охарактеризувати основні параметри мікроклімату.

 • Температура виробничого приміщення

 • Відносна вологість

 • Швидкість руху повітря

 1. Який вплив роблять параметри мікроклімату на працездатність людини?

Параметри мікроклімату дуже впливають на працездатність людини, адже для того щоб фізіологічні процеси в його організмі протікали нормально, теплота, що виділяється повинна відводитися в оточуюче людину середовище.

 1. Яким чином здійснюють нормування параметрів мікроклімату? Які фактори при цьому враховуються?

Нормуються допустимі та оптимальні параметри макроклімату.

Фактори формування здійснюється залежно від:

 • Пори року

 • Категорії робіт

 • Характеристики виробничого приміщення

 1. Чим відрізняються оптимальні та допустимі параметри мікроклімату? З якою метою їх ввели?

Оптимальні параметри макроклімату поширюються на всю робочу зону, допустимі – на постійні робочі місця і місця тимчасового перебування. Їх ввели для випадку коли з технологічних, технічних чи екологічних причин неможливо забезпечити оптимальні норми.

 1. Охарактеризувати основні засоби нормалізації параметрів мікроклімату.

Засоби нормалізації параметрів макроклімату поіляються на наступні групи:

 • Усувають джерело тепловиділень

 • Захищають від теплової радіації

 • Полегшують тепловіддачу тіла людини, індивідуальний захист

 1. Перерахувати основні напрямки оздоровлення повітряного середовища.

Основні напрями щодо оздоровлення повітряного середовища виробничих приміщень такі:

 • Механізація і автоматизація виробничих процесів, дистанційне керуванняними;

 • Застосування технологічних процесів і обладнання, що виключають утворення шкідливих речовин або попадання їх у робочу зону;

 • Захист від джерел теплових випромінювань;

 • Пристрій вентиляції та опалення;

 • Застосування засобів індивідуального захисту. 1. Охарактеризувати основні прилади для вимірювання параметрів мікроклімату.

Для вимірювання макроклімату використовують:

 • Термометрии (для вимірювання температури повітря)

 • Барометри (для вимірювання температури повітря)

 • Психометри (для вимірювання відносної вологості повітря)

 1. Дати визначення абсолютної і відносної вологості повітря. Що таке вологовміст повітря?

Абсолютна вологість (a) – кількість водяної пари в грамах, що міститься в 1 м3 повітря.

Відносна вологість (f)– відношення кількості водяної пари, що містяться в будь-якому обсязі, до максимально можливого їх змісту приданої температурі в цьому обсязі.

Під вологовмістом повітря розуміють кількість грамів водяної пари, що припадає на 1 кг сухого повітря, що міститься в суміші.

9. Охарактеризувати основні заходи захисту працюючих від теплових випромінювань.

 • застосування засобів індивідуального захисту

 • пристрій вентиляції

скачати

© Усі права захищені
написати до нас