Ім'я файлу: Точність механічної обробки.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 12.05.2020
скачати

Точність механічної обробки

Точність механічної обробки деталей на верстатах – це ступінь відповідності реальної деталі ідеальній схемі, покладеній в основу даного методу обробки. Точність обробки – поняття чисто технологічне, яке характеризує кожен із методів обробки: фрезерування, точіння, свердління і т.д.

Точність обробки деталей в машинобудуванні відіграє важливу роль, оскільки від неї залежить точність роботи зібраних механізмів, вузлів і машин, їх зносостійкість, надійність та довговічність. При цьому підвищувати точність обробки слід до такого рівня, при якому зібраний виріб задовольняє своєму службовому призначенню. Надмірне підвищення точності економічно не виправдовується, а її зниження проти необхідного рівня приводить до негативних наслідків при експлуатації виробу.

Задача конструкторів і технологів полягає в тому, щоб забезпечити необхідну точність деталей при найменшій собівартості і виготовлення або при умові виконання заданої продуктивності (програми випуску).

Забезпечення заданої точності при виготовленні деталей передбачає виконання, як правило, цілого ряду певних вимог. Так, наприклад, лінійні розміри (діаметри, довжини шийок, розміри поверхонь, міжосьові відстані і т.д.) повинні бути витримані в межах заданих допусків.

Точність геометричної форми окремих поверхонь деталі характеризується значеннями овальності (некруглості) поперечного перерізу, конусності поверхонь обертання, неплощинності, непрямолінійності плоских поверхонь і т.д. Похибки форми деталей на працездатність зібраного виробу часто мають більший вплив, ніж похибки лінійних розмірів. Тому допустима величина відхилень форми поверхні як правило складає деяку частину допуску на її розмір.

До похибок взаємного розміщення поверхонь відносяться, наприклад, несоосність окремих шийок ступінчатого валика, несоосність зовнішньої і внутрішньої поверхонь втулки, непаралельність протилежних площин корпусних деталей чи планок, неперпендикулярність поверхонь, відвід осі отвору і т.д.

Необхідну точність форми і лінійних розмірів неможливо отримати без врахування шорсткості. Висока точність і велика шорсткість несумісні. При вимірюванні лінійних розмірів висота мікронерівностей входить як складова цього розміру (подібно шорсткість розглядається в розділі про якість оброблених поверхонь).

Таким чином, точність обробки є поняття комплексне. При виготовленні деталей на верстатах задана точність може бути  досягнута різними методами.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас