Ім'я файлу: Задачі.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 02.04.2023
скачати
Пов'язані файли:
Курсова Швець Л..docx

Задача 1.

Іванова О.В. пред’явила до суду позов про розірвання шлюбу, посилаючись на те, що її чоловік дав згоду на розірвання шлюбу, але відмовляється від подання відповідної заяви до органів ДРАЦСу. Дітей у них немає і в питанні розподілу майна згода досягнута. Суд задовольнив позов, чоловік в апеляційній скарзі просив провадження у справі закрити за непідвідомчістю, посилаючись на те, що розірвання шлюбу в таких випадках має бути проведене у органі ДРАЦСу.


Чи правильно визначено юрисдикцію цієї справи?


Які наслідки порушення правил цивільної юрисдикції?

Відповідь:

Шлюб може бути припинено/розірвано внаслідок:

-смерті одного з подружжя або оголошення його померлим (ст. 104 Сімейного кодексу України);

-за спільною заявою подружжя в органах ДРАЦС (цей спосіб можливий лише за відсутності неповнолітніх дітей та за відсутності спору між подружжям щодо його розірвання при якому обоє з подружжя готові підписати заяву в органах ДРАЦС (ст. 105,106 Сімейного кодексу України );

-за заявою одного з подружжя в органах ДРАЦС (можливо в випадку якщо інший з подружжя визнаний безвісно відсутнім або визнаний судом недієздатним згідно ст. 107 Сімейного кодексу України);

-шляхом подачі позову до суду та отримання рішення суду (позов може бути подано як одним з подружжя так і за спільною позовною заявою згідно ст. 105 Сімейного кодексу України).

Розірвання шлюбу в судовому порядку- у випадку, коли подружжя має неповнолітніх дітей, або один з подружжя заперечує проти розірвання шлюбу, шлюб може бути розірваний лише у судовому порядку.

Справи про розірвання шлюбу розглядаються районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами в порядку окремого або позовного провадження.Позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача.За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.У разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу. Якщо шлюб розривається через суд, свідоцтво про розірвання шлюбу не видається.

В даному випадку вірно обрана юрисдикція цієї справи так, як чоловік давав згоду, лише в усній формі та відмовлявся в поданні відповідної заяви до органів ДРАЦСу.

Наслідком порушення правил предметної чи суб`єктної юрисдикції є неможливість вирішення справи за правилами відповідного судочинства.


Задача 2.

Клименко М.І. як суб’єкт підприємницької діяльності (м. Київ) постачав комп’ютери ПП «МакроМакс» у м. Чернівці. У зв’язку з погодними умовами (повінь у Карпатах) вантаж було невчасно доставлено Південною залізницею, частина товару була пошкоджена. Клименко М.І. було завдано збитків несвоєчасною доставкою товару та його частковим пошкодженням.


До компетенції якого суду належить цей позов про відшкодування збитків?
Відповідь:

Відповідно до ч. 2 ст. 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема ті, що викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Згідно з рекомендаціями Міжнародної торгової палати однією з категорій форс-мажорних обставин, які впливають на звільнення від цивільно-правової відповідальності, перебіг позовної давності, продовження термінів надходження виручки (надходження товарів) у зовнішньоекономічній діяльності, відстрочка (списання) податкового боргу − є повінь (крім щорічного розливу річок), землетрус, шторм, осідання ґрунту, цунамі, інші стихійні лиха природи, епідемії.

Клименку М.І., який зазнав збитків несвоєчасною поставкою товару та частковим пошкодженням товару потрібно звернутися в Господарський суд м. Києва.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас