Ім'я файлу: Перевезення.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 07.04.2021

ПР-42 Бойко Віталій

Перевезення

Задача 1

Згідно ст. 909 ЦК «За договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату».

Згідно ст. 924 ЦК «Перевізник відповідає за втрату, нестачу, псування або пошкодження прийнятих до перевезення вантажу, багажу, пошти у розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, що це сталося не з його вини».
Відповідно
 до  статті 31 Статуту Залізниць «Придатність рухомого   складу   для   перевезення  вантажу  в  комерційному відношенні визначається:  вагонів -  відправником,  якщо завантаження здійснюється його  засобами,  або залізницею, якщо завантаження здійснюється засобами  залізниці». Отже, саме залізниця мала забезпечити придатність рухомого складу, а якби це були відповідно до ст. 31 Статуту залізниць  контейнери, цистерни    та    бункерні    на піввагони то – мав би забезпечити відправник. 

За завдані збитки суб’єктом від відповідальності є залізниця, а право вимагати відшкодування збитків належить КСП «Прогрес».

Придатність рухомого   складу   для   перевезення  вантажу  в  комерційному відношенні визначається: вагонів - відправником, якщо  завантаження  здійснюється  його  засобами,  або залізницею,  якщо  завантаження здійснюється засобами залізниці; контейнерів, цистерн та бункерних напіввагонів - відправником.

Виходячи із наведеного,  відправник зобов'язаний визначити не  технічний  стан  вагону,  а  його   придатність   у   комерційному  відношенні  для  перевезення  конкретного  вантажу.

Під придатністю рухомого складу в комерційному відношенні для перевезення цього вантажу слід розуміти технічний і фізичний стани рухомого складу, від яких залежить забезпечення збереженості вантажу при перевезенні. Тому, якщо поданий під навантаження вагон або контейнер за своїм технічним станом або у комерційному відношенні не забезпечить збереженість вантажу при перевезенні, вантажовідправник повинен відмовитися від навантаження його у цей рухомий склад.
Задача 2

 Відповідно до ч.2. ст.15 «Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України» :

«Збереження ручної поклажі, що перевозиться разом з пасажиром, забезпечує її власник. Провідники (стюарди) вагонів повинні вживати усіх залежних від них заходів для забезпечення збереження поклажі пасажирів.», а оскільки особисті речі вважаються як ручна поклажа то відповідно до ст. 127  «Відповідальність за  збереження  ручної поклажі,  яку пасажир  перевозить з собою, лежить на пасажирі.»

Ручна поклажа - особисті предмети або речі пасажирів, які перевозяться разом з ними.

Отже, суд не може задовільнити позов громадянина Б. , адже як вже писалось вище «Збереження ручної поклажі, що перевозиться разом з пасажиром, забезпечує її власник.»

До ручної поклажі належать предмети і речі незалежно
від виду упакування, що легко переносяться і за своїми розмірами
без труднощів розміщаються у вагонах на місцях, що призначені для
розміщення ручної поклажі. Кожний пасажир має право безплатно
перевозити з собою у вагоні ручну поклажу вагою до 36 кг на
повний, пільговий, дитячий, у тому числі безплатний проїзний
документ, якщо її розмір за сумою трьох вимірів не
перевищує 200 см. Збереження ручної поклажі, що перевозиться разом з  пасажиром, забезпечує її власник. Провідники (стюарди) вагонів
повинні вживати усіх залежних від них заходів для забезпечення
збереження поклажі пасажирів.

Багаж - речі та інші матеріальні цінності, що відправляються
пасажиром за окрему плату за наявності проїзних документів у багажному вагоні, який прямує в тому ж напрямку, що і пасажир;

Відповідно до ст. 127 Статуту Залізниць : Залізниця  несе  матеріальну відповідальність за втрату,  недостачу,  псування або  пошкодження  прийнятого  до  перевезення  багажу, вантажобагажу, а також за прострочення його доставки, якщо  не  доведе,   що   втрата,   недостача,   псування,   пошкодження,  прострочення відбулися не з її вини.

     За недостачу,  втрату,  псування  або   пошкодження   багажу, 

вантажобагажу залізниця несе відповідальність у таких розмірах:

     а) за  багаж  і  вантажобагаж,  прийнятий  до  перевезення  з 

оголошеною  вартістю,  -  у  розмірі  оголошеної вартості,  а якщо 

залізниця доведе, що оголошена вартість перевищує дійсну вартість, 

- у розмірі дійсної вартості;

     б) за  багаж,  прийнятий  до   перевезення   без   оголошеної 

вартості,  - у розмірі дійсної вартості багажу, встановлену згідно 

з Правилами перевезень пасажирів;

     в) за  псування  і  пошкодження  багажу  і  вантажобагажу - у 

розмірах тієї суми, на яку було знижено їх вартість.

     За прострочення  доставлення багажу,  вантажобагажу залізниця 

сплачує штраф у розмірі 10  відсотків  провізної  плати  за  кожну 

добу,  але  не  більше 25 відсотків провізної плати.  Неповна доба 

приймається за повну.

     За прострочення доставлення багажу,  вантажобагажу в межах до 

однієї доби штраф не нараховується.  Не  нараховується  цей  штраф 

також у разі, коли пасажир не вивіз багаж із станції в установлені 

Правилами перевезень пасажирів терміни.

     У разі виявлення у багажі,  вантажобагажі предметів та речей, 

перевезення яких заборонено,  власник сплачує  залізниці  штраф  у 

розмірі    п'ятикратної    вартості    перевезення    багажу   або 

вантажобагажу.

Вантажобагаж - предмети, що належать юридичним і фізичним особам, вагою окремого місця від 5 до 165 кг, що перевозяться в багажному вагоні за окрему плату без обмежень загальної ваги й без пред'явлення проїзних документів.

Тести

1) Як називається договір, за яким одна сторона зобов'язується надати другій стороні за плату всю або частину місткості в одному чи кількох транспортних засобах на один або кілька рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, багажу пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить закону та іншим нормативно-правовим актам?:

2. договір чартеру (фрахтування) 

2)Перевезення за єдиним транспортним документом організаціями різних видів транспорту має назву:

5. перевезення у прямому змішаному сполученні

3)Відповідно до Цивільного кодексу України, пасажир має право зробити у дорозі не більше одної зупинки в дорозі з подовженням строку чинності проїзних документів :

2. не більше ніж на 10 діб

4. в разі хвороби на весь час хвороби

4)Залізниця звільняється від відповідальності за незбереження вантажу у разі, коли

2. недостача сталася внаслідок дії природних причин, пов’язаних з перевезенням вантажу на відкритому рухомому складі.

3. вантаж перевозився у супроводі провідника вантажовідправника або

Вантажоодержувача

5. недостача вантажу не перевищує норм природної втрати і граничного розходження визначення маси

5)Відповідно до Цивільного кодекса позов до перевізника може бути пред’явлений відправником вантажу або його одержувачем у разі повної або часткової відмови перевізника задовольнити претензію або не одержання від останнього відповіді у строк:

4. 1 місяць

6) Назвіть обов’язки перевізника:

2. надати транспортні засоби під завантаження у строк, визначений договором;

4. своєчасно відправити прийняті до перевезення вантажі;

5. вживати заходів до забезпечення збереження вантажу на шляху проходження;

6. доставити вантаж найкоротшим шляхом;

7. видати вантаж одержувачу, зазначеному в перевізних документах.

7)Відправник зобов’язаний пред’явити у встановлений строк вантаж, який підлягає перевезенню :

4. в належній тарі

6. замаркований, відповідно до встановлених вимог

8. в належній упаковці

8) Назвіть права пасажира:

1. одержати місце у транспортному засобі згідно з придбаним квитком;

2. провозити із собою безоплатно одну дитину віком до шести років без прав зайняття нею окремого місця;

3. купувати для дітей віком від шести до чотирнадцяти років дитячі квитки за пільговою ціною;

6. відмовитися від поїздки, повернути квиток і одержати назад повну або часткову вартість квитка — залежно від строку здавання квитка згідно з правилами, встановленими транспортними кодексами (статутами);

7. отримувати повну та своєчасну інформацію про час і місце відправлення

транспортного засобу за вказаним у транспортному документі (квитку)

маршрутом

9) Договір перевезення вантажу є:

2. двосторонній

3. оплатний

5. реальний

10) На посвідчення прийняття вантажу до перевезення залізничним транспортом станція відправлення видає вантажовідправнику:

5. вантажну квитанцію.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас