Ім'я файлу: Задачі УІ.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 28.04.2021

Задачі до теми 1

Задача 1.1 Позика в розмірі 15000 грн. видана 1 березня до 5 грудня під 28% річних (рік високосний). Визначити розмір нарощеної суми для різних варіантів (звичайного і точного) розрахунку відсотків.

Розв’язання.

Попередньо ми визначили, що точна кількість днів становить 280, а наближена – 277.

Для кожного із методів маємо відповідно:

1) К = 366, t = 280. S 15000 (1  0.28)  18 213 11 грн.

2) К = 360, t = 280. S 15000 (1  0.28)  18 266 66 грн.

3) К = 360, t = 277. S 15000 (1+  0.28) = 18 231 66 грн.

Отже, як бачимо, ми отримали різні фінансові результати угоди в залежності від вибору часової бази і методу розрахунку кількості днів.

Задача 1.2 Позика в розмірі 27000 грн. видається на 4 роки. Ставка відсотків за перший рік - 35%, а за кожне наступне півріччя вона зменшується на 2%. Визначити множник нарощення і нарощену суму.

Розв’язання.

Множник нарощення становить:

1 + = 1 + × 0.35 + × 0.2 + × 0.25 + × 0.3 =

а накопичена на рахунку за рік сума складе:

S 27000  1. 2125 32 738 грн.

У фінансових операціях з короткотерміновими депозитами часто використовують повторне інвестування коштів, тобто відбувається багаторазове нарощення відсоткового доходу, яке називається реінвестуванням, або капіталізацією.

Задача 1.3 Визначити період нарахування, за який початковий капітал у розмірі 18000 грн. зросте до 43000 грн., якщо використовується проста ставка відсотків 31% річних?

Розв’язання

Pn = P(1 + r n); n = ; n = = 2.4 р.

Задача 1.4 Визначити просту ставку позичкових відсотків, при якій початковий капітал у розмірі 13000 грн. досягне 18000 грн. через рік.

Розвязання

= 36%

Задача 1.5 Позика видається під просту ставку позичкових відсотків 30% річних на 235 днів. Розрахувати суму, одержувану позичальником і суму відсоткових грошей, якщо треба повернути 75000 грн.

Розв’язання:

S = = = 48 400 грн.

Задача 1.6 Позика в розмірі 3600 грн. видається на 500 днів під просту ставку позичкових відсотків 36% річних. Визначити суму відсоткових грошей і суму, що повинна бути повернута.
Величина боргу разом з нарахованими відсотками згідно виразу становить:

S = 3600 ( 1 +3 × 0.36) = 7 488 грн.

n = = 1.4

S = 3600 (1+ 0.36) × (1+1.4×0.36) =  4896 ×1.504 = 7364 грн.

Задача 1.7 Розрахувати суму грошових коштів, яку необхідно вкласти до банку „сьогодні", якщо депозитна ставка складає 20% річних для того, щоб: а) через 4 роки на рахунку у банку було 20 тис. грн.. б) через 3 роки на рахунку у банку було 25 тис. грн.. в) через 5 років на рахунку у банку було 30 тис. грн.

Розв’язання:

а) PV=20000·1/((1+0,2·4))=11111,1

б) PV=25000·1/((1+0,2·3) )=15625

в) PV=30000·1/((1+0,2·5))=15000

Задача 1.8 Дати оцінку рішенню інвестора. Інвестор має вільні грошові кошти у розмірі: а) 1223 тис. грн. б) 683 тис. грн. в) 500 тис. грн. Чи зможе він придбати обладнання А вартістю 1200 тис. грн. через 2 роки та обладнання Б вартістю 700 тис. грн. через 4 роки, якщо „сьогодні" інвестує кошти до банку під 10% річних?

Задача 1.9 Визначити майбутню вартість інвестицій, якщо: а) термін вкладу складає 3 роки, ставка відсотку за депозитом - 18% річних; б) термін вкладу складає 5 років, ставка відсотку за депозитом - 20% річних; в) термін вкладу складає 6 років, ставка відсотку за депозитом - 30% річних Фірма укладає до банку на депозит грошову суму у розмірі 850 тис. грн.

Задача 1.10 Компанія аналізує доцільність вкладення у її розвиток $15000 власних коштів на умовах, що через 2 роки вони повинні принести $20000. При цьому компанія хоче мати річний доход не менш 10%. Чи реальні такі умови? Проаналізуйте усі можливі варіанти.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас