Ім'я файлу: задача банк система.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 05.02.2021
скачати

Задача 1

Нарахування за схемою простих відсотків застосовується, як правило, в короткострокових фінансових операціях, коли інтервал нарахування співпадає з періодом нарахування (і дорівнює строку менше одного року), або коли після кожного інтервалу нарахування кредитору виплачуються відсотки. Природно, що нарахування простих відсотків може застосовуватись і в будь-яких інших випадках за домовленістю сторін, що беруть участь в операції.

Якщо простий відсоток нараховується протягом періоду, який складає менше року, формула набуває вигляду:

                                                                              (1.1)

де:

t – кількість днів нарахування відсотку протягом року;

Т – кількість днів в році;

Pt – сума, яка одержується при нарахуванні відсотку за t днів;

r – відсоток, що нараховується.

Якщо не зазначено інше, звичайно нарахований відсоток задається як відсоток в розрахунку на рік. Тоді за t днів буде нарахована тільки його частина, а саме   або  .

                                                          (1.2)

Так як рік у банківській системі вважається рівним 360 дням, то при розрахунку суми в формулі буде 180 днів поділено на 360 днів.

Зміст задачі

Депозитна ставка банку становить 25% річних. Розрахувати суму відсотків, яку сплатить банк за депозитом в 100 тис. грн. за півроку, якщо застосовується метод нарахування простих відсотків.

Розв'язок

Використовуючи формулу Pt=P(1+rt/T) маємо:

Pt=100 000(1+0,25*180/360)

Pt=112 500 тис.грн

Відповідь:

Сума відсотків яку сплатить банк за депозитом в 100 тис. грн за півроку буде складати 112 500 тис.грн.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас